1
W języku polskim:
 • dopełnienie bliższe w bierniku,
 • dopełnienie dalsze w celowniku.
One pattern in Polish, with:
 • direct object in accusative,
 • indirect object in dative.
W angielskim:
dopełnienie bliższe osobowe + dopełnienie bliższe nieosobowe
One pattern in English:
personal direct object + impersonal direct object
Powiem ci coś ciekawego. mówić / powiedzieć tell I will tell you something interesting.
Opowiedział Mariannie tę historię. opowiadać / opowiedzieć tell He told Mary Ann that story.
Wybaczę ci te przykre słowa. wybaczać / wybaczyć forgive I will forgive you those nasty words.
2
W języku polskim:
 • dopełnienie bliższe w bierniku,
 • dopełnienie dalsze w celowniku.
One pattern in Polish, with:
 • direct object in accusative,
 • indirect object in dative.
W angielskim możliwe są dwie konstrukcje:
 • dopełnienie dalsze + dopełnienie bliższe
 • dopełnienie bliższe + of + dopełnienie dalsze
Two patterns in English:
 • indirect object + direct object
 • direct object + of + indirect object
Syn zadaje mi masę pytań. zadawać / zadać ask My son asks me a lot of questions.
My son asks a lot of questions of me.
3
W języku polskim:
 • dopełnienie bliższe w bierniku,
 • dopełnienie dalsze w celowniku.
One pattern in Polish, with:
 • direct object in accusative,
 • indirect object in dative.
W angielskim możliwe są dwie konstrukcje:
 • dopełnienie dalsze + dopełnienie bliższe
 • dopełnienie bliższe + to + dopełnienie dalsze
Two patterns in English:
 • indirect object + direct object
 • direct object + to + indirect object
Coś ci przeczytam. czytać / przeczytać read I will read you something.
I will read something to you.
Tomek dał Piotrowi książkę.
Tomek dał książkę Piotrowi.
dawać / dać give Tom gave Peter a book.
Tom gave a book to Peter.
Michał dostarczy jej wiadomość. dostarczać / dostarczyć deliver Michael will deliver her the message.
Michael will deliver the message to her.
Obiecał jej rajską noc. obiecywać / obiecać promise He promised her a night of paradise.
He promised a night of paradise to her.
Iwona zapłaciła mu dolara. płacić / zapłacić pay Ivonne payed him a dollar.
Ivonne payed a dollar to him.
Maria podała sól Michałowi. podawać / podać pass Mary passed Michael the salt.
Mary passed the salt to Michael.
Magda pokazała Pawłowi swoje zdjęcie. pokazywać / pokazać show Magdalene showed Paul her photo.
Magdalene showed her photo to Paul.
Marcin pożyczył długopis bratu. pożyczać / pożyczyć lend Martin lent his brother his pen.
Martin lent his pen to his brother.
Zaproponowała mu filiżankę herbaty. proponować / zaproponować offer She offered him a cup of tea.
She offered a cup of tea to him.
Przynieś mi to. przynosić / przynieść bring Bring it to me.
Rząd przyznał mu azyl polityczny. przyznawać / przyznać grant The government has granted him political asylum.
The government has granted political asylum to him.
Barbara sprzedała im swoje mieszkanie. sprzedawać / sprzedać sell Barbara sold them her flat.
Barbara sold her flat to them.
Samuraj wręczył swoje miecze przewoźnikowi. wręczać / wręczyć hand The samurai handed the boatman his swords.
The samurai handed his swords to the boatman.
Naprawa zabrała mi godzinę. zabierać / zabrać take The repair took me an hour.
The repair took an hour to me.
Chłopiec był jej wciąż winny przysługę. być winnym owe The boy still owed her a favour.
The boy still owed a favour to her.
4
W języku polskim:
 • dopełnienie bliższe w bierniku,
 • dopełnienie dalsze w celowniku, lub
 • dopełnienie dalsze: do + dopełniacz.
One pattern in Polish, with:
 • direct object in accusative,
 • indirect object in dative, or
 • indirect object: do + genitive.
W angielskim możliwe są dwie konstrukcje:
 • dopełnienie dalsze + dopełnienie bliższe
 • dopełnienie bliższe + to + dopełnienie dalsze
Two patterns in English:
 • indirect object + direct object
 • direct object + to + indirect object
Napiszę ci list. Napiszę do ciebie list. pisać / napisać write I will write you a letter.
I will write a letter to you.
Tomek wysłał bratu list.
Tomek wysłał list do brata.
wysyłać / wysłać send Tom sent his brother a letter.
Tom sent a letter to his brother.
5
W języku polskim:
 • dopełnienie bliższe w bierniku,
 • dopełnienie dalsze w celowniku, lub
 • dopełnienie dalsze: dla + dopełniacz.
One pattern in Polish, with:
 • direct object in accusative,
 • indirect object in dative, or
 • indirect object: dla + genitive.
W angielskim możliwe są dwie konstrukcje:
 • dopełnienie dalsze + dopełnienie bliższe
 • dopełnienie bliższe + for + dopełnienie dalsze
Two patterns in English:
 • indirect object + direct object
 • direct object + for + indirect object
Dostań mi te kwiaty! (*)
Dostań dla mnie te kwiaty!
dostawać / dostać get Get me these flowers!
Get these flowers for me!
Ugotowała mu obiad.
Ugotowała dla niego obiad.
gotować / ugotować cook She cooked him dinner.
She cooked dinner for him.
Jan kupił Marii kapelusz.
Jan kupił kapelusz dla Marii.
kupować / kupić buy John bought Mary a hat.
John bought a hat for Mary.
Heniek złapie mi trochę ryb.
Heniek złapie dla mnie trochę ryb.
łapać / złapać catch Henry will catch me some fish.
Henry will catch some fish for me.
Janek obrał siostrze pomarańczę.
Janek obrał dla siostry pomarańczę.
obierać / obrać peel John peeled his sister an orange.
John peeled an orange for his sister.
Napisał bratu zadanie.
Napisał zadanie dla brata.
pisać / napisać write He wrote his brother the exercise.
He wrote the exercise for his brother.
Matka zrobiła jej nową sukienkę.
Matka zrobiła dla niej nową sukienkę.
robić / zrobić make Her mother made her a new dress.
Her mother made a new dress for her.
Krawiec uszył Romanowi nowe spodnie.
Krawiec uszył nowe spodnie dla Romana.
szyć / uszyć sew The tailor sewed Roman new trousers.
The tailor sewed new trousers for Roman.
Zamówił jej filiżankę kawy.
Zamówił dla niej filiżankę kawy.
zamawiać / zamówić order He ordered her a cup of coffee.
He ordered a cup of coffee for her.
Znalazł jej przyjaciela.
Znalazł dla niej przyjaciela.
znajdować / znaleźć find He found her a friend.
He found a friend for her.
Zostaw mi zupę. Zostaw zupę dla mnie. zostawiać / zostawić leave
save
Leave me the soup. Save me the soup.
Leave the soup for me. Save the soup for me.
6
W języku polskim:
 • dopełnienie bliższe w bierniku,
 • dopełnienie dalsze w dopełniaczu.
One pattern in Polish, with:
 • direct object in accusative,
 • indirect object in genitive.
W angielskim możliwe są dwie konstrukcje:
 • dopełnienie dalsze + dopełnienie bliższe
 • dopełnienie bliższe + to + dopełnienie dalsze
Angielskie dopełnienie bliższe odpowiada polskiemu dopełnieniu dalszemu!
Two patterns in English:
 • indirect object + direct object
 • direct object + to + indirect object
English direct object corresponds with Polish indirect object!
Andrzej uczy Monikę matematyki. uczyć / nauczyć teach Andrew teaches Monica maths.
Andrew teaches maths to Monica.
7
W języku polskim:
 • dopełnienie bliższe w bierniku,
 • dopełnienie dalsze w narzędniku.
One pattern in Polish:
 • direct object in accusative,
 • indirect object in instrumental.
W angielskim możliwe są dwie konstrukcje:
 • dopełnienie dalsze + dopełnienie bliższe
 • dopełnienie bliższe + to + dopełnienie dalsze
Angielskie dopełnienie bliższe odpowiada polskiemu dopełnieniu dalszemu!
Two patterns in English:
 • indirect object + direct object
 • direct object + to + indirect object
English direct object corresponds with Polish indirect object!
Nagrodzili go złotym pucharem. nagradzać / nagrodzić award They awarded him a gold cup. They awarded a gold cup to him.
8
W języku polskim:
 • dopełnienie bliższe w bierniku,
 • dopełnienie dalsze w narzędniku.
One pattern in Polish:
 • direct object in accusative,
 • indirect object in instrumental.
W angielskim:
 • dopełnienie bliższe
 • uzupełnienie dopełnienia
Two patterns in English:
 • direct object
 • object complement
Przyjaciele nazywają go Jasiem. nazywać / nazwać call His friends call him Jack.
9
W języku polskim:
 • dopełnienie dalsze I w celowniku,
 • dopełnienie dalsze II w dopełniaczu.
One pattern in Polish:
 • 1st indirect object in dative,
 • 2nd indirect object in genitive.
W angielskim dwa dopełnienia bliższe. Two direct objects in English.
Zazdroszczę Bogdanowi rozległej wiedzy. zazdrościć envy I envy Bogdan his vast knowledge.
10
W języku polskim:
 • brak podmiotu,
 • dopełnienie dalsze I w celowniku,
 • dopełnienie dalsze II w dopełniaczu.
One pattern in Polish:
 • no subject,
 • 1st indirect object in dative,
 • 2nd indirect object in genitive.
W angielskim podmiot odpowiada polskiemu dopełnieniu dalszemu I! Subject in English corresponds with the 1st indirect object in Polish!
Temu pokojowi brakuje mebli. brakować lack This room lacks furniture.
* – forma potencjalna, potoczna lub gwarowa * – a potential, colloquial or dialectal form