Wersja z 2021-01-02

Część poprzednia Spis treści Część następna

Tensory

Tensor to obiekt, który przy zmianie układu współrzędnych zmienia się w szczególny sposób, możliwy do opisania przy pomocy ciągłej, różniczkowalnej i wzajemnie jednoznacznej funkcji. Właściwości takie mają np. liczby i wektory. Pojedyncza liczba zwana jest skalarem. Uporządkowana para liczb jest reprezentacją obiektu geometrycznego, znanego jako wektor. Skalary i wektory są rodzajami tensorów: skalar to tensor zerowymiarowy, wektor to tensor jednowymiarowy. Tensorami mogą być jednak obiekty o dowolnej liczbie wymiarów. I tak, reprezentacją tensora dwuwymiarowego jest macierz, czyli prostokątna tablica liczb, a reprezentacją tensora trójwymiarowego jest prostopadłościan liczb. Można rozpatrywać także tensory czterowymiarowe, reprezentowane przez wektor złożony z prostopadłościanów liczb, czy tensory pięciowymiarowe, reprezentowane przez macierze prostopadłościanów liczb.

Część poprzednia Spis treści Część następna