Wersja z 2022-09-19

Część poprzednia Spis treści Część następna

Grzegorz Jagodziński

Wzory trygonometryczne

Funkcje sumy i różnicy kątów

`sin` `(alpha + beta) = sin alpha cos beta + cos alpha sin beta`   `sin` `(alpha - beta) = sin alpha cos beta - cos alpha sin beta`
`cos` `(alpha + beta) = cos alpha cos beta - sin alpha sin beta`   `cos` `(alpha - beta) = cos alpha cos beta + sin alpha sin beta`
`"tg" (alpha + beta) = ("tg" alpha + "tg" beta)/(1 - "tg" alpha "tg" beta)`   `"tg" (alpha - beta) = ("tg" alpha - "tg" beta)/(1 + "tg" alpha "tg" beta)`
`"ctg" (alpha + beta) = ("ctg" alpha "ctg" beta - 1)/("ctg" alpha + "ctg" beta)`   `"ctg" (alpha - beta) = ("ctg" alpha "ctg" beta + 1)/("ctg" beta - "ctg" alpha)`
`sec` `(alpha + beta) = (sec alpha sec beta)/(1 - "tg" alpha "tg" beta)`   `sec` `(alpha - beta) = (sec alpha sec beta)/(1 + "tg" alpha "tg" beta)`
`csc` `(alpha + beta) = (csc alpha csc beta)/("ctg" alpha + "ctg" beta)`   `csc` `(alpha - beta) = (csc alpha csc beta)/("ctg" beta - "ctg" alpha)`

Część poprzednia Spis treści Część następna