Rozważania o kombinatoryce, rachunku prawdopodobieństwa i statystyce