Strona testowa

Oto jak komputer wyświetla różne litery i symbole…


  Zwykła czcionka Czcionka Unicode
Polskie znaki ą ć ę ł ń ó ś ź ż
Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż
ą ć ę ł ń ó ś ź ż
Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż
Inne litery á ā ă č ė ĺ ŕ ř š ž ū ų
Á Ā Ă Č Ė Ĺ Ŕ Ř Š ž Ū Ų
á ā ă č ė ĺ ŕ ř š ž ū ų
Á Ā Ă Č Ė Ĺ Ŕ Ř Š ž Ū Ų
Cyrylica р е ь й ё в ъ п ы ѣ
Р Е Ь Й Ё В Ъ П Ы Ѣ
р е ь й ё в ъ п ы ѣ
Р Е Ь Й Ё В Ъ П Ы Ѣ
Symbole różne kʰ gʷ ǰ ɯ̅ ɨ ǫ ʒ ǯ ʒ́ ŋ
ɣ æ ɑ ɒ ə ɛ ɔ ˀarbaˁ
kʰ gʷ ǰ ɯ̅ ɨ ǫ ʒ ǯ ʒ́ ŋ
ɣ æ ɑ ɒ ə ɛ ɔ ˀarbaˁ

(…) i jak je powinien wyświetlać
Jeśli zamiast liter polskich i innych znaków widać zbyt dużo kwadracików w lewej części zestawienia (więcej niż na kontrolnym obrazku), należy zainstalować najnowszą wersję fontu Times New Roman. Kwadracikami w lewej części w zestawienia, wśród liter cyrylickich i różnych symboli, nie trzeba się przejmować.

Żadnych kwadracików nie powinno być widać w części prawej, bo inaczej nie będzie można przejrzeć całego materiału zawartego na tej witrynie. Jeśli je widać, będzie potrzebny, dostarczany wraz z systemami Windows 98 SE i Windows Me, unikodowy font Lucida Sans Unicode (lsansuni.ttf). W systemie Windows można też zainstalować przeglądarkę Safari, wówczas w katalogu Program files\Safari\Safari.resources znajdą się dwa pliki fontów, Lucida Grande i Lucida Grande Bold. Wystarczy skopiować je do C:\Windows\Fonts i uruchomić Panel sterowania – Czcionki.

Niektóre teksty tej witryny wymagają instalacji fontu MS Arial Unicode. Jest on dostarczany wraz z pakietem MS Office. Font ten, jak również inne obsługiwane tu fonty unikodowe – TITUS Cyberbit Basic, Code2000, Code2001, Code2002, Bitstream Cyberbit, Andika, MPH 2B Damase, Dilyana, Palemonas, Palemonas MUFI, Chandas, Uttara, Sanskrit 2003, Mukti, Likhan, AnmolUni, Mangal, Vrinda, Raavi – można wyszukać w Sieci, np. korzystając z następujących linków: Code2000, Code2001, Code2002OrwellAlanwood fontsTitus UnicodeAndikaMPH 2B DamaseDilyanaMedieval Unicode Font InitiativePalemonasChandasUttaraSanskrit 2003MuktiLikhanAnmolUni.

Pełną kolekcję znaków specjalnych używanych na tej witrynie, posegregowanych według znaczenia, zawiera kolejna strona testowa.