Artykuł został opublikowany także na portalu JustPasteIt (dawniej Eioba).
Wersja z 2010-06-15

English versionWersja dwujęzycznaBilanguage version

Następna część

Grzegorz Jagodziński

Języki indoeuropejskie i semickie

123

Spis treści

  1. Stosunki pokrewieństwa
  2. Apofonia
  3. Inne osobliwości fonetyki
  4. Wyrażanie posiadania
  5. Rodzaj
  6. Słownictwo
  7. Informacja o fonetyce rekonstruowanych form indoeuropejskich
  8. Informacja o fonetyce rekonstruowanych form semickich

Następna część