Wersja z 2015-09-13

Część poprzednia Spis treści Szczegóły Część następna

Grzegorz Jagodziński

Ułamkami egipskimi nazywamy odwrotności liczb naturalnych większych od 1. Zapisujemy je w postaci potęgowej: `2^(-1)`, `3^(-1)`, `4^(-1)`, `5^(-1)`, `6^(-1)`, …, albo też w postaci tradycyjnej: `1/2`, `1/3`, `1/4`, `1/5`, `1/6`, …, czyli jako ułamki zwykłe o liczniku równym 1 (i taki zapis dominuje w opracowaniach poświęconym tym ciekawym liczbom).

Niekiedy ułamki egipskie nazywa się ułamkami prostymi, ale nazwa ta jest myląca, ponieważ zwykle odnosi się ona do pewnego typu algebraicznych wyrażeń wymiernych, które z ułamkami egipskimi nie mają wiele wspólnego. Dlatego też tej wieloznacznej nazwy nie będziemy tu używać.

Warto nadmienić, że niektóre źródła, w tym Wikipedia, za ułamek egipski uważa… sumę ułamków o liczniku 1! O wyjątkowej absurdalności pomysłu na definicję, w której sumę nazywa się ułamkiem, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Ten idiotyzm definicyjny powstał w wyniku pomylenia pojęć „ułamek egipski” i „rozkład na ułamki egipskie”. W tym artykule nie będziemy jednak zajmować się dyskusją z idiotyzmami, bo byłoby to stratą czasu.

Zapraszam do zgłębienia tego tematu!

Część poprzednia Spis treści Szczegóły Część następna