Wersja z 2023-12-27

Grzegorz Jagodziński

Elementy gramatyki niemieckiej

Szczegóły

Spis treści

  1. Fonetyka historyczna języka niemieckiego
  2. Wzorce odmiany rzeczowników
  3. Przykłady rzeczowników rodzaju męskiego
  4. Przykłady rzeczowników rodzaju nijakiego
  5. Przykłady rzeczowników rodzaju żeńskiego
  6. Czasowniki mocne i nieregularne

Szczegóły