Część następna

Wstęp

Witaj Drogi Czytelniku! Zapraszam do zapoznania się z opowieścią na temat liczb. Muszę cię jednak przestrzec, że poniższy artykuł nie stanowi ani wykładu teorii liczb, ani też nie powiela tego, co można znaleźć w podręcznikach. Stanowi natomiast zbiór refleksji związanych z tytułowym zagadnieniem. W niektórych partiach związek ten jest bardzo luźny, a wywód ma charakter raczej filozoficzny niż matematyczny.

Lektura tego tekstu nie wymaga specjalistycznego przygotowania. I choć omawiam tu zagadnienia nieobecne w podręcznikach szkolnych, nie sądzę, aby do ich zrozumienia konieczna była wiedza akademicka. Z drugiej strony, dokładne zapoznanie się z przeprowadzonym tu wywodem prawdopodobnie pomoże w zrozumieniu różnych pojęć, zwłaszcza tych poznawanych w czasie studiów. Wykładowcy akademiccy nie mają często czasu ani możliwości na dokładne tłumaczenie zagadnień, które wprowadzają na swoich wykładach, dlatego teksty naświetlające te zagadnienia z zupełnie innej perspektywy mogą okazać się pomocne dla tych, którzy nie chcą jedynie bezmyślnie wkuwać podanej im wiedzy i woleliby zrozumieć materiał, który mają opanować.

Spodziewam się także, że w tym artykule znajdą coś ciekawego ci, którzy są po prostu ciekawi świata, a więc tacy, którzy wcale nie muszą posiąść podanej tu wiedzy. Kto wie, może jeszcze kiedyś okaże się ona użyteczna? Przecież na przykład problematyka kwaternionów, jedno z najbardziej abstrakcyjnych spośród omawianych tu zagadnień, a zarazem jedno z zagadnień najbardziej odległych tak od życia, jak i od szkolnej wiedzy, przydaje się bardzo programistom komputerowym, także tym, którzy woleliby mieć jak najmniej do czynienia z matematyką.

A zatem: zapraszam do lektury!

Część następna