Wersja z 2011-12-12

English versionWersja dwujęzycznaBilanguage version

Grzegorz Jagodziński

Klasyfikacja typów syntaktycznych

Powrót do typologii syntaktycznej

  akuzatywne ergatywne trójdzielne 3S aktywne (roz-S)
indyrektywne
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
Sa Sp
A P
D R T
sekundatywne
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
Sa Sp
A P
D R T
separatywne
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
Sa Sp
A P
D R T
3P
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
Sa Sp
A P
D R T
3P separatywne
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
Sa Sp
A P
D R T
3A indyrektywne
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
Sa Sp
A P
D R T
3A sekundatywne
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
Sa Sp
A P
D R T
3P i 3A
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
S
A P
D R T
           
Sa Sp
A P
D R T
roz-P
           
S
A Pr Pt
D R T
           
Sr St
A Pr Pt
D R T
           
S
A Pr Pt
D R T
           
Sa Sr St
A Pr Pt
D R T
roz-A
           
Sd Sr
Ad Ar P
D R T
           
S
Ad Ar P
D R T
           
S
Ad Ar P
D R T
           
Sd Sr Sp
Ad Ar P
D R T
roz-P i 3A
           
S
A Pr Pt
D R T
           
Sr St
A Pr Pt
D R T
           
S
A Pr Pt
D R T
           
Sa Sr St
A Pr Pt
D R T
roz-A i 3P
           
Sd Sr
Ad Ar P
D R T
           
S
Ad Ar P
D R T
           
S
Ad Ar P
D R T
           
Sa Sr Sp
Ad Ar P
D R T
roz-A i roz-P
           
Sd Sr
Ad Ar = Pr Pt
D R T
           
Sr St
Ad Ar = Pr Pt
D R T
           
S
Ad Ar = Pr Pt
D R T
           
Sd Sr St
Ad Ar = Pr Pt
D R T
  sub   erg nom act   acc abs ina   sep   dat   ins