Wersja z 2015-09-12

Część poprzednia Spis treści

Grzegorz Jagodziński

1 2 3 4 5 6

Dodawanie i odejmowanie ułamków egipskich

Sumy zebrano w prawej górnej części tabeli, różnice w lewej dolnej części.

`-`\`+` `1/2` `1/3` `1/4` `1/5` `1/6` `1/7` `1/8` `1/9` `1/10` `1/11` `1/12`
`1/2` `5/6` `3/4` `7/10` `2/3` `9/14` `5/8` `11/18` `3/5` `13/22` `7/12`
`1/3` `1/6` `7/12` `8/15` `1/2` `10/21` `11/24` `4/9` `13/30` `14/33` `5/12`
`1/4` `1/4` `1/12` `9/20` `5/12` `11/28` `3/8` `13/36` `7/20` `15/44` `1/3`
`1/5` `3/10` `2/15` `1/20` `11/30` `12/35` `13/40` `14/45` `3/10` `16/55` `17/60`
`1/6` `1/3` `1/6` `1/12` `1/30` `13/42` `7/24` `5/18` `4/15` `17/66` `1/4`
`1/7` `5/14` `4/21` `3/28` `2/35` `1/42` `15/56` `16/63` `17/70` `18/77` `19/84`
`1/8` `3/8` `5/24` `1/8` `3/40` `1/24` `1/56` `17/72` `9/40` `19/88` `5/24`
`1/9` `7/18` `2/9` `5/36` `4/45` `1/18` `2/63` `1/72` `19/90` `20/99` `7/36`
`1/10` `2/5` `7/30` `3/20` `1/10` `1/15` `3/70` `1/40` `1/90` `21/110` `11/60`
`1/11` `9/22` `8/33` `7/44` `6/55` `5/66` `4/77` `3/88` `2/99` `1/110` `23/132`
`1/12` `5/12` `1/4` `1/6` `7/60` `1/12` `5/84` `1/24` `1/36` `1/60` `1/132`

Tabela zbiorcza rozkładu zwyczajnego wybranych ułamków

Tabela zawiera wszystkie rozkłady zwyczajne ułamków właściwych o mianownikach 2–12, a także ich sum. Obejmuje też inne ułamki badane tu jako przykłady, również te, które rozkładane były jako reszty.

Zauważmy, że rozkład danego ułamka na 3 ułamki egipskie oznacza, że po założeniu wartości `a` badamy dwuskładnikowe rozkłady ułamka będącego różnicą. W istocie więc otrzymujemy przy okazji (dwuskładnikowe) rozkłady zwyczajne całkiem innego ułamka (o ile istnieją). Podobnie przy badaniu ułamków rozkładających się na cztery czynniki badamy także rozkład otrzymywanych po drodze różnic. Problem pojawia się jedynie przy ograniczeniach dotyczących mianownika – zakładamy bowiem, że w każdym kolejnym składniku rozkładu ma być on większy. Przed wypełnieniem tabeli zbadano także i te pominięte wartości.

mianownik `2`
`1/2` egipski
mianownik `3`
`1/3` egipski
`2/3` `1/2 + 1/6`
mianownik `4`
`1/4` egipski
`2/4` egipski (`= 1/2`)
`3/4` `1/2 + 1/4`
mianownik `5`
`1/5` egipski
`2/5` `1/3 + 1/15`
`3/5` `1/2 + 1/10`
`4/5` `1/2 + 1/5 + 1/10`, `1/2 + 1/4 + 1/20`
mianownik `6`
`1/6` egipski
`2/6` egipski (`= 1/3`)
`3/6` egipski (`= 1/2`)
`4/6` (`= 2/3`)
`5/6` `1/2 + 1/3`
mianownik `7`
`1/7` egipski
`2/7` `1/4 + 1/28`
`3/7` `1/4 + 1/7 + 1/28`, `1/4 + 1/6 + 1/84`
`4/7` `1/2 + 1/14`
`5/7` `1/2 + 1/7 + 1/14`, `1/2 + 1/6 + 1/21`, `1/2 + 1/5 + 1/70`
`6/7` `1/2 + 1/3 + 1/42`
mianownik `8`
`1/8` egipski
`2/8` egipski (`= 1/4`)
`3/8` `1/4 + 1/8`, `1/3 + 1/24`
`4/8` egipski (`= 1/2`)
`5/8` `1/2 + 1/8`
`6/8` (`= 3/4`)
`7/8` `1/2 + 1/4 + 1/8`, `1/2 + 1/3 + 1/24`
mianownik `9`
`1/9` egipski
`2/9` `1/6 + 1/18`, `1/5 + 1/45`
`3/9` egipski (`= 1/3`)
`4/9` `1/3 + 1/9`
`5/9` `1/2 + 1/18`
`6/9` (`= 2/3`)
`7/9` `1/2 + 1/6 + 1/9`, `1/2 + 1/4 + 1/36`
`8/9` `1/2 + 1/3 + 1/18`
mianownik `10`
`1/10` egipski
`2/10` egipski (`= 1/5`)
`3/10` `1/5 + 1/10`, `1/4 + 1/20`
`4/10` (`= 2/5`)
`5/10` egipski (`= 1/2`)
`6/10` (`= 3/5`)
`7/10` `1/2 + 1/5`
`8/10` (`= 4/5`)
`9/10` `1/2 + 1/3 + 1/15`
mianownik `11`
`1/11` egipski
`2/11` `1/6 + 1/66`
`3/11` `1/4 + 1/44`
`4/11` `1/3 + 1/33`
`5/11` `1/4 + 1/5 + 1/220`, `1/3 + 1/11 + 1/33`, `1/3 + 1/9 + 1/99`
`6/11` `1/2 + 1/22`
`7/11` `1/2 + 1/11 + 1/22`, `1/2 + 1/8 + 1/88`
`8/11` `1/3 + 1/4 + 1/7 + 1/924`, `1/2 + 1/8 + 1/11 + 1/88`, `1/2 + 1/8 + 1/10 + 1/440`, `1/2 + 1/7 + 1/14 + 1/77`, `1/2 + 1/7 + 1/12 + 1/924`, `1/2 + 1/6 + 1/22 + 1/66`, `1/2 + 1/6 + 1/21 + 1/77`, `1/2 + 1/6 + 1/18 + 1/198`,
`1/2 + 1/6 + 1/17 + 1/561`, `1/2 + 1/5 + 1/70 + 1/77`, `1/2 + 1/5 + 1/55 + 1/110`, `1/2 + 1/5 + 1/45 + 1/198`, `1/2 + 1/5 + 1/44 + 1/220`, `1/2 + 1/5 + 1/40 + 1/440`, `1/2 + 1/5 + 1/38 + 1/1045`, `1/2 + 1/5 + 1/37 + 1/4070`
`9/11` `1/2 + 1/5 + 1/10 + 1/55`, `1/2 + 1/4 + 1/22 + 1/44`, `1/2 + 1/4 + 1/20 + 1/55`, `1/2 + 1/4 + 1/16 + 1/176`, `1/2 + 1/4 + 1/15 + 1/660`
`10/11` `1/2 + 1/3 + 1/22 + 1/33`, `1/2 + 1/3 + 1/15 + 1/110`, `1/2 + 1/3 + 1/14 + 1/231`
mianownik `12`
`1/12` egipski
`2/12` egipski (`= 1/6`)
`3/12` egipski (`= 1/4`)
`4/12` egipski (`= 1/3`)
`5/12` `1/4 + 1/6`, `1/3 + 1/12`
`6/12` egipski (`= 1/2`)
`7/12` `1/3 + 1/4`, `1/2 + 1/12`
`8/12` (`= 2/3`)
`9/12` (`= 3/4`)
`10/12` (`= 5/6`)
`11/12` `1/2 + 1/4 + 1/6`, `1/2 + 1/3 + 1/12`
inne ułamki
`3/14` `1/7 + 1/14`, `1/6 + 1/21`, `1/5 + 1/70`
`5/14` `1/3 + 1/42`
`9/14` `1/2 + 1/7`
`2/15` `1/12 + 1/20`, `1/10 + 1/30`, `1/9 + 1/45`, `1/8 + 1/120`
`4/15` `1/6 + 1/10`, `1/5 + 1/15`, `1/4 + 1/60`
`7/15` `1/5 + 1/6 + 1/10`, `1/4 + 1/6 + 1/20`, `1/4 + 1/5 + 1/60`, `1/3 + 1/12 + 1/20`, `1/3 + 1/10 + 1/30`, `1/3 + 1/9 + 1/45`, `1/3 + 1/8 + 1/120`
`8/15` `1/3 + 1/5`, `1/2 + 1/30`
`5/18` `1/6 + 1/9`, `1/4 + 1/36`
`7/18` `1/3 + 1/18`
`11/18` `1/2 + 1/9`
`3/20` `1/12 + 1/15`, `1/10 + 1/20`, `1/8 + 1/40`, `1/7 + 1/140`
`7/20` `1/4 + 1/10`, `1/3 + 1/60`
`9/20` `1/4 + 1/5`
`19/20` `1/2 + 1/4 + 1/5`
`2/21` `1/15 + 1/35`, `1/14 + 1/42`, `1/12 + 1/84`, `1/11 + 1/231`
`4/21` `1/7 + 1/21`, `1/6 + 1/42`
`5/21` `1/6 + 1/14`
`8/21` `1/3 + 1/21`
`10/21` `1/3 + 1/7`
`11/21` `1/2 + 1/42`
`3/22` `1/11 + 1/22`, `1/8 + 1/88`
`5/22` `1/8 + 1/11 + 1/88`, `1/8 + 1/10 + 1/440`, `1/7 + 1/14 + 1/77`, `1/7 + 1/12 + 1/924`, `1/6 + 1/18 + 1/198`, `1/6 + 1/17 + 1/561`, `1/6 + 1/21 + 1/77`, `1/6 + 1/22 + 1/66`,
`1/5 + 1/37 + 1/4070`, `1/5 + 1/38 + 1/1045`, `1/5 + 1/44 + 1/220`, `1/5 + 1/45 + 1/198`, `1/5 + 1/55 + 1/110`, `1/5 + 1/70 + 1/77`
`7/22` `1/5 + 1/10 + 1/55`, `1/4 + 1/22 + 1/44`, `1/4 + 1/20 + 1/55`, `1/4 + 1/16 + 1/176`, `1/4 + 1/15 + 1/660`
`9/22` `1/3 + 1/22 + 1/33`, `1/3 + 1/15 + 1/110`, `1/3 + 1/14 + 1/231`
`13/22` `1/2 + 1/11`
`5/24` `1/8 + 1/12`, `1/6 + 1/24`, `1/5 + 1/120`
`7/24` `1/6 + 1/8`, `1/4 + 1/24`
`11/24` `1/3 + 1/8`
`13/24` `1/2 + 1/24`
`3/28` `1/14 + 1/28`, `1/12 + 1/42`, `1/10 + 1/140`
`5/28` `1/7 + 1/28`, `1/6 + 1/84`
`11/28` `1/4 + 1/7`
`13/28` `1/4 + 1/7 + 1/14`, `1/4 + 1/6 + 1/21`, `1/4 + 1/5 + 1/70`
`7/30` `1/6 + 1/15`, `1/5 + 1/30`
`11/30` `1/5 + 1/6`, `1/3 + 1/30`
`13/30` `1/3 + 1/10`
`17/30` `1/2 + 1/15`
`4/33` `1/11 + 1/33`, `1/9 + 1/99`
`7/33` `1/6 + 1/22`
`8/33` `1/6 + 1/22 + 1/33`, `1/6 + 1/15 + 1/110`, `1/6 + 1/14 + 1/231`, `1/5 + 1/30 + 1/110`, `1/5 + 1/24 + 1/1320`
`10/33` `1/6 + 1/11 + 1/22`, `1/6 + 1/8 + 1/88`, `1/5 + 1/10 + 1/330`, `1/4 + 1/33 + 1/44`, `1/4 + 1/24 + 1/88`, `1/4 + 1/22 + 1/132`, `1/4 + 1/20 + 1/330`, `1/4 + 1/19 + 1/2508`
`13/33` `1/4 + 1/7 + 1/924`, `1/3 + 1/22 + 1/66`, `1/3 + 1/21 + 1/77`, `1/3 + 1/18 + 1/198`, `1/3 + 1/17 + 1/561`
`14/33` `1/3 + 1/11`
`16/33` `1/5 + 1/6 + 1/10 + 1/55`, `1/4 + 1/7 + 1/11 + 1/924`, `1/4 + 1/6 + 1/22 + 1/44`, `1/4 + 1/6 + 1/20 + 1/55`, `1/4 + 1/6 + 1/16 + 1/176`, `1/4 + 1/6 + 1/15 + 1/660`, `1/4 + 1/5 + 1/55 + 1/60`, `1/4 + 1/5 + 1/33 + 1/220`,
`1/4 + 1/5 + 1/30 + 1/660`, `1/3 + 1/12 + 1/22 + 1/44`, `1/3 + 1/12 + 1/20 + 1/55`, `1/3 + 1/12 + 1/16 + 1/176`, `1/3 + 1/12 + 1/15 + 1/660`, `1/3 + 1/11 + 1/22 + 1/66`, `1/3 + 1/11 + 1/21 + 1/77`, `1/3 + 1/11 + 1/18 + 1/198`,
`1/3 + 1/11 + 1/17 + 1/561`, `1/3 + 1/10 + 1/30 + 1/55`, `1/3 + 1/10 + 1/22 + 1/165`, `1/3 + 1/10 + 1/20 + 1/660`, `1/3 + 1/9 + 1/45 + 1/55`, `1/3 + 1/9 + 1/33 + 1/99`, `1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/297`, `1/3 + 1/9 + 1/25 + 1/2475`
`19/33` `1/2 + 1/22 + 1/33`, `1/2 + 1/15 + 1/110`, `1/2 + 1/14 + 1/231`
`2/35` `1/30 + 1/42`, `1/21 + 1/105`, `1/20 + 1/140`, `1/18 + 1/630`
`3/35` `1/20 + 1/28`, `1/14 + 1/70`, `1/12 + 1/420`
`8/35` `1/5 + 1/35`
`12/35` `1/5 + 1/7`, `1/3 + 1/105`
`5/36` `1/12 + 1/18` `1/9 + 1/36` `1/8 + 1/72`
`7/36` `1/9 + 1/12`, `1/6 + 1/36`
`13/36` `1/4 + 1/9`, `1/3 + 1/36`
`3/40` `1/24 + 1/30`, `1/20 + 1/40`, `1/16 + 1/80`, `1/15 + 1/120`, `1/14 + 1/280`
`7/40` `1/8 + 1/20`, `1/6 + 1/120`
`9/40` `1/8 + 1/10`, `1/5 + 1/40`
`13/40` `1/5 + 1/8`
`5/42` `1/14 + 1/21`, `1/12 + 1/28`, `1/9 + 1/126`
`11/42` `1/4 + 1/84`
`13/42` `1/6 + 1/7`
`41/42` `1/2 + 1/3 + 1/7`
`5/44` `1/12 + 1/33`, `1/11 + 1/44`, `1/9 + 1/396`
`7/44` `1/12 + 1/22 + 1/33`, `1/12 + 1/15 + 1/110`, `1/12 + 1/14 + 1/231`, `1/11 + 1/22 + 1/44`, `1/11 + 1/20 + 1/55`, `1/11 + 1/16 + 1/176`, `1/11 + 1/15 + 1/660`, `1/10 + 1/20 + 1/110`,
`1/10 + 1/17 + 1/3740`, `1/9 + 1/22 + 1/396`, `1/9 + 1/21 + 1/2772`, `1/8 + 1/44 + 1/88`, `1/8 + 1/40 + 1/110`, `1/8 + 1/33 + 1/264`, `1/8 + 1/32 + 1/352`, `1/8 + 1/30 + 1/1320`,
`1/7 + 1/110 + 1/140`, `1/7 + 1/84 + 1/231`, `1/7 + 1/77 + 1/308`, `1/7 + 1/66 + 1/924`, `1/7 + 1/63 + 1/2772`, `1/7 + 1/62 + 1/9548`
`9/44` `1/5 + 1/220`
`15/44` `1/4 + 1/11`, `1/3 + 1/132`
`17/44` `1/3 + 1/33 + 1/44`, `1/3 + 1/24 + 1/88`, `1/3 + 1/22 + 1/132`, `1/3 + 1/20 + 1/330`, `1/3 + 1/19 + 1/2508`, `1/4 + 1/11 + 1/22`, `1/4 + 1/8 + 1/88`
`21/44` `1/3 + 1/7 + 1/924`
`4/45` `1/18 + 1/30`, `1/15 + 1/45`, `1/12 + 1/180`
`14/45` `1/5 + 1/9`
`4/55` `1/20 + 1/45`, `1/15 + 1/165`, `1/14 + 1/770`
`6/55`  
`9/55`  
`14/55` `1/4 + 1/220`
`16/55` `1/5 + 1/11`
`15/56` `1/7 + 1/8`, `1/4 + 1/56`
`7/60`    
`11/60` `1/10 + 1/12`, `1/6 + 1/60`
`17/60` `1/5 + 1/12`, `1/4 + 1/30`
`37/60` `1/4 + 1/5 + 1/6`, `1/3 + 1/5 + 1/12`, `1/3 + 1/4 + 1/30`, `1/2 + 1/15 + 1/20`, `1/2 + 1/12 + 1/30`, `1/2 + 1/10 + 1/60`, `1/2 + 1/9 + 1/180`
`47/60` `1/3 + 1/4 + 1/5`, `1/2 + 1/5 + 1/12`, `1/2 + 1/4 + 1/30`
`2/63`  
`5/63`  
`16/63` `1/7 + 1/9`, `1/4 + 1/252`
`5/66`  
`7/66`  
`17/66` `1/6 + 1/11`, `1/4 + 1/132`
`19/66`  
`3/70`  
`17/70` `1/7 + 1/10`
`7/72`  
`17/72` `1/8 + 1/9`
`3/77`  
`4/77`  
`10/77`  
`18/77` `1/7 + 1/11`
`5/84`  
`19/84` `1/7 + 1/12`
`3/88`  
`5/88`  
`19/88` `1/8 + 1/11`
`19/90` `1/9 + 1/10`, `1/5 + 1/90`
`2/99`  
`7/99`  
`20/99` `1/9 + 1/11`, `1/5 + 1/495`
`9/110` `1/15 + 1/66`
`21/110` `1/10 + 1/11`
`23/132` `1/11 + 1/12` `1/6 + 1/132`  
`3/179` `1/60 + 1/10740`

Część poprzednia Spis treści