Wersja z 2023-10-29

Grzegorz Jagodziński

Chronologia Mezopotamii

Opracowano na podstawie grafiki z Wikipedii. Obraz został przepisany do formatu SVG, przetłumaczony na polski, poprawiony i uzupełniony.

Jeśli nie podano inaczej, daty dotyczą starej ery (np. 1595 oznacza 1595 p.n.e.).