PODMIOT SUBJECT
3. os. rodzaju nijakiego – there 3. neuter – quasi-subject there
Jest Bóg. (mianownik) There is a God. (nominative)
Na drzewie był ptak. There was a bird in the tree.
Na głownej ulicy panował duży ruch. There was a heavy traffic on the main street. (lit. ruled)
Będzie na to dość czasu. There will be enough time for that. (liter. enough of time)
róże bez kolców. There are roses without thorns.
3. os. rodz. nijakiego, podm. log. w dopełniaczu – there 3. neuter, logical subject in genitive – quasi-subject there
Nie ma drapieżnych krów. There are no predatory cows.
Wody przybywało. There was more and more water.
Ubywało powietrza. There was less and less air.
Brakowało pożywienia. There was not enough food.
Nie ma róży bez kolców. There is not a rose without thorns.
Wody wydawało się przybywać. It seemed that there was more and more water.
3. os. rodzaju nijakiego – it 3. neuter – pro-subject it
Była noc. It was night.
Jest godzina trzecia. It is three o’clock.
Jest południe. It is noon.
Jest wcześnie. Jest późno. It is early. It is late.
Jest chłodno. Jest ciepło. Było gorąco. Było zimno. It is chilly. It is warm. It was hot. It was cold.
Było ciemno. It was dark.
Wieczorem będzie zimno. It will be cold in the evening.
Panował spokój. It was quiet there.
Pada. It is raining. / It is snowing.
Codziennie pada. It rains every day.
Wczoraj padało. It rained yesterday.
Grzmi. It thunders.
Było słonecznie. It was a sunny day.
Pociemniało. It has darkened.
Zmierzchało. (tylko w czasie przeszłym!, p. niżej) It was growing dusk. (in the Past Tense only!, see below)
3. os. rodzaju nijakiego z się – it 3. neuter with się – pro-subject it
Zmierzcha się. It is growing dusk.
Zmierzchało się. (="Zmierzchało") It was growing dusk.
Ściemniło się It has growed dark.
Błyskało się. It was lightening.
O szóstej robi się ciemno. It gets dark at six.
Zrobiło się pogodnie. It cleared up.
Zrobiło się jasno. It dawned.
podmiot (deszcz, śnieg itd.), 3. os. rodz. nijakiego – it subject (rain, snow etc.), 3. neuter – pro-subject it
Deszcz padał od tygodnia. It had been raining for a week.
3. os. rodz. nijakiego – podmiot (dzień) 3. neuter – subject (day)
Dnieje. Day is dawning.
orzecznik przysłówkowy, 3. os. rodz. nijakiego – it predicative adverb, 3. neuter – pro-subject it
Wiadomo (jest) o tym od dawna. (o + miejscownik) It has been known for a long time. (o + locative)
Przyjemnie (jest) na nią popatrzeć. It is pleasant to look at her.
Łatwo (jest) to zrobić. It is easy to do this.
3. os. rodz. nij, podm. log. w dopełniaczu – konstr. osob. 3. neuter, logical subject in genitive – finite
Nie ma go w domu. (dopełniacz) He is not at home. (genitive)
Nie było jej w szkole. She was not at school.
3. os. rodz. nij, podm. log. w celowniku – konstr. osob. 3. neuter, logical subject in dative – finite
Brakuje nam pieniędzy. (celownikdopełniacz) We lack money. (dativegenitive)
Będzie brakować mi samochodu. I will lack a car.
Brakowało im wody. They lacked water.
Jest jej zimno. She is cold.
Było nam przyjemnie. We liked it.
Jest im wygodnie. They are comfortable. (see also „Oni są wygodni”)
Jest nam ich żal. (celownik, dopełniacz, mianownik) We feel pity for them. (dative, genitive, nominative)
Jest nam ich szkoda.
Chce mi się spać. (=Jestem śpiący) I am sleepy.
Chce im się jeść. (=Jestem głodny) They are hungry.
Chce nam się pić. (=Jesteśmy spragnieni) We are thirsty.
Janowi zależy, by wyjechać. John is anxious to leave.
3. os. rodz. nij. z elipsą jest – konstrukcja osobowa 3. neuter with jest omitted – finite
Zimno nam. (celownik) We are cold. (dative)
We feel cold. (see: „Czujemy zimno”, „Czujemy się zimni”)
Smutno nam ją opuścić. We are sad to leave her.
Wolno nam ją opuścić. We are free to leave her.
Żal nam ich. We feel pity for them.
podmiot nieokreślony, 3. os. rodz. nijakiego z się – one unspecified subject, 3. neuter with się – one
Mówi się o tym niewiele. One does not speak about it much.
można, trzeba, należy itd. – one można, trzeba, należy etc. – one
Można tutaj palić. One may smoke here.
Można tam było grać na gitarze. One was allowed to play guitar there.
Będzie można zapalić. One will be able to smoke.
Trzeba dbać o własne zdrowie. One should take care of ones health.
Należy dbać o własne zdrowie.
Powinno się dbać o własne zdrowie.
Trzeba było zagrać na gitarze. One should have played guitar.
Będzie trzeba wyjechać. One will have to leave.
Będzie należało wyjechać jutro. One should leave tomorrow.
podmiot nieokreślony, wolno, warto itd. – may, is worth unspecified subject, wolno, warto etc. – may, is worth
Wolno (jest) oglądać ten film dzieciom. (celownik) Children may see this movie. (dative)
Warto (jest) zobaczyć tę wystawę. (PL bezokol, EN -ing) This exhibition is worth seeing. (PL infinitive, EN -ing)
podmiot nieokreślony, 3. os. rodz. nij. z się – str. bierna unspecified subject, 3. neuter with się – passive voice
Podaje się tu herbatę. Tea is served here.
podmiot nieokreślony, forma na -no, -to – strona bierna unspecified subject, -no, -to form – passive voice
Pobito Pawła. Paul has been beaten up.
Załadowano siano na wóz. Hay has been loaded onto the cart.
podmiot nieokreślony, 3. os. lm – 3. os. lm /str. bierna unspecified subject, 3.pl. – 3.pl. / passive voice
Kradną tu konie. They steal horses here.
W Babicach otwarli nową szkołę. They have opened a new school in Babice.
A new school has been opened in Babice.
podmiot nieokreślony, orzeczenie nieosob. – strona bierna unspecified subject, non-inflected predicate – passive v.
Widać (jest) stąd szczyt. (biernik) The top can be seen from here. (accusative)
Słychać (jest) dźwięki muzyki. Sounds of music can be heard.
podmiot logiczny, trzeba – should logical subject, trzeba – should
Trzeba iść. We should go. (dative)
Trzeba nam iść. (celownik)
podmiot domyślny – podmiot zaimkowy understood subject – pronominal subject
Wyjechał z Polski. He left Poland.
Powiedział, że się zgadza. He said that he agreed.
inne konstrukcje nieosobowe other impersonal constructions
Coraz z nim gorzej. (narzędnik) He is getting worse. (instrumental; literally: It is worse and worse with him)
Z nim jest coraz gorzej.
Z tych studentów będą dobrzy nauczyciele. (dopełniacz) These students will make good teachers. (genitive; literally: It will be good teachers of these students)
 
BEZOKOLICZNIK JAKO PODMIOT INFINITIVE AS THE SUBJECT
bezokolicznik – bezokolicznik z to infinitive – to + infinitive
Przyjemnie (jest) na nią popatrzeć. It is pleasant to look at her.
Łatwo (jest) to zrobić. It is easy to do this.
Smutno nam ją opuścić. We are sad to leave her.
Wolno nam ją opuścić. We are free to leave her.
czasowniki o znaczeniu modalnym modal verbs
To rzadko się zdarza, aby umieć przepłynąć rzekę. To be able to swim the river is unusual.
Móc tam pojechać było moim marzeniem. To be able to go there was my dream.
To okropne musieć wypełniać jego polecenia. To have to fulfill his orders is terrible.
 
PODMIOT – DOPEŁNIENIE BLIŻSZE SUBJECT – DIRECT OBJECT
mianownik – przypadek dopełnienia nominative – objective case
Klucze zginęły Jankowi. (mianownik, celownik) John lost the keys. (nominative, dative; see Direct Obj.)
Potrzebna (jest) mi pomoc. I need help. (see Direct Object below)
 
ORZECZENIE PREDICATE
czas przeszły niedokonany – Past Continuous Preterite Imperfective – Past Continuous
Dorota skakała. Dorothy was jumping.
czas przeszły dokonany – Past Simple Preterite Perfective – Past Simple
Chłopiec uśmiechnął się. The boy smiled.
1 czasownik o znaczeniu modalnym 1 modal verb
Chciałbym się czegoś napić. I would like something to drink.
2 czasowniki o znaczeniu modalnym 2 modal verbs
Będziesz mógł kupić sobie samochód. You will be able to buy yourself a car.
Będę musiał się przyznać. I will have to admit my guilt.
On pewnie umie pływać. He must be able to swim.
On chyba umie pływać
Być może Tomek musiał wyjechać. Tom may have had to leave.
Może Tomek musiał wyjechać.
czasownik – wyrażenie finite – noun phrase
Spójrz na nią. Take a look at her. (="Look at her")
Nie wiem, co się tam zdarzyło. I do not know what has taken place there. (="what has happened there")
Pchnij. Give a shove. (="shove")
Napij się. Have a drink. (="Drink")
czasownik – orzeczenie złożone przymiotnikowe finite – adjective complex predicate
Ożywiły się wszystkie moje obawy. All my misgivings came alive.
Sprawdzą się moje nadzieje. My wishes will come true.
Sznurówka mu się rozwiązała. His shoe-lace has come loose.
Kowalscy bardzo zubożeli. The Kowalskis got very poor.
Jej mąż upił się. Her husband has got drunk.
Janek starzeje się. John is getting old.
wyrażenie – orzeczenie złożone przymiotnikowe noun phrase – adjective complex predicate
Mam rację. I am right.
Nie mam racji. I am wrong.
wyrażenie – czasownik noun phrase – finite
Mam nadzieję. I hope. (= “I have a hope”)
wyrażenie – wyrażenie noun phrase – noun phrase
Mam pewność. (="Jestem pewien / pewny") I have certainty. (= copula + adj.: “I am certain”)
przysłówek + czas. – przymiotnik + to + bezokol. adverb + verb – adjective + to + infinitive
Jan na pewno wyjedzie. John is certain to leave.
czas. nieprzechodni – czas. przechodni / nieprzechodni intransitive verb – transitive / intransitive verb
Monika spytała mnie, czy ją kocham. Zadała mi ciekawe pytanie. Monica asked me if I loved her. She asked me an interesting question. (cognate object)
Rycerze walczyli długo. Stoczyli bohaterską walkę. The knights fought for a long time. They fought a heroic fight. (cognate object)
Jan codziennie spaceruje. Codziennie wyprowadza na spacer swojego psa. John walks every day. He walks his dog every day.
Skoczył. Spowodował, że jego koń przeskoczył przez płot. He jumped. He jumped his horse over the fence.
Leciała. Spowodowała, że latawiec przeleciał nad domem. She flew. She flew her kite over the house.
Uśmiechnęła się. Wyraziła swą radość uśmiechem. She smiled. She smiled her joice.
Zapłakała. Wyraziła swój smutek płaczem. She wept. She wept her grief.
Gestykulował. Wyraził gestem niezadowolenie. He gestured. He gestured his displeasure.
 
ORZECZNIK PREDICATIVE
rzeczownik w narzędniku – rzeczownik substantive in instrumental – substantive
Jan jest artystą. Tomek jest nauczycielem. John is an artist. Tom is a teacher.
Jolanta została matką. Jolanta has become a mother.
Przemek stał się wielkim artystą. Przemek became a great artist.
rzeczownik oznaczający czas substantive denoting time
Była noc. It was night.
Jest południe. It is noon.
godzina: liczebnik porządkowy – liczebnik główny hours: ordinal number – cardinal number
Jest godzina trzecia. It is three o’clock.
Była szósta. It was six.
przymiotnik adjective
Oni są wygodni. They are easy-going / selfish.
Ta sukienka była czarna. That dress was black.
Grzegorz jest głodny. Gregory is hungry.
Marysia stała się podejrzliwa. Mary grew suspicious.
Sok stał się kwaśny. The juice turned sour.
Jacek zrobił się blady. Jacek became pale.
Aneta wydawała się uczciwa. Anetha seemed honest.
Ten przedmiot wydawał się gładki. That thing apeared smooth.
To było gorące. It felt hot.
Nie jesteś wart swojej żony. You are not worth your wife.
Jan jest podobny do ojca. John is similar to his father.
przysłówek – przymiotnik adverb – adjective
Jest wcześnie. Jest późno. It is early. It is late.
Jest chłodno. Jest ciepło. Było gorąco. Było zimno. It is chilly. It is warm. It was hot. It was cold.
Było ciemno. It was dark.
Beata wygląda zdrowo. Beata looks healthy.
Zupa smakuje dziwnie. The soup tastes strange.
Ta kawa ładnie pachnie. This tea smells good.
Twój głos brzmi śmiesznie. Your voice sounds funny.
Czuję się nieswojo. I do not feel quite myself.
na + biernik – przymiotnik na + accusative – adjective
Agnieszka wyglądała na głodną. Agnes looked hungry.
na + miejscownik – konstrukcja z on na + locative – on phrase
Na głownej ulicy panował duży ruch. There was a heavy traffic on the main street. (lit. ruled)
na + miejscownik – konstrukcja z in na + locative – in phrase
Ptak jest na drzewie. The bird is in the tree.
Na drzewie jest ptak. There is a bird in the tree.
 
PRZYDAWKA ATTRIBUTE
dopełniacz – dopełniacz genitive – ’s genitive
książka (mojej) siostry my sister’s book
brat (mojego) przyjaciela my bother’s friend
kieszeń (mojego) ojca my father’s pocket
dopełniacz – wyrażenie z of genitive – of prepositional phrase
wierzchołek góry the top of the mountain
zniszczenie miasta destruction of the city
przymiotnik – bezokolicznik z to adjective – to infinitive
w przyszłych latach in years to come (“in future years”)
 
BRAK DOPEŁNIENIA – DOPEŁNIENIE BLIŻSZE NO OBJECT – DIRECT OBJECT
brak bezokolicznika – bezokolicznik no infinitive – infinitive
Jakaś pani przyjechała do ciebie z Warszawy. Some woman came to see you from Warsaw. (liter. to you)
 
DOPEŁNIENIE BLIŻSZE DIRECT OBJECT
biernik – przypadek dopełnienia accusative – object case
Lubię go. I like him.
Dałem mu książkę. I gave him a book.
Pozbawiłem go satysfakcji. I deprived him of satistaction.
Poczęstuj cygarem. Treat her to a cigar.
Pokrój salami nożem. Slice the salami with a knife.
Zobaczyłem kobietę. I saw a woman.
Naród wybrał Kwaśniewskiego na prezydenta. The nation elected Kwaśniewski a president.
Janek zgubił klucze. John lost the keys. (see „Klucze zginęły Jankowi” above)
Czujemy zimno. We are feeling the cold(ness). (see „Jest nam zimno”)
Janek szturchnął Marysię. John jostled Mary.
Matki kochają swoje dzieci. Mothers love their children.
Janek zjadł ciastko. John ate the cake.
Włączył światło. He turned on the light. He turned the light on.
Odkryli to. They found it out.
Basia zdjęła płaszcz. Barbara took her coat off.
dopełniacz – przypadek dopełnienia genitive – object case
Potrzebuję tej kobiety. I need this woman.
Potrzebuję pomocy. I need help. (see „Potrzebna mi pomoc” above)
Potrzebuję samochodu. I need a car.
Ona uczyła dzieci angielskiego. She taught the children English.
Chciałbym się czegoś napić. I would like something to drink.
Nie jesteś wart swojej żony. You are not worth your wife.
narzędnik – przypadek dopełnienia instrumental – object case
On kieruje tą kobietą. He directs this woman.
 
DOPEŁNIENIE BLIŻSZE – DOPEŁNIENIE DALSZE DIRECT OBJECT – INDIRECT OBJECT
biernik – przypadek dopełnienia accusative – object case
Ona uczyła dzieci angielskiego. She taught the children English.
 
DOPEŁNIENIE BLIŻSZE – DOP. PRZYIMKOWE DIRECT OBJECT – prePOSITIONAL OBJECT
biernik – konstrukcja z to accusative – to phrase
Ona uczyła dzieci angielskiego. She taught English to the children.
 
DOPEŁNIENIE DALSZE INDIRECT OBJECT
celownik – przypadek dopełnienia dative – object case
Dałem mu książkę. I gave him a book.
Dałem Tomkowi książkę. I gave Tom a book.
Maria opowiedziała ojcu ciekawą historię. Mary told (her) father an interesting story.
narzędnik – przypadek dopełnienia instrumental – object case
Minister mianował go swoim zastępcą. The minister made him his assistant.
na + biernik – przypadek dopełnienia na + accusative – object case (objective complement)
Naród wybrał Kwaśniewskiego na prezydenta. The nation elected Kwaśniewski a president.
 
DOPEŁNIENIE DALSZE – DOP. PRZYIMKOWE INDIRECT OBJECT – PREPOSITIONAL OBJECT
celownik – konstrukcja z to dative – to phrase
Dałem książkę Tomkowi. I gave a book to Tom.
Pokazała mi to. She has shown it to me.
Dałem mu to. I gave it to him.
Posłałem list Marii. I sent a letter to Mary.
Nauczyciel wręczył książkę uczniowi. The teacher handed the book to the student.
celownik – konstrukcja z for dative – for phrase
Kup mi to. Buy it for me.
Pani Kowalska kupiła sukienkę córce. Mrs. Kowalski has bought a dress for her daughter.
celownik – konstrukcja z from dative – from phrase
Odebrali mu siłą jego skrzypce. They took his violin away from him by force.
dopełniacz – konstrukcja z of genitive – of phrase
Pozbyła się starej sukni. She disposed of the old dress.
Pozbawiłem go satysfakcji. I deprived him of satistaction.
dopełniacz – konstrukcja z on genitive – on phrase
Pogratulowałem mu sukcesu. I congratulated him on his success.
narzędnik – konstrukcja z of instrumental – of phrase
Chwalił się swoją odwagą. He boasted of his courage.
narzędnik – konstrukcja z with instrumental – with phrase
Bawił się zapałkami. He played with the matches.
narzędnik – konstrukcja z in instrumental – in phrase
Handlowali węglem. They dealt in coal.
od + dopełniacz – konstrukcja z on od + genitive – on phrase
Sny zależą od przeżyć osobistych. Dreams depend on personal experiences.
do + dopełniacz – konstrukcja z to do + genitive – to phrase
Jan jest podobny do ojca. John is similar to his father.
dla + dopełniacz – konstrukcja z for dla + genitive – for phrase
Wykonaj to dla mnie. Make it for me.
za + biernik – konstrukcja z for za + accusative – for phrase
Jesteś odpowiedzialny za wszystko. You are responsible for everything.
na + miejscownik – konstrukcja z on na + locative – on phrase
Maria polegała na Janku. Mary relied on John.
 
DOPEŁNIENIE DALSZE – DOPEŁNIENIE BLIŻSZE INDIRECT OBJECT – DIRECT OBJECT
celownik – przypadek dopełnienia dative – object case
Pogratulowałem mu sukcesu. I congratulated him on his success.
Ona mu wierzy. She believes him.
On jej ufa. He trusts her.
Przewodził narodowi w czasie wojny. He lead the nation during the war.
Pozwoliłem mu odejść. I allowed him to leave.
Kazałem mu wyjść. I ordered him to leave.
Umożliwiłem mu odwiedzenie Marii. I enabled him to visit Mary.
na + miejscownik – przypadek dopełnienia na + locative – object case
Często gram na harfie. I often play harp.
w + biernik – przypadek dopełnienia w + accusative – object case
Lubię grać w karty. I like playing cards.
Wszystkie strzały ugodziły w cel. All arrows have hit the target.
do + dopełniacz – przypadek dopełnienia do + genitive – object case
Policja weszła do budynku. The police entered the building.
 
DOPEŁNIENIE DALSZE – PRZYDAWKA INDIRECT OBJECT – ATTRIBUTE
celownik – dopełniacz dative – ’s genitive
Koledze zmarł brat. My friend’s brother died. (also liter.: „Zmarł brat kolegi”)
Włożyłem pióro ojcu do kieszeni. I put a pen into my father’s pocket. (also liter.: „Włożyłem pióro do kieszeni ojca”)
 
OKOLICZNIK MIEJSCA ADVERBIAL OF PLACE
przed + miejscownik – konstrukcja z in front of przed + locative – in front of phrase
Jan zobaczył samochód przed (swoim) domem. John saw a car in front of his house.
 
OKOLICZNIK CZASU ADVERBIAL OF TIME
narzędnik – wyrażenie przysłówkowe instrumental – noun phrase
Odwiedzę cię wieczorem. I will visit you this evening.
narzędnik – konstrukcja z in instrumental – in phrase
Wiosną topnieją śniegi. Snow melts in spring. (see below)
Wieczorem będzie zimno. It will be cold in the evening.
na + biernik – konstrukcja z in na + accusative – in phrase
Na wiosnę topnieją śniegi. Snow melts in spring. (see above)
Na wieczór będzie zimno. It will be cold in the evening.
pod + biernik – konstrukcja z in pod + accusative – in phrase
Pod wieczór będzie zimno. It will be cold in the evening.
o + miejscownik – konstrukcja z at o + locative – at phrase
Zebranie było o godzinie czwartej. The meeting was at four o’clock.
 
OKOLICZNIK SPOSOBU ADVERBIAL OF MANNER
przysłówek – przysłówek adverb – adverb
Ona śpiewa pięknie. She sings beautifully.
Potrzebujemy pilnie pomocy. We need help urgently.
przymiotnik – przymiotnik adjective – adjective
Czuję się zmęczony. I feel tired. (because it means: “I am tired”)
Czujemy się zimni. We feel dispassionate / stand-offish. (see „Zimno nam”)
Nazywają go wielkim. They call him great.
przysłówek – przymiotnik adverb – adjective
Wyglądasz świetnie. You look fine.
Jest nam wygodnie. We feel comfortable.
Jest nam zimno. We are cold.
Czuję się źle. I feel bad. (because of the meaning: „zły” = “angry”)
Ryba smakuje wspaniale. The fish tastes great.
wyraż. przyimkowe – przymiotnik adverbial prepositional constr. – adjective
Pomalowali sufit na biało. They painted the ceiling white.
Wylizał talerz do czysta. He licked the plate clean.
narzędnik – konstrukcja z with instrumental – with phrase
Pokrój salami nożem. Slice the salami with a knife.
Renata spojrzała na niego rozmarzonym wzrokiem. Renata looked at him with a dreamy eye. (cognate object, liter.: “with a dreamy look / sight”)
narzędnik – konstrukcja z by instrumental – by phrase
Odebrali mu siłą jego skrzypce. They took his violin away from him by force.
narzędnik – konstrukcja z to instrumental – to phrase
Poczęstuj go cygarem. Treat him to a cigar.
 
OKOLICZNIK – DOPEŁNIENIE BLIŻSZE ADVERBIAL – (COGNATE) DIRECT OBJECT
narzędnik – przypadek dopełnienia instrumental – object case
Żyli życiem beztroskim. They lived an easy life.
Umarł lekką śmiercią. He died an easy death.
 
BEZOKOLICZNIK PRZY ORZECZENIU INFINITIVE BY THE PREDICATE
rzecz. odsłowny – bezokolicznik z to gerund – to + infinitive
Umożliwiłem mu odwiedzenie Marii. I enabled him to visit Mary.
bezokolicznik – bezokolicznik infinitive – infinitive
Można tutaj palić. One may smoke here.
Kazałem mu sprzątnąć kuchnię. I made him clean the kitchen. (see „Spowodowałem, że sprzątnął kuchnię” below)
bezokolicznik – bezokolicznik z to infinitive – to + infinitive
Można było tutaj palić. One was allowed to smoke there.
Barbara była skłonna mu uwierzyć. Barbara was inclined to believe him.
Będę cię rad wkrótce zobaczyć. I will be pleased to see you soon.
Jola była zdecydowana tam pojechać. Jolanta was determined to go there.
Chciałbym się czegoś napić. I would like something to drink.
Pozwolił jej odejść. He allowed her to go.
Kazał jej wyjść. He ordered her to leave.
Dziewczęta chciały tańczyć. The girls wanted to dance.
Grzesiek zdecydował się napisać książkę. Gregory decided to write a book.
Ojciec kazał Jance pomóc Basi. Father ordered Jane to help Barbara.
Andrzej polecił mi iść do fotografa. Andrew instructed me to go to the photographer.
bezokolicznik – -ing infinitive – -ing
Lubię grać w karty. I like playing cards.
Dziewczęta przestały śpiewać. The girls stopped singing.
Jacek przestał jeść słodycze. Jacek has stopped eating sweets.
 
ZDANIE ZŁOŻONE – ZDANIE PROSTE COMPLEX SENTENCE – SIMPLE SENTENCE
że – to + bezokolicznik że – to + infinitive
Wydaje się, że to zjawisko zajdzie. This phenomenon is likely to occur.
jak – przyp. dopełnienia + -ing jak – object case + -ing
Widzieli, jak Janek przechodził przez ulicę. They saw John crossing the street.
że – przyp. dopełnienia + bezokolicznik że – object case + infinitive
Widzieli, że Janek przechodził przez ulicę. They saw John cross the street.
Spowodowałem, że (on) sprzątnął kuchnię. I made him clean the kitchen. (see „Kazałem mu sprzątnąć kuchnię” above)
by + mianownik – przyp. dopełnienia + to + bezokol. by + nominative – object case + to + infinitive
Janek chce, żebym sprzedał tę książkę. John wants me to sell this book.
Chcę, aby on sprzątnął kuchnię. I want him to clean the kitchen.
dopełnienie + by – przyp. dopełnienia + to + bezokol. object + by – object case + to + infinitive
Powiedziałem mu, aby poszedł. I told him to go.
Anna poprosiła mnie, abym kupił kapelusz. Ann asked me to buy a hat.
Anna prosiła ojca, aby jej kupił futro. Ann asked father to buy her a fur(-coat).
Jan błagał rodziców, żeby mu pożyczyli samochód. John entreated his parents to lend him the car.
by + bezokolicznik – to + bezokolicznik by + infinitive – to + infinitive
Janowi zależy, by wyjechać. (celownik) John is anxious to leave. (dative)
 
ZDANIE PODRZĘDNIE ZŁOŻONE COMPLEX SENTENCE
że – that że – that
Marysia powiedziała, że kupiła tę książkę. Mary said that she bought that book.