T1 T2 W K Z G Kl bezokolicznik
Infinitive
czas teraźniejszy
Present Tense
tryb rozkaz.
Imperative
imiesłów przeszły
Past Participle
bezosobnik
Impersonal Form
imiesłów bierny
Passive Participle
odsłownik
Gerund
1.sg. 3.sg. 3.pl. 2.sg. 3.sg. m 1.sg. m 3.sg. ż 3.pl. m-os. sg. m pl. m-os.
IV IV 53 1 1 1 rysować rysuję rysuje rysują rysuj rysował rysowałem rysowała rysowali rysowano rysowany rysowani rysowanie
Xa VIIIa 54 1 1 1 wykonywać wykonuję,
wykonywam©
wykonuje,
wykonywa©
wykonują,
wykonywają©
wykonuj,
wykonywaj©
wykonywał wykonywałem wykonywała wykonywali wykonywano wykonywany wykonywani wykonywanie
Xb VIIIb 55 1 1 1 oszukiwać oszukuję oszukuje oszukują oszukuj oszukiwał oszukiwałem oszukiwała oszukiwali oszukiwano oszukiwany oszukiwani oszukiwanie
Xb VIIIb 56 1 1 1 ostrzeliwać ostrzeliwuję ostrzeliwuje ostrzeliwują ostrzeliwuj ostrzeliwał ostrzeliwałem ostrzeliwała ostrzeliwali ostrzeliwano ostrzeliwany ostrzeliwani ostrzeliwanie
x2 irr. 3 1 1 3 zastać zastanę zastanie zastaną zastań zastał zastałem zastała zastali zastano zastany zastani zastanie
XIe IX 58 1 1 4 krajać kraję kraje krają kraj krajał krajałem krajała krajali krajano krajany krajani krajanie
XIf IX 57 1 1 4 dawać daję daje dają dawaj dawał dawałem dawała dawali dawano dawany dawani dawanie
XIIb Xb 52 1 1 4 grzać grzeję grzeje grzeją grzej grzał grzałem grzała grzali grzano grzany grzani grzanie
v8 irr. 71 1 1 5 jechać jadę jedzie jadą jedź jechał jechałem jechała jechali jechano jechany jechani jechanie
XIb IX 65 1 1 6 ssać ssę ssie ssą ssij ssał ssałem ssała ssali ssano ssany ssani ssanie
XIb IX 65,
65!,
1 1 6 zwać zwę,
zowię®,
zowę®
zwie,
zowie®
zwą,
zowią®,
zową®
zwij,
zowij®
zwał zwałem zwała zwali zwano zwany zwani zwanie
XId IX 66 1 1 7b brać biorę bierze biorą bierz brał brałem brała brali brano brany brani branie
XId IX 66* 1 1 7b zebrać zbiorę zbierze zbiorą zbierz zebrał zebrałem zebrała zebrali zebrano zebrany zebrani zebranie
XIa,
XIb,
I
IX,
I
64,
—,
98
1 1 9 łgać łżę,
łgę®,
łgam
łże,
łga
łżą,
łgą®,
łgają
łżyj,
łgaj
łgał łgałem łgała łgali łgano łgany łgani łganie
XIe IX 58! 1 1 9 kaszlać kaszlę kaszle kaszlą kaszl kaszlał kaszlałem kaszlała kaszlali kaszlano kaszlany kaszlani kaszlanie
XIb IX 67 1 1 9 słać ślę śle ślą ślij słał słałem słała słali słano słany słani słanie
XIc IX 68 1 1 9 słać,
ścielić
ścielę ściele,
ścieli
ścielą ściel słał,
ścielił
słałem,
ścieliłem
słała,
ścieliła
słali,
ścielili
słano,
ścielono
słany,
ścielony
słani,
ścieleni
słanie,
ścielenie
XIc IX 68* 1 1 9 rozesłać,
rozścielić
rozścielę rozściele,
rozścieli
rozścielą rozściel rozesłał,
rozścielił
rozesłałem,
rozścieliłem
rozesłała,
rozścieliła
rozesłali,
rozścielili
rozesłano,
rozścielono
rozesłany,
rozścielony
rozesłani,
rozścieleni
rozesłanie,
rozścielenie
XIh IX 70 1 1 9 łapać łapię łapie łapią łap łapał łapałem łapała łapali łapano łapany łapani łapanie
XIg IX 69 1 1 9 plątać plączę plącze plączą plącz plątał plątałem plątała plątali plątano plątany plątani plątanie
XIg IX 69a 1 1 9 szeptać szepczę,
szepcę©
szepcze,
szepce©
szepczą,
szepcą
szepcz,
szepc
szeptał szeptałem szeptała szeptali szeptano szeptany szeptani szeptanie
XIa IX 60 1 1 9 pisać piszę pisze piszą pisz pisał pisałem pisała pisali pisano pisany pisani pisanie
XIa,
I
IX,
I
—,
60,
98
1 1 9 ciosać cioszę,
ciosam
ciesze®,
ciosze,
ciosa
cioszą,
ciosają
ciesz®,
ciosz,
ciosaj
ciosał ciosałem ciosała ciosali ciosano ciosany ciosani ciosanie
XIa IX 59 1 1 9 kazać każę każe każą każ kazał kazałem kazała kazali kazano kazany kazani kazanie
XIa IX 60 1 1 9 karać karzę,
karam
karze,
kara
karzą,
karają
karz,
karaj
karał karałem karała karali karano karany karani karanie
XIa IX 60! 1 1 9 orać orzę,
oram
orze,
ora
orzą,
orają
orz,
órz,
oraj
orał orałem orała orali orano orany orani oranie
XIa IX 61 1 1 9 skakać skaczę skacze skaczą skacz skakał skakałem skakała skakali skakano skakany skakani skakanie
XIa IX 1 1 9 brechać® breszę® bresze® breszą® bresz® brechał® brechałem® brechała® brechali® brechano® brechany® brechani® brechanie®
XIa IX 62 1 1 9 klaskać klaszczę,
klaskam
klaszcze,
klaska
klaszczą,
klaskają
klaszcz,
klaskaj
klaskał klaskałem klaskała klaskali klaskano klaskany klaskani klaskanie
XIa,
I
IX,
I
62a,
98
1 1 9 chlustać chluszczę,
chlustam
chluszcze,
chlusta
chluszczą,
chlustają
chluszcz,
chlustaj
chlustał chlustałem chlustała chlustali chlustano chlustany chlustani chlustanie
XIa,
I
IX,
I
—,
98
1 1 9 bryzgać bryżdżę®,
bryzgam
bryżdże®,
bryzga
bryżdżą®,
bryzgają
bryżdż®,
bryzgaj
bryzgał bryzgałem bryzgała bryzgali bryzgano bryzgany bryzgani bryzganie
XIa IX 63 1 1 9 gwizdać gwiżdżę gwiżdże gwiżdżą gwiżdż gwizdał gwizdałem gwizdała gwizdali gwizdano gwizdany gwizdani gwizdanie
VIIIb irr. 95 2 1 11 stać stoję stoi stoją stój stał stałem stała stali stano     stanie
VIIIa irr. 96 2 1 11 przespać prześpię prześpi prześpią prześpij przespał przespałem przespała przespali przespano przespany przespani przespanie
VIIIa irr. 97 2 1 11 zaszczać zaszczę zaszczy zaszczą zaszczyj zaszczał zaszczałem zaszczała zaszczali zaszczano zaszczany zaszczani zaszczanie
I I 98 3 1 12 czytać czytam czyta czytają czytaj czytał czytałem czytała czytali czytano czytany czytani czytanie
v1 irr. 99 3 1 12 dać dam da dadzą daj dał dałem dała dali dano dany dani danie
Va Va 5 1 ąć 4 3 ciągnąć ciągnę ciągnie ciągną ciągnij ciągnął ciągnąłem ciągnęła ciągnęli ciągnięto ciągnięty2 ciągnięci2 ciągnięcie2
Va Va 6 1 ąć 4 3 cisnąć cisnę ciśnie cisną ciśnij cisnął cisnąłem cisnęła cisnęli ciśnięto ciśnięty ciśnięci ciśnięcie
Va Va 6a 1 ąć 4 3 liznąć liznę liźnie lizną liźnij liznął liznąłem liznęła liznęli liźnięto liźnięty liźnięci liźnięcie
Vb Vb 4 1 ąć 4 3 chłonąć chłonę chłonie chłoną chłoń chłonął chłonąłem chłonęła chłonęli chłonięto chłonięty chłonięci chłonięcie
IXa Vc 7 1 ąć 6 3 spuchnąć spuchnę spuchnie spuchną spuchnij spuchł spuchłem spuchła spuchli spuchnięto spuchnięty spuchnięci spuchnięcie
IXa Vc 8 1 ąć 6 3 gasnąć gasnę gaśnie gasną gaśnij gasł gasłem gasła gaśli gaśnięto     gaśnięcie
IXa Vc 8a 1 ąć 6 3 sczeznąć sczeznę sczeźnie sczezną sczeźnij sczezł sczezłem sczezła sczeźli sczeźnięto     sczeźnięcie
IXg Vc 19 1 ąć 6 3 blednąć blednę blednie bledną blednij bladł bladłem bladła bledli blednięto     blednięcie
IXa Vc 9 1 ąć 6 3 wklęsnąć wklęsnę wklęśnie wklęsną wklęśnij wkląsł wkląsłem wklęsła wklęśli wklęśnięto wklęśnięty wklęśnięci wklęśnięcie
IXa Vc 9a 1 ąć 6 3 uwięznąć uwięznę uwięźnie uwięzną uwięźnij uwiązł uwiązłem uwięzła uwięźli uwięźnięto uwięźnięty uwięźnięci uwięźnięcie
IXf,
XIIIg
Vc,
XI
9a!,
1 ąć 6 3 ugrzęznąć,
ugrząźć
ugrzęznę,
ugrzęzę®
ugrzęźnie,
ugrzęzie®
ugrzęzną,
ugrzęzą®
ugrzęźnij,
ugrząź®
ugrzązł,
ugrzęznął
ugrzązłem,
ugrzęznąłem
ugrzęzła ugrzęźli ugrzęźnięto ugrzęźnięty ugrzęźnięci ugrzęźnięcie
IXb,
XIIIc
Vc,
XI
10 1 ąć,
ść
6 3 zarosnąć,
zaróść,
zarość®
zarosnę,
zarostę®
zarośnie,
zaroście®
zarosną,
zarostą®
zarośnij,
zarościj®
zarósł zarosłem zarosła zarośli zarośnięto zarośnięty zarośnięci zarośnięcie
IXb Vc 11a 1 ąć 6 3 chłodnąć chłodnę chłodnie chłodną chłodnij chłódł,
chłodnął
chłodłem,
chłodnąłem
chłodła chłodli chłodnięto     chłodnięcie
IXb Vc 11 1 ąć 6 3 zmoknąć zmoknę zmoknie zmokną zmoknij zmókł,
zmoknął
zmokłem,
zmoknąłem
zmokła zmokli zmoknięto zmoknięty zmoknięci zmoknięcie
IXc Vc 12 1 ąć 6 3 schnąć schnę schnie schną schnij sechł,
schnął
schłem,
schnąłem
schła schli schnięto     schnięcie
IXc Vc 12* 1 ąć 6 3 podeschnąć podeschnę podeschnie podeschną podeschnij podsechł,
podeschnął
podeschłem,
podeschnąłem
podeschła podeschli podeschnięto podeschnięty podeschnięci podeschnięcie
IXc Vc 13a 1 ąć 6 3 zziębnąć zziębnę zziębnie zziębną zziębnij zziąbł,
zziębnął
zziąbłem,
zziębnąłem
zziębła zziębli zziębnięto zziębnięty zziębnięci zziębnięcie
IXc Vc 13 1 ąć 6 3 zwiędnąć zwiędnę zwiędnie zwiędną zwiędnij zwiądł,
zwiędnął
zwiądłem,
zwiędnąłem
zwiędła zwiędli zwiędnięto zwiędnięty zwiędnięci zwiędnięcie
IXf Vc 14 1 ąć,
c
6 3 zlęknąć się,
zląc się
zlęknę się zlęknie się zlękną się zlęknij się zląkł się,
zlęknął się
zląkłem się,
zlęknąłem się
zlękła się zlękli się zlęknięto się zlęknięty,
zlękniony®
zlęknięci,
zlęknieni®
zlęknięcie,
zlęknieni®
IXc Vc 14! 1 ąć 6 3 klęknąć klęknę klęknie klękną klęknij kląkł,
klęknął
kląkłem,
klęknąłem
klękła klękli klęknięto     klęknięcie
IXc Vc 1 ąć 6 3 więzgnąć® więzgnę® więzgnie® więzgną® więzgnij® wiązgł®,
więzgnął®
wiązgłem®,
więzgnąłem®
więzgła® więzgli® więzgnięto® więzgnięty® więzgnięci® więzgnięcie®
IXd Vc 15 1 ąć,
c
6 3 obiegnąć,
obiec
obiegnę obiegnie obiegną obiegnij obiegł obiegłem obiegła obiegli obiegnięto obiegnięty obiegnięci obiegnięcie
IXd Vc 16 1 ąć,
c
6 3 przecieknąć,
przeciec
przecieknę,
przeciekę®
przecieknie,
przeciecze®
przeciekną,
przecieką®
przecieknij przeciekł,
przecieknął
przeciekłem,
przecieknąłem
przeciekła przeciekli przecieknięto,
przecieczono®
przecieknięty,
przecieczony®
przecieknięci,
przecieczeni®
przecieknięcie,
przecieczenie®
IXf Vc 18 1 ąć,
c
6 3 zalęgnąć,
zaląc
zalęgnę zalęgnie zalęgną zalęgnij zalągł zalągłem zalęgła zalęgli zalęgnięto zalęgnięty zalęgnięci zalęgnięcie
XIIc Xc 20 1 ąć 5 8 dąć dmę dmie dmą dmij dął dąłem dęła dęli dęto dęty dęci dęcie
XIIc Xc 20* 1 ąć 5 8 odjąć odejmę odejmie odejmą odejmij odjął odjąłem odjęła odjęli odjęto odjęty odjęci odjęcie
v6 irr. 21 1 ąć 5 8 wziąć wezmę weźmie wezmą weź wziął wziąłem wzięła wzięli wzięto wzięty wzięci wzięcie
v6 irr. 21! 1 ąć 5 8 powziąć powezmę poweźmie powezmą poweźmij powziął powziąłem powzięła powzięli powzięto powzięty powzięci powzięcie
XIIc Xc 22 1 ąć 5 8 giąć gnę gnie gną gnij giął giąłem gięła gięli gięto gięty gięci gięcie
XIIc Xc 22* 1 ąć 5 8 spiąć zepnę zepnie zegną zepnij spiął spiąłem spięła spięli spięto spięty spięci spięcie
XIIc Xc 23 1 ąć 5 8 ciąć tnę tnie tną tnij ciął ciąłem cięła cięli cięto cięty cięci cięcie
XIIc Xc 23* 1 ąć 5 8 ściąć zetnę zetnie zetną zetnij ściął ściąłem ścięła ścięli ścięto ścięty ścięci ścięcie
XIIc Xc 24 1 ąć 5 8 zacząć zacznę zacznie zaczną zacznij zaczął zacząłem zaczęła zaczęli zaczęto zaczęty zaczęci zaczęcie
XIIc Xc 24* 1 ąć 5 8 skląć przeklnę przeklnie przeklną przeklnij przeklął przekląłem przeklęła przeklęli przeklęto przeklęty przeklęci przeklęcie
XIIIf XI 32 1 c 6 5 piec piekę piecze pieką piecz piekł piekłem piekła piekli pieczono pieczony pieczeni pieczenie
XIIIf XI 35 1 c 6 5 wlec wlokę,
wlekę
wlecze wloką,
wleką
wlecz wlókł,
wlekł
wlokłem,
wlekłem
wlokła,
wlekła
wlekli wleczono wleczony wleczeni wleczenie
XIIIf XI 33 1 c 6 5 strzyc strzygę strzyże strzygą strzyż strzygł strzygłem strzygła strzygli strzyżono strzyżony strzyżeni strzyżenie
XIIIf XI 34 1 c 6 5 zaprząc zaprzęgę zaprzęże zaprzęgą zaprząż zaprzągł zaprzągłem zaprzęgła zaprzęgli zaprzężono zaprzężony zaprzężeni zaprzężenie
XIIIf,
IXd
XI,
Vc
—,
15
1 c 6 5 lec legę®,
legnę
lęże®,
legnie
legą®,
legną
lęż®,
legnij
legł ległem legła legli lężono®,
legnięto
    lężenie®,
legnięcie
XIIIb XI 27 1 c 6 5 wzmóc wzmogę wzmoże wzmogą wzmóż wzmógł wzmogłem wzmogła wzmogli wzmożono wzmożony wzmożeni wzmożenie
XIIIf XI 1 c 6 5 żec® żgę® żże® żgą® żeż® żegł® żgłem® żgła® żgli® żżono® żżony® żżeni® żżenie®
XIIIf XI 1 c 6 5 rozżec® rozeżgę® rozeżże® rozeżgą® rozżeż® rozżegł® rozeżgłem® rozeżgła® rozeżgli® rozeżżono® rozeżżony® rozeżżeni® rozeżżenie®
III III 49 1 2 2 tanieć tanieję tanieje tanieją taniej taniał taniałem taniała tanieli taniano     tanienie
III,
VIIa
III,
VIIa
49,
89!!
1 2 2 zdumieć zdumieję,
zdumię
zdumieje,
zdumi
zdumieją,
zdumią
zdumiej zdumiał zdumiałem zdumiała zdumieli zdumiano,
zdumiono
zdumiony zdumieni zdumienie
III III 50 1 2 2 czadzieć czadzieję czadzieje czadzieją czadziej czadział czadziałem czadziała czadzieli czadziano     czadzenie
v11 irr. 46 1 2 7b wrzeć wrę,
wrzę
wrze,
wre©
wrą,
wrzą
wrzyj wrzał wrzałem wrzała wrzeli wrzano     wrzenie
q1 irr. 47 1 2 9 kaszleć kaszlę kaszle kaszlą kaszl kaszlał kaszlałem kaszlała kaszleli kaszlano kaszlany kaszlani kaszlenie
q1 irr. 47! 1 2 9 skamleć skamlę skamle skamlą skamlaj skamlał skamlałem skamlała skamleli skamlano skamlany skamlani skamlenie
XIIId XI 43 1 6 7a wyprzeć wyprę wyprze wyprą wyprzyj wyparł wyparłem wyparła wyparli wyparto wyparty wyparci wymarcie
XIIId XI 43* 1 6 7a zetrzeć zetrę zetrze zetrą zetrzyj starł starłem starła starli starto starty starci starcie
XIIId XI 43a 1 6 7a żreć żrę żre żrą żryj żarł żarłem żarła żarli żarto żarty żarci żarcie
XIIId XI 43a* 1 6 7a zeżreć zeżrę zeżre zeżrą zeżryj zżarł zżarłem zżarła zżarli zżarto zżarty zżarci zżarcie
v5 irr. 45 1 2 9 chcieć chcę chce chcą chciej chciał chciałem chciała chcieli chciano chciany chciani chcenie
VIIe VIIa 91 1,2 2 11 zapomnieć zapomnę zapomni zapomną zapomnij zapomniał zapomniałem zapomniała zapomnieli zapomniano zapomniany zapomniani zapomnienie
VIIb VIIa 93 2 2 11 wisieć wiszę wisi wiszą wiś wisiał wisiałem wisiała wisieli wisiano     wiszenie
VIIb VIIa 92 2 2 11 przewidzieć przewidzę przewidzi przewidzą przewidź przewidział przewidziałem przewidziała przewidzieli przewidziano przewidziany przewidziani przewidzenie
VIIb VIIa 92a 2 2 11 lecieć lecę leci lecą leć leciał leciałem leciała lecieli leciano     lecenie
VIIb,
VId
VIIa,
VIa
—,
84
2 2 11 chrzęścieć®,
chrzęścić
chrzęszczę chrzęści chrzęszczą chrzęść chrzęściał®,
chrzęścił
chrzęściałem®,
chrzęściłem
chrzęściała®,
chrzęściła
chrzęścieli®,
chrzęścili
chrzęściano®,
chrzęszczono
chrzęściany®,
chrzęszczony
chrzęściani®,
chrzęszczeni
chrzęszczenie
VIIa VIIa 89 2 2 11 cierpieć cierpię cierpi cierpią cierp cierpiał cierpiałem cierpiała cierpieli cierpiano cierpiany cierpiani cierpienie
VIIe VIIa 89! 2 2 11 grzmieć grzmię grzmi grzmią grzmij grzmiał grzmiałem grzmiała grzmieli grzmiano     grzmienie
VIIa VIIa 90 2 2 11 przemyśleć przemyślę przemyśli przemyślą przemyśl przemyślał przemyślałem przemyślała przemyśleli przemyślano przemyślany przemyślani przemyślenie
VIIa VIIa 90!! 2 2 11 woleć wolę woli wolą wól wolał wolałem wolała woleli wolano     wolenie
VIIa VIIa 90! 2 2 11 skomleć skomlę skomli skomlą skomlij skomlał skomlałem skomlała skomleli skomlano     skomlenie
VIId VIIb 94 2 2 11 krzyczeć krzyczę krzyczy krzyczą krzycz krzyczał krzyczałem krzyczała krzyczeli krzyczano krzyczany krzyczani krzyczenie
VIId VIIb 94!! 2 2 11 spojrzeć spojrzę spojrzy spojrzą spójrz,
spojrzyj©
spojrzał spojrzałem spojrzała spojrzeli spojrzano     spojrzenie
VIIc VIIb 94! 2 2 11 dojrzeć dojrzę dojrzy dojrzą dojrzyj dojrzał dojrzałem dojrzała dojrzeli dojrzano dojrzany dojrzani dojrzenie
v4 irr. 100 3 2 12 mieć mam ma mają miej miał miałem miała mieli miano miany miani mienie
II II 101 4 2 13 rozumieć rozumiem rozumie rozumieją rozumiej rozumiał rozumiałem rozumiała rozumieli rozumiano rozumiany rozumiani rozumienie
II II 101! 4 2 13 zrozumieć zrozumiem zrozumie zrozumieją zrozum zrozumiał zrozumiałem zrozumiała zrozumieli zrozumiano zrozumiany zrozumiani zrozumienie
II II 101!! 4 2 13 śmieć śmiem śmie śmią śmiej śmiał śmiałem śmiała śmieli śmiano     śmienie
v3 irr. 103 4 2 13 powiedzieć powiem powie powiedzą powiedz powiedział powiedziałem powiedziała powiedzieli powiedziano powiedziany powiedziani powiedzenie
q3 irr. 48 1 eć,
ąć
2,4 3 pachnieć,
pachnąć
pachnę pachnie pachną pachnij pachniał,
pachnął
pachniałem,
pachnąłem
pachniała,
pachnęłą
pachnieli,
pachnęli
pachniano,
pachnięto
    pachnięcie
XIIIe XI 44 1 6 9 mleć,
mielić
mielę miele,
mieli
mielą miel mełł,
mielił
mełłem,
mieliłem
mełła,
mieliła
mełli,
mielili
mielono,
mełto®
mielony,
mełty®
mieleni,
mełci®
mielenie,
mełcie®
XIIIe XI 44* 1 6 9 zemleć,
zmielić
zmielę zmiele,
zmieli
zmielą zmiel zmełł,
zmielił
zmełłem,
zmieliłem
zmełła,
zmieliła
zmełli,
zmielili
zmielono,
zmełto®
zmielony,
zmełty®
zmieleni,
zmełci®
zmielenie,
zmełcie®
VIId,
VIb
VIIb,
VIb
94,
87
2 eć,
ić/yć
2,3 10,11 patrzeć,
patrzyć
patrzę patrzy patrzą patrz,
patrzaj©
patrzał,
patrzył
patrzałem,
patrzyłem
patrzała,
patrzyła
patrzeli,
patrzyli
patrzano,
patrzono
    patrzenie
x1 irr. 1 0,1 ić/yć 5 0,5 być jestem1 jest bądź był byłem była byli       bycie
będę będzie będą
x1 irr. 2 1 ić/yć 5 5 zdobyć zdobędę zdobędzie zdobędą zdobądź zdobył zdobyłem zdobyła zdobyli zdobyto zdobyty zdobyci zdobycie
XIIa Xa 51 1 ić/yć 5 4 pić piję pije piją pij pił piłem piła pili pito pity pici picie
XIIa Xa 51 1 ić/yć 5 4 myć myję myje myją myj mył myłem myła myli myto myty myci mycie
VIa VIa 73 2 ić/yć 3 10 gonić gonię goni gonią goń gonił goniłem goniła gonili goniono goniony gonieni gonienie
VIa VIa 73! 2 ić/yć 3 10 osłonić osłonię osłoni osłonią osłoń osłonił osłoniłem osłoniła osłonili osłonięto osłonięty osłonięci osłonięcie
VIa VIa 73a 2 ić/yć 3 10 zalesić zalesię zalesi zalesią zaleś zalesił zalesiłem zalesiła zalesili zalesiono zalesiony zalesieni zalesienie
VId VIa 83 2 ić/yć 3 10 nosić noszę nosi noszą noś nosił nosiłem nosiła nosili noszono noszony noszeni noszenie
VIa VIa 73b 2 ić/yć 3 10 rozgałęzić rozgałęzię rozgałęzi rozgałęzią rozgałęź rozgałęził rozgałęziłem rozgałęziła rozgałęzili rozgałęziono rozgałęziony rozgałęzieni rozgałęzienie
VId VIa 86 2 ić/yć 3 10 łazić łażę łazi łażą łaź łaził łaziłem łaziła łazili łażono łażony łażeni łażenie
VId VIa 86! 2 ić/yć 3 10 więzić więżę więzi więżą więź więził więziłem więziła więzili więziono więziony więzieni więzienie
VId VIa 81 2 ić/yć 3 10 płacić płacę płaci płacą płać płacił płaciłem płaciła płacili płacono płacony płaceni płacenie
VId VIa 84 2 ić/yć 3 10 pieścić pieszczę pieści pieszczą pieść pieścił pieściłem pieściła pieścili pieszczono pieszczony pieszczeni pieszczenie
VId VIa 80 2 ić/yć 3 10 odwiedzić odwiedzę odwiedzi odwiedzą odwiedź odwiedził odwiedziłem odwiedziła odwiedzili odwiedzono odwiedzony odwiedzeni odwiedzenie
VId VIa 85 2 ić/yć 3 10 bruździć brużdżę bruździ brużdżą bruźdź,
bruździj
bruździł bruździłem bruździła bruździli brużdżono brużdżony brużdżeni brużdżenie
VId VIa 86!! 2 ić/yć 3 10 zagrozić zagrożę zagrozi zagrożą zagroź,
zagróź
zagroził zagroziłem zagroziła zagrozili zagrożono zagrożony zagrożeni zagrożenie
VIg VIa 80! 2 ić/yć 3 10 ugodzić ugodzę ugodzi ugodzą ugódź ugodził ugodziłem ugodziła ugodzili ugodzono ugodzony ugodzeni ugodzenie
VId VIa 85! 2 ić/yć 3 10 przygwoździć przygwożdżę przygwoździ przygwożdżą przygwóźdź,
przygwoźdź,
przygwoździj
przygwoździł przygwoździłem przygwoździła przygwoździli przygwożdżono przygwożdżony przygwożdżeni przygwożdżenie
VIe VIa 74 2 ić/yć 3 10 śnić śnię śni śnią śnij śnił śniłem śniła śnili śniono śniony śnieni śnienie
VId VIa 86!!! 2 ić/yć 3 10 gzić się gżę się gzi się gżą się gzij się gził się gziłem się gziła się gzili się gżono się     gżenie się
VIe VIa 82 2 ić/yć 3 10 czcić czczę czci czczą czcij czcił czciłem czciła czcili czczono czczony czczeni czczenie
VId VIa 84! 2 ić/yć 3 10 mścić mszczę mści mszczą mścij mścił mściłem mściła mścili mszczono mszczony mszczeni mszczenie
VId VIa 85!! 2 ić/yć 3 10 bździć bżdżę bździ bżdżą bździj bździł bździłem bździła bździli bżdżono bżdżony bżdżeni bżdżenie
VIa VIa 76 2 ić/yć 3 10 taić taję tai tają taj taił taiłem taiła taili tajono tajony tajeni tajenie
VIc VIa 76! 2 ić/yć 3 10 doić doję doi doją dój doił doiłem doiła doili dojono dojony dojeni dojenie
VIa VIa 72 2 ić/yć 3 10 kupić kupię kupi kupią kup kupił kupiłem kupiła kupili kupiono kupiony kupieni kupienie
VIa VIa 72! 2 ić/yć 3 10 lubić lubią lubi lubią lub lubił lubiłem lubiła lubili lubiano lubiany lubiani lubienie
VIc VIa 77 2 ić/yć 3 10 robić robię robi robią rób robił robiłem robiła robili robiono robiony robieni robienie
VIc VIa 77a 2 ić/yć 3 10 łowić łowię łowi łowią łów łowił łowiłem łowiła łowili łowiono łowiony łowieni łowienie
VIc VIa 79 2 ić/yć 3 10 kłębić kłębię kłębi kłębią kłąb,
kłęb,
kłębij
kłębił kłębiłem kłębiła kłębili kłębiono kłębiony kłębieni kłębienie
VIe VIa 74 2 ić/yć 3 10 uśpić uśpię uśpi uśpią uśpij uśpił uśpiłem uśpiła uśpili uśpiono uśpiony uśpieni uśpienie
VIa VIa 75 2 ić/yć 3 10 palić palę pali palą pal palił paliłem paliła palili palono palony paleni palenie
VIc VIa 78 2 ić/yć 3 10 pozwolić pozwolę pozwoli pozwolą pozwól pozwolił pozwoliłem pozwoliła pozwolili pozwolono pozwolony pozwoleni pozwolenie
VIc VIa 78a 2 ić/yć 3 10 modlić się modlę się modli się modlą się módl się modlił się modliłem się modliła się modlili się modlono się modlony modleni modlenie się
VIe VIa 75! 2 ić/yć 3 10 clić clę cli clą clij clił cliłem cliła clili clono clony cleni clenie
VIb VIb 87 2 ić/yć 3 10 uczyć uczę uczy uczą ucz uczył uczyłem uczyła uczyli uczono uczony uczeni uczenie
VIf VIb 88 2 ić/yć 3 10 tworzyć tworzę tworzy tworzą twórz tworzył tworzyłem tworzyła tworzyli tworzono tworzony tworzeni tworzenie
VIf VIb 88a 2 ić/yć 3 10 położyć położę położy położą połóż położył położyłem położyła położyli położono położony położeni położenie
VIf VIb 88! 2 ić/yć 3,6 10 otworzyć otworzę otworzy otworzą otwórz otwarł,
otworzył
otwarłem,
otworzyłem
otwarła,
otworzyła
otwarli,
otworzyli
otwarto,
otworzono
otwarty,
otworzony
otwarci,
otworzeni
otwarcie,
otworzenie
VIh VIb 87! 2 ić/yć 3 10 lżyć lżę lży lżą lżyj lżył lżyłem lżyła lżyli lżono lżony lżeni lżenie
IXe Vc 17 1 ść 6 3 kraść kradnę kradnie kradną kradnij kradł kradłem kradła kradli kradziono kradziony kradzeni kradnięcie
IXe Vc 17! 1 ść 6 3 paść,
padnąć
padnę padnie padną padnij padł padłem padła padli padnięto padnięty padnięci padnięcie
XIIIa,
XIh
XI,
IX
—,
70
1 ść 6 5 grześć®,
grzebać
grzebę®,
grzebię
grzebie grzebą®,
grzebią
grzeb grzebł®,
grzebał
grzebłem®,
grzebałem
grzebła®,
grzebała
grzebli®,
grzebali
grzebiono®,
grzebano
grzebiony®,
grzebany
grzebieni®,
grzebani
grzebienie®,
grzebanie
XIIIc XI 30 1 ść 6 5 zamieść zamiotę zamiecie zamiotą zamieć zamiótł zamiotłem zamiotła zamietli zamieciono zamieciony zamieceni zamiecenie
XIIIa XI 25 1 ść 6 5 kłaść kładę kładzie kładą kładź kładł kładłem kładła kładli kładziono kładziony kładzeni kładzenie
XIIIg XI 36 1 ść 6 5 prząść przędę przędzie przędą prządź,
przędź
prządł prządłem przędła przędli przędziono,
przędzono
przędziony,
przędzony
przędzeni przędzenie
XIIIb XI 28 1 ść 6 5 bóść,
bość®
bodę bodzie bodą bódź,
bodź®
bódł bodłem bodła bodli bodzono,
bodziono
bodzony,
bodziony
bodzeni bodzenie
XIIIc XI 29 1 ść 6 5 wieść wiodę wiedzie wiodą wiedź wiódł wiodłem wiodła wiedli wiedziono wiedziony wiedzeni wiedzenie
v9 irr. 37 1 ść 6 5 obsiąść obsiądę obsiądzie obsiądą obsiądź obsiadł obsiadłem obsiadła obsiedli obsiądnięto obsiądnięty obsiądnięci obsiądnięcie
XIIIa XI 26 1 ść 6 5 paść pasę pasie pasą paś pasł pasłem pasła paśli pasiono pasiony pasieni pasienie
XIIIg XI 38 1 ść 6 5 trząść trzęsę trzęsie trzęsą trząś,
trzęś
trząsł trząsłem trzęsła trzęsli trzęsiono trzęsiony trzęsieni trzęsienie
XIIIc XI 31 1 ść 6 5 nieść niosę niesie niosą nieś niósł niosłem niosła nieśli niesiono niesiony niesieni niesienie
v7 irr. 41a 1 ść 6 5 iść idę idzie idą idź szedł szedłem szła szli       iście
v7 irr. 41 1 ść 6 5 wyjść wyjdę wyjdzie wyjdą wyjdź wyszedł wyszedłem wyszła wyszli       wyjście
v7 irr. 41* 1 ść 6 5 nadejść nadejdę nadejdzie nadejdą nadejdź nadszedł nadszedłem nadeszła nadeszli       nadejście
v7 irr. 42 1 ść 6 5 pójść pójdę pójdzie pójdą pójdź poszedł poszedłem poszła poszli       pójście
v2 irr. 102 4 ść 6 13 jeść jem je jedzą jedz jadł jadłem jadła jedli jedzono jedzony jedzeni jedzenie
XIIa Xa 51 1 5 4 czuć czuję czuje czują czuj czuł czułem czuła czuli czuto czuty czuci czucie
XIIIa XI 26a 1 źć 6 5 gryźć gryzę gryzie gryzą gryź gryzł gryzłem gryzła gryźli gryziono gryziony gryzieni gryzienie
XIIIc XI 31a 1 źć 6 5 wieźć wiozę wiezie wiozą wieź wiózł wiozłem wiozła wieźli wieziono wieziony wiezieni wiezienie
XIIIh XI 39 1 źć 6 5 obleźć oblezę oblezie oblezą obleź oblazł oblazłem oblazła obleźli obleziono obleziony oblezieni oblezienie
v10 irr. 40 1 źć 6 5 wynaleźć wynajdę wynajdzie wynajdą wynajdź,
wynaleź
wynalazł wynalazłem wynalazła wynaleźli wynaleziono wynaleziony wynalezieni wynalezienie

2008-06-19