Wersja z 2019–04–22

Grzegorz Jagodziński

Osobliwości gramatyki angielskiej

Spis treści

  1. Rzeczowniki nieregularne
  2. Przymiotniki z nieregularnym stopniowaniem
  3. Czasowniki nieregularne
  4. Użycie przyimków
  5. Czasowniki niejednowyrazowe (czasowniki z przyimkami, czasowniki frazowe i in.)
  6. Inne osobliwości czasowników
  7. Przydatne wyrażenia i zwroty
  8. Interparonimy („fałszywi przyjaciele”, „false friends”)