Syntax of the Polish Language

Previous partBack to the first page

Object by substantives

The passive transformation

  agent tool / reason predicate patient percipient
 
1 Piotr (nom)   oddał (verb) książkę (acc)  
przez Piotra (acc)   została oddana (pass.) książka (nom)  
 
2 Piotr (nom) młotkiem (ins) uderzył (verb) Pawła (acc) w głowę (acc)
  młotek (nom) uderzył (verb) Pawła (acc) w głowę (acc)
  młotkiem (ins) uderzył się (refl.) Paweł (nom) w głowę (acc)
przez Piotra (acc) młotkiem (ins) został uderzony (pass.) Paweł (nom) w głowę (acc)
przez Piotra (acc) młotkiem (ins) została uderzona (refl.) Pawła (gen) głowa (nom)
 
3 mama (nom) mydłem (ins) umyła (verb) Bartkowi (dat) włosy (acc)
  mydło (nom) umyło (verb) Bartkowi (dat) włosy (acc)
  mydłem (ins) umył (sobie) (verb) Bartek (nom) włosy (acc)
przez mamę (acc) mydłem (ins) zostały umyte (pass.) Bartka (gen) włosy (nom)
 
4   nowa zabawka (nom) ucieszyła (verb) Jolkę (acc)  
  nową zabawką (ins) ucieszyła się (refl.) Jolka (nom)  
  nową zabawką (ins) była ucieszona (pass.) Jolka (nom)  

Return to the beginning of syntax


Sources of the examples

the frame in a new windowContinuation


Main pagePolish grammar

2008-02-21