Minecraft

Część poprzednia

Sterowanie

W grze Minecraft sterujemy postacią, używając (koniecznie) jednocześnie myszy i klawiatury. Wiele elementów sterowania możemy dopasować do naszych potrzeb, np. zmieniając określone klawisze; tu omówimy standardowe ustawienia.

Ruchy postaci

W czasie rozgrywki postać patrzy się w określonym kierunku, koncentrując spojrzenie w pewnym punkcie: jest on oznaczony znakiem kursora „+” w centrum ekranu gry. Ruchy myszy zmieniają jego położenie (powodują obrót postaci).

Ruchami postaci sterujemy, posługując się klawiszami: przyciśnięcie W powoduje ruch do przodu, S – do tyłu, A – w lewo (bez zmiany kierunku patrzenia, tzw. strafe), D – w prawo.

Bieg postaci osiągniemy, wciskając W, puszczając, i zaraz potem ponownie wciskając i przytrzymując ten przycisk.

Spacja używana jest do wykonywania skoków.

Lewy klawisz shift przytrzymywany cały czas wywołuje tryb opisany jako skradanie. W rzeczywistości jego zastosowanie jest inne.

Używanie ekwipunku

Klawisz E otwiera ekran ekwipunku. Obok paska (rząd 9 dolnych kratek) widzimy wówczas także:

Przedmioty możemy umieszczać na różnych polach ekranu ekwipunku (a także innych ekranów, np. zawartości skrzyni lub pieca), zależnie od rodzaju przedmiotu:

Jeśli przedmioty są zgrupowane, w prawym dolnym rogu kratki pojawia się liczba informująca o ilości zgrupowanych przedmiotów.

Jeśli w ręce mamy jakiś blok, to kliknięcie RMB na jakimś bloku otoczenia spowoduje, że trzymany blok zostanie postawiony na klikniętym. Tym sposobem nie da się jednak postawić niczego na przykład na skrzyni lub na piecu. Aby postawić coś (trzymanego w ręce) na takim użytkowym bloku, trzeba kliknąć Shift + RMB.

Na ekranie ekwipunku możemy odziać naszą postać w zbroję złożoną z 4 części: hełmu, napierśnika, nagolenników i butów. Jeśli mamy takie przedmioty w plecaku (lub na pasku), możemy przenieść je (trzymając LMB lub RMB) na odpowiednie pola obok widoku postaci.

Konstruowanie nowych przedmiotów

W grze Minecraft bardzo ważnym elementem jest rzemieślnictwo (crafting) czyli konstruowanie nowych przedmiotów z posiadanych. Surowce w najprostszym przypadku musimy umieścić w polu konstruowania ekwipunku, a następnie odebrać produkt z pola położonego obok (przenieść go do któregoś z pól ekwipunku, tj. plecaka lub paska). Jeśli na produkt klikniemy Shift + LMB, to wytworzymy maksymalną możliwą jego ilość z dostępnych surowców (umieszczonych w polu konstruowania) i automatycznie umieścimy je w ekwipunku.

Większość prac rzemieślniczych wymaga większego pola konstruowania, o rozmiarach 3*3. Jest ono dostępne, jeśli wcześniej zrobimy stół rzemieślniczy. Będzie to jeden z pierwszych produktów, opisanych niżej w następnej części poradnika.

Używanie przedmiotów

Postać w grze Minecraft używa przedmiotów tylko jedną ręką. W dolnej części ekranu gry widzimy pasek z 9 przegródkami (tzw. HUD); jedna z przegródek jest aktywna, i właśnie przedmiot w niej zawarty postać trzyma w ręce. Klawisze cyfr 1, 2, 3, …, 9 powodują, że postać bierze do ręki przedmiot zawarty w kolejnych przegródkach. Na zmianę przedmiotu w ręce pozwala nam także kółko myszy.

Przedmiotu trzymanego w ręce używamy, klikając lewym lub prawym przyciskiem myszy. Lewy przycisk myszy (LMB) można nazwać przyciskiem ataku lub niszczenia, natomiast prawy przycisk myszy (RMB) – przyciskiem budowania lub używania. Ich zastosowanie zależy od tego, czy w ręce trzymamy przedmiot, i jaki jest to przedmiot.

Użycie LMB

Użycie RMB

Obsługa gry

Klawisz Esc wciśnięty w czasie gry (w trybie pojedynczego gracza) powoduje jej zapauzowanie i przejście do opcji. Dzięki temu możemy w czasie gry dowolnie zmieniać jej poziom trudności, tj. między poziomem pokojowym (bez wrogo nastawionych istot) a łatwym, normalnym czy trudnym, na których istoty te będą się pojawiać. Jeśli jest otwarty jakikolwiek ekran (np. ekwipunku), wciśnięcie Esc zamyka go zamiast zatrzymać grę. Podobnie zamyka okno rozmów lub komend.

Klawisz T otwiera pasek czatu. Na pasku tym wpisujemy rozmowy z innymi graczami (w trybie wieloosobowym), ale także komendy i cheaty (o ile włączyliśmy odpowiedni tryb jak opisano wyżej). Komendy rozpoczyna ukośnik (/), a kończy wciśnięcie klawisza Enter. Wpisanie ukośnika i użycie Tab (bez Enter) pokazuje listę komend, których możemy użyć. Przydatna będzie komenda /help, po której otrzymamy listę i opis użycia dostępnych poleceń, a także /seed, zwracająca ziarno mapy, którego możemy użyć, by ponownie wygenerować tę samą mapę. Opis innych komend pominiemy.

Klawisz F1 wyłącza lub włącza widok paska ekwipunku. Jego ukrycie umożliwia robienie zrzutów z gry.

F2 wykonuje zrzut ekranu gry i zapisuje go w podfolderze screenshots (w folderze gry). Jeśli wciśniemy Shift + F2, uzyskamy ogromne zdjęcie ekranu o wielkości około gigabajta.

Klawisz F3 otwiera (nakładający się na ekran gry) ekran debugowania, tzw. debug menu, które wbrew nazwie bardzo przydaje się w normalnej grze. Umożliwia nam bowiem zapoznanie się z istotnymi informacjami, jak ilość klatek na sekundę (jeśli jest mała, gra nie przebiega płynnie), pozycja gracza w świecie Minecrafta czy aktualny biom.

Shift + F3 dodaje do debug menu różne wykresy. Wciśnięcie klawiszy 1–9 zwiększa poziom ich uszczegółowienia, klawisz 0 zmniejsza stopień szczegółowości tych informacji. Debug menu wyłączamy, wciskając ponownie F3.

Na ekranie debugowania widzimy:

Jak widać, dzięki włączeniu debug menu, możemy łatwo uzyskać informacje pozwalające nam na orientacje w świecie gry. Wystarczy tylko zapamiętać lub zapisać współrzędne ważnych dla nas miejsc (np. kryjówek), a następnie tak kierować postacią, by przy włączonym „debugowaniu” dotrzeć do żądanego punktu.

Jednoczesne wciśnięcie F3 + F spowoduje, że zmniejszy się zasięg renderowania widoku w grze, co jest przydatne dla słabszych komputerów. Zwiększenie zasięgu renderowania spowoduje natomiast kombinacja Shift + F3 + F.

Jeśli okno gry straci fokus (czyli gdy przełączymy się na inny program), gra ulega zapauzowaniu. Zachowanie takie można zmienić kombinacją F3 + P.

Kombinacje F3 + S, F3 + A, F3 + T powodują przeładowanie odpowiednio zasobów użytkownika, wszystkich chunków świata Minecrafta lub wszystkich tekstur gry.

Kombinacja F3 + H włącza opis przedmiotów – otrzymujemy wewnętrzny numer przedmiotu używany przez grę, a także całkowitą wytrzymałość oraz aktualny stan narzędzia. Użycie narzędzia powoduje zmniejszanie się aktualnego stanu; gdy ten dojdzie do zera, przedmiot się rozpadnie. Ponowne użycie tej kombinacji przywraca zwykłe warunki gry.

Kombinacja F3 + B włącza lub wyłącza tzw. hitboxy istot (graczy i zwierząt) w grze.

Kombinacja F3 + C przytrzymana przez co najmniej 6 sekund powoduje celowy crash gry.

Klawisz F5 przełącza pomiędzy normalnym widokiem oczami postaci, widokiem zza postaci (z tyłu) i widokiem z przodu na postać.

Klawisz F8 zmienia szybkość reakcji myszy.

Klawisz F11 powoduje otworzenie gry w widoku pełnoekranowym. Jeśli powtórne naciśnięcie nie przywróci widoku w oknie, można użyć znanej z Windows kombinacji Alt + Tab, by przełączyć się na inny program.

Jak grać

Linki

Poniżej zebrano głównie linki do materiałów w języku polskim. Należy jednak pamiętać, że informacje aktualne częściej publikowane są w języku angielskim. Warto więc, zwłaszcza odwiedzając Wikipedię lub Minecraft Wiki, porównać odpowiednie strony z ich odpowiednikami anglojęzycznymi.

Część poprzednia


Wersja z dnia 2013-09-17

gramatyka polska – Polish grammar