Wersja z 2020-06-27

Grzegorz Jagodziński

Deklinacja niemiecka

Przykłady

Część poprzednia Spis treści Część następna

der Tag – die Tage
Aal węgorz
Abend wieczór
Àb·druck** reprodukcja, odbitka
Àb·schied pożegnanie
Àd·miral admirał
Ahorn klon
Akzent akcent
Apparat aparat
Appetit (Appetìt) apetyt
Áprìl kwiecień
Arm ramię
August sierpień
Aus·weis dowód, legitymacja
Bahn·steig peron
Baikàl (Baikàl) Bajkał
Balkon* balkon
Ballon* balon
Balsam balsam
Barsch (Bársch) okoń
Basar bazar
Be·fehl rozkaz
Berg góra
Be·richt sprawozdanie
 
Be·ruf zawód
Be·súch odwiedziny
Be·trieb firma, zakład
Blei ołówek
Blei·stift ołówek
Blick widok, spojrzenie
Brief list
Charakter charakter
Christ** Chrystus
Detektiv detektyw
Dialekt dialekt
Dialog dialog
Dieb złodziej
Diens·tag wtorek
Donners·tag czwartek
Druck ucisk
Ein·schreibe·brief list polecony
Epilog epilog
Er·folg wynik
Essìg ocet
Fébruar luty
Film film
Fisch ryba
 
Fleck* plama
Flug·schein bilet lotniczy
Flur przedpokój
Frei·tag piątek
Freund przyjaciel
Friedrich (imię)
Fritsch (nazwisko)
Frühling wiosna
Führer·schein prawo jazdy
Ge·burst·tag urodziny
Ge·halt** zawartość
Geld·schein banknot
General* generał
Glanz połysk
Grad stopień
Greis starzec
Haag Haga
Halm źdźbło
Hand·schuh rękawiczka
Hans* (imię)
Hárz Harc
Hass nienawiść
Haus·halt gospodarstwo domowe
 
Herbst jesień
Honìg miód
Hund pies
Irak Irak
Iran Iran
Islam (Islàm) islam
Jànuar styczeń
Jüng·ling młodzieniec
Käfìg klatka
Karl (imię)
Katalog katalog
Kies żwir
Knób·lauch czosnek
Kommentar komentarz
Könìg król
Kran* dźwig; kran
Krieg wojna
Kurs kurs
Laib bochenek
Lärm hałas
Lauch szczypiorek, czosnek
Laut dźwięk
Lehr·ling praktykant

der Tag – die Tage   der Atlas – die Atlasse
Mai maj
Main Men
Major major
März marzec
Mast* maszt
Mittag południe
Mitt·woch środa
Moment** chwila
Monàt miesiąc
Mönch mnich
Mónd księżyc
Monolog monolog
Món·tag poniedziałek
Nách·mit·tag popołudnie
Neid zazdrość
Nerz norka
Nil Nil
Ort** miejscowość, miejsce
Ozean (Òzean) ocean
Papagei* papuga
Partner partner
Pfad ścieżka
Pfirsich brzoskwinia
 
Plǘsch (Plüsch) plusz
Pokal puchar
Pol biegun
Prolog prolog
Próspekt prospekt
Punkt kropka, punkt
Quárz kwarc
Quatsch paplanina
Redakteur [~ˈtøːɐ] redaktor
Réflex odbicie, odruch
Regisseur [~ʒiˈsøːɐ] reżyser
Reis ryż
Rhein Ren
Riss zarys, rysa
Roman powieść
Rudolf (imię)
Ruf wołanie, głos, zew
Sams·tag sobota
Schal* szalik
Schall* dźwięk, odgłos
Schild** tarcza
Schlitt·schuh łyżwa
Schmetter·ling motyl
 
Schrei krzyk
Schuh but
Sekt szampan
Senat senat
Sonn·abend sobota
Sonn·tag niedziela
Spèrling wróbel
Sport sport
Stau korek uliczny
Staub kurz
Stein kamień
Stern gwiazda
Stier byk
Stoff materiał
Stolz duma, chluba
Stör jesiotr
Strauß** struś
Sudan Sudan
Tag dzień
Taifun tajfun
Taschen·dieb kieszonkowiec
Tau** rosa
Teil część
 
Termin termin
Text tekst
Tisch stół
Tod śmierć
Trug oszustwo
Unter·richt zajęcia, lekcja
Ur·laub urlop
Ver·dienst** zarobek
Ver·kehr ruch drogowy
Ver·lag wydawnictwo
Ver·lust strata
Vers wiersz
Ver·súch próba
Vor·mit·tag przedpołudnie
Vulkan wulkan
Wander·weg szlak turystyczny
Weg droga
Wein wino
Wind wiatr
Zins** czynsz
Zwilling bliźnię
 
Atlàs atlas
Auto·bùs autobus
Bùs autobus

der Baum – die Bäume
der Saal – die Säle
Àb·druck** odcisk
Altar (Altar) ołtarz
Àn·fall napad
Àn·fang początek
Àn·schluss przyłączenie, dołączenie
Àn·walt adwokat
Àn·zug garnitur
Arzt (Árzt) lekarz
Ast gałąź
Aus·gang wyjście
Bach potok
Bahn·hof dworzec kolejowy
Ball piłka; bal
Band** tom
Bárt broda
Basket·ball (Básket·ball) koszykówka
Bass bas; kontrabas
Bauch brzuch
Baum drzewo
Be·trag kwota, suma
Bock kozioł
Brauch obyczaj
Brief·um·schlag koperta
 
Bruch złamanie, zerwanie
Brúch trzęsawisko, bagno
Bund** związek
Damm tama
Dieb·stahl kradzież
Duft zapach
Ein·kauf zakup
Fahr·gast pasażer
Fahr·plan rozkład jazdy
Fall upadek
Flug lot
Fluss rzeka
Frosch żaba
Fuchs lis
Fuß noga, stopa
Fuß·ball piłka nożna
Gang** chód; pójście, droga, korytarz
Gast gość
Ge·brauch użycie
General* generał
Ge·nuss przyjemność; spożycie
Ge·ruch zapach
Ge·sang śpiew
 
Gruß pozdrowienie
Grund powód, przyczyna; grunt
Hahn kogut
Hals** gardło, szyja
Herzog książę
Hof podwórze
Hut** kapelusz
Kahn łódź
Kamm grzebień
Kampf walka, bój
Kanal kanał
Kastaniĕn·baum kasztan (drzewo)
Kauz puszczyk
Kloß kluska, gruda
Knopf guzik
Koch kucharz
Koog polder
Kopf głowa
Korb kosz
Krampf kurcz
Kran* dźwig; kran
Kranz wieniec
Krug dzban

der Baum – die Bäume
der Saal – die Säle
Kuss pocałunek
Lauf bieg
Lebens·lauf życiorys
Lese·saal czytelnia
Lohn płaca
Mops mops
Palast pałac
Pflug pług
Plan plan
Platz plac
Rat rada
Rat·schlag rada
Raum pomieszczenie
Reisepass paszport
Rock spódnica
Saal sala
Sack wór
Sang śpiew
Satz zdanie; zasada; skok
Schall* dźwięk, odgłos
Schatz skarb
Schlag uderzenie
 
Schmaus libacja, biesiada
Schrank szafa
Schwamm gąbka
Schwanz ogon
Sohn syn
Spaß żart, przyjemność
Spazier·gang spacer
Sprung skok
Stab laska, sztaba; sztab
Stahl stal
Stand pozycja, stan
Stock** laska, kij, masyw
Storch bocian
Stoß pchnięcie; stos
Strauß** bukiet; walka, bój
Strom prąd
Stuhl krzesło
Stunden·plan podział godzin
Sturz runięcie, upadek
Tanz taniec
Taxi·stand postój taksówek
Ton dźwięk
 
Trank napój
Traum sen
Trog koryto
Trunk łyk; trunek
Turm wieża
Ur·sprung początek
Ver·band związek; opatrunek
Ver·stoß wykroczenie
Ver·trag umowa
Volley·ball [ˈvɔlɪˌbal] siatkówka
Warte·saal poczekalnia
Wasser·hahn kran
Wolf wilk
Wunsch życzenie
Wurf rzut; miot
Zahn ząb
Zoll cło
Zu·fall traf, przypadek
Zug pociąg
Zu·schlag dopłata

der Käse – die Käse
der Lehrer – die Lehrer
der Esel – die Esel
Àb·sender nadawca
Ádler orzeł
Àn·ruf·bĕantworter autom. sekretarka
Bäcker piekarz
Berliner berlińczyk
Be·wohner mieszkaniec
Blei·stift·spitzer temperówka
Búch·halter księgowy
Bùs·fahrer kierowca autobusu
Computer [kɔmˈpjuːtɐ] komputer
Deckel pokrywka, wieko
Dezember grudzień
Donner grzmot, piorun
Emp·fänger odbiorca
Engel anioł
Engländer Anglik
Enkel wnuk
Esel osioł
 
Fern·seher telewizor
Flieder lilak (bez)
Füller pióro wieczne
Haus·meister dozorca
Holunder bez (dziki)
Hunger głód
Informatiker informatyk
Käfer chrząszcz
Käse ser
Keller piwnica
Kiefer** szczęka
Koffer walizka
Kopf·hörer słuchawka
Körper ciało
Kugel·schreiber długopis
Künstler artysta
Lehrer nauczyciel
Leiter** kierownik
 
Löffel łyżka
Méchaniker mechanik
MP3–player MP3
Nebel mgła
November listopad
Ober kelner
Oktober październik
Onkel wujek
Politiker polityk
Pullover sweter
Sänger śpiewak
Schalter okienko (kasowe)
Schau·spieler aktor
Schlosser ślusarz
Schlüssel klucz
Schüler uczeń
Schwefel siarka
September wrzesień
 
Sessel fotel
Sommer lato
Tadel upomnienie
Tänzer tancerz
Taschen·rechner kalkulator
Techniker technik
Teufel diabeł
Text·marker marker, pisak
Tinten·füller pióro wieczne
Tunnel* tunel
Ver·brecher przestępca
Wandel zmiana
Wechsel weksel, przemiana
Winter zima
Würfel sześcian
Zettel kartka
Zirkel cyrkiel
Zucker cukier

der Wagen – die Wagen   der Vater – die Väter
der Vogel – die Vögel
  der Garten – die Gärten
Boden* ziemia, dno
Braten pieczeń
Daumen kciuk
Felsen* skała
Flecken* plama
Frieden* pokój
Funken* iskra (rzad.)
Ge·danken* myśl (rzad.)
Ge·fallen** przysługa
Glauben* wiara (rzad.)
Haufen* kupa, stos
Husten kaszel
Kasten* skrzynia
Kragen kołnierz
Kúchen ciastko
Lappen ścierka, gałganek
 
Magen* żołądek
Morgen ranek
Namen* imię, nazwa (rzad.)
Norden północ
Osten wschód
Regen deszcz
Rücken plecy
Samen* nasienie
Schinken szynka
Schnupfen katar
Süden południe
Tropfen kropla
Wagen wóz
Weizen pszenica
Westen zachód
Willen* wola (rzad.)
 
Apfel jabłko
Bruder brat
Groß·glockner Großglockner
Groß·vater dziadek
Mantel płaszcz
Vater ojciec
Vogel ptak
 
Boden* ziemia, dno
Brief·kasten skrzynka pocztowa
Faden nić
Flug·hafen port lotniczy
Fuß·boden podłoga
Garten ogród
Hafen port
Kasten* skrzynia
Kinder·garten przedszkole
Laden sklep
Magen* żołądek
Nutzen korzyść
Ofen piec
Schaden* szkoda

der Geist – die Geister   der Wald – die Wälder   der Kaffee – die Kaffees
Geist duch
Leib ciało
Schi narta
 
Dorn* cierń
Gott bóg
Irr·tum błąd
Mann** mężczyzna
Mund usta
Ort** pozycja, miejsce
Rand kant, brzeg
Reich·tum bogactwo
Strauch krzak
Wald las
Wurm robak
 
Audi audi
Balkon* [balˈkɔŋ] balkon
Ballon* (też [baˈlɔŋ]) balon
Bauer** (nazwisko)
Chèf [ʃɛf] szef
Fiat fiat
Fleischer (nazwisko)
Gummi gumka
Juli lipiec
Juni czerwiec
Kaffee (Kaffee) kawa
Klùb klub
Lasso lasso
Martini martini
Müller (nazwisko)
Opa dziadek
Park park
Pulli sweter
 
Radier·gummi gumka
Reuter (nazwisko)
Salon [zaˈlɔŋ] salon
Schal* szalik
Schmidt (nazwisko)
Slip majtki
Snòb snob
Stock stan zapasów
Streik strajk
Tango [ˈtaŋgo] tango
Teddy [ˈtɛdɪ] miś
Tee herbata
Tìp rada
Tobi Tobiasz
Tunnel* tunel
Uhu puchacz
Vati ojczulek

der Stachel – die Stacheln   der Staat – die Staaten
der See – die Seen
  der Motor – die Motoren   der Aphorismus – die Aphorismen
Bauer* chłop, wieśniak
Bayer Bawarczyk
Ge·vatter kum
Hummer homar
Muskel mięsień
Nachbar* sąsiad
Pommer Pomorzanin
Stachel kolec, żądło
Vetter kuzyn
 
Boden·see Bodensee
Dorn* cierń
Fleck* plama
Hals** hals
Humor humor
Lorbeer wawrzyn, laur
Mann** lennik, wasal
Mast* maszt
Nerv (Nerv)* nerw
Papagei* papuga
Pfau* paw
Psalm psalm
Schmerz ból
Schnee śnieg
See** jezioro
Staat państwo
Strahl promień
Typ typ
Zins** procent
 
Akkumulator akumulator
Assessor asesor
Autor autor
Direktor dyrektor
Doktor doktor
Horror horror
Korrektor korektor
Motor motor
Professor profesor
Rektor rektor
Terror terror
 
Áphorismùs aforyzm
Feudalismùs feudalizm
Idealismùs idealizm
Kapitalismùs kapitalizm
Kaukasùs Kaukaz
Luxùs luksus
Méchanismùs mechanizm
Reumatismùs reumatyzm
Rhỳthmùs rytm
Zýklùs cykl

der Knabe – die Knaben   der Mensch – die Menschen
Affe małpa
Bauer* wieśniak, chłop
Biologe biolog
Bote posłaniec
Bulgare Bułgar
Bulle byk
Bursche* chłopak, kompan
Drache* smok
Erbe** spadkobierca
Experte ekspert
Franzose Francuz
Freie człowiek wolny
Geologe* geolog
Hase zając
Hirte pasterz (poet.)
Insasse pasażer
Junge*** chłopiec, uczeń
Knabe chłopiec
Kollege kolega
Komplize wspólnik
Kunde klient
Löwe lew
 
Nachbar* sąsiad
Neffe bratanek, siostrzeniec
Ochse wół
Philologe filolog
Pole Polak
Psýchologe psycholog
Rabe kruk
Riese olbrzym
Russe Rosjanin
Sachse Sas, Saksończyk
Schütze strzelec
Sklave niewolnik
Tscheche Czech
Zeuge świadek
 
Àb·solvent absolwent
Àd·vokat adwokat
Ágronom agronom
Aktivist aktywista
Architekt architekt
Assistent asystent
Astronom astronom
Athlet zawodnik, atleta
Automat automat
Barbar barbarzyńca
Bär niedźwiedź
Bursch* chłopak, kompan
Christ** chrześcijanin
Demonstrant demonstrant
Diamant diament
Diplomat dyplomata
Doktorand doktorant
Dozent docent
Elefant słoń
Fels* skała
Fink zięba
Fotograf fotograf
 
Fürst książę
Geck goguś, fircyk
Geolog* geolog
Ge·sell towarzysz, czeladnik
Graf hrabia
Held bohater
Hirt pasterz
Idealist idealista
Journalist [ʒʊʁnɑˈlɪst] dziennikarz
Kandidat kandydat
Kátholik katolik
Kommunist komunista
Lieferant dostawca
Mensch człowiek
Mohr Murzyn
Monarch monarcha
Musikant muzykant
Narr głupiec, błazen
Nerv* nerw
Ochs wół (pot.)
Ökonom ekonomista
Optimist optymista
 
Papagei* papuga
Passant przechodzień
Pfau* paw (rzad.)
Philolog filolog
Philosóph filozof
Polizist policjant
Präsident prezydent
Prinz książę
Produzent producent
Soldat żołnierz
Sozialist socjalista
Spatz wróbel
Stein·metz kamieniarz
Student student
Tatar Tatar
Telégraf telegraf
Terrorist terrorysta
Tor** naiwniak, prostak
Tourist [tuˈʁɪst] turysta
Vagabund włóczęga
Zar car

der Name – die Namen
  (der) Hans – (die) Hansen
  der Schade – die Schäden
Búchstabe litera
Drache* smok
Friede* pokój (rzad.)
Funke* iskra
Gedanke* myśl
Glaube* wiara
Haufe* kupa, stos (rzad.)
Nách·name nazwisko
Name* imię, nazwa
Same* nasienie (rzad.)
Vor·name imię
Wille* wola
 
Brahms (nazwisko)
Fels* skała
Franz (imię)
Fritz (imię)
Hans (imię)
Max (imię)
Philipp (imię)
Theobald (imię)
Theodor (imię)
Thomas (imię)
Veit (imię)
 
Schade* szkoda (rzad.)

ein Kranker / der Kranke – Kranke / die Kranken
Àb·ge·ordnete poseł, deputowany
Alte stary
Àn·gĕ·stellte urzędnik, pracownik
Be·amte urzędnik
Be·kannte znajomy
Blinde ślepy
Deutsche Niemiec
Er·wachsene dorosły
Kranke chory
Schalter·be·amte kasjer
Ver·wandte krewny
Weise** mędrzec

nieregularne
der Bau – des Baues – die Bauten budynek
der Herr – des Herrn – die Herren pan
der Junge – des Jungen – die Jungs* chłopiec (pot.)
der Junge – des Jungen – die Jungens* chłopiec (pot.)
der Kosmòs – des Kosmòs (bez lmn) kosmos
der Sporn – des Spornes – die Sporen ostroga

Część poprzednia Spis treści Część następna