Wersja z 2020–06–27

Grzegorz Jagodziński

Deklinacja niemiecka

Przykłady

Część poprzednia Spis treści Część następna

das Tier – die Tiere
Abitur matura
Alphabet alfabet
An·gĕ·bot oferta
Attentat zamach
Band** więź, węzeł
Beet grządka, grzęda
Bein noga
Bei·spiel przykład
Benzin benzyna
Berlin Berlin
Bern Berno
Be·steck zastawa
Bier piwo
Blei ołów
Blut krew
Boot łódź
Brot chleb
Bund** pęczek
Dänemark Dania
Denk·mal* pomnik
Deutsch język niemiecki
Deutschland Niemcy
Ding rzecz
 
Díplom dyplom
Dokument dokument
Drang·sal* kłopot, utrapienie
Eis lód
Element żywioł, pierwiastek
Englisch język angielski
Érd·ge·schoss parter
Exemplar egzemplarz
Exil emigracja
Experiment eksperyment
Extrem ekstremum, skrajność
Fest święto
Fleisch mięso
Flug·zeug samolot
Formular formularz
Frankreich Francja
Französisch język francuski
Frühstück śniadanie
Gas gaz
Ge·bäck pieczywo
Ge·biss uzębienie
Ge·dicht wiersz, poemat
Gegen·teil przeciwieństwo
 
Ge·lenk staw (anat.)
Ge·päck bagaż
Ge·rät urządzenie
Ge·richt danie; sąd
Ge·schenk prezent
Ge·sicht** widok; zjawa, widziadło
Ge·sprä́ch rozmowa
Ge·tränk napój
Gift jad, trucizna
Glück szczęście
Gold złoto
Haar włos
Hárz żywica
Heft zeszyt
Heim dom, domostwo
Honorar honorarium
Hundert sto
Insekt* owad
Italienisch język włoski
Jahr rok
Kapital kapitał
Klavier fortepian
Kompliment komplement
 
Konzert koncert
Korn** zboże, żyto
Krakau Kraków
Kredit kredyt
Kreuz krzyż
Kunst·werk dzieło sztuki
Labor* laboratorium
Land* ziemia (poet.)
Liechten·stein Liechtenstein
Lineal linijka
Luxem·burg Luksemburg
Magazin magazyn
Mal raz
Maß miara, rozmiar
Medikament lekarstwo
Meer morze
Metall metal
Mit·leid litość
Moment** moment
Mono·gramm monogram
Netz sieć
Ob·jekt przedmiot
Original oryginał
 
Ö́sterreich Austria
Paris Paryż
Pausen·brot śniadanie do szkoły
Pedal pedał
Personal personel
Pférd koń
Pòlnisch język polski
Potenzial potencjał
Próblem problem
Prógramm program
Pult pulpit
Quádrat kwadrat
Räto·romanisch język retoromański
Rät·sel zagadka
Reich państwo, rzesza
Rektorat rektorat
Ross* rumak, koń
Rot czerwień
Russisch język rosyjski
Schaf owca
Schick·sal los
Schiff statek
Schwein świnia

das Tier – die Tiere   das Ereignis – die Ereignisse   das Floß – die Flöße
Seminar seminarium
Spanisch język hiszpański
Spiel gra
Stock·werk piętro
Stück kawałek
Studenten·heim akademik
Sùstantiv (Sùb·stantiv) rzeczownik
Symptom symptom
Tal* dolina (poet.)
Tau** lina
Tausend tysiąc
Tele·fon telefon
Tele·gramm telegram
Testat poświadczenie
Theater·stück sztuka (teatralna)
Tibèt (Tibét) Tybet
 
Tier zwierzę
Tor** brama
Túch** sukno
Turn·zeug strój gimnastyczny
Un·garn Węgry
Ver·bot zakaz
Ver·dienst** zasługa
Ver·giss·mein·nicht* niezapominajka
Vieh bydło
Vitamin witamina
Warschau Warszawa
Wien Wiedeń
Wort** słowo w zdaniu, głos
Zeug tkanina, ubranie
Zitat cytat
 
Bünd·nìs sojusz
Er·eig·nìs zdarzenie
Er·geb·nìs wynik, rezultat
Er·leb·nìs przeżycie
Er·zeug·nìs produkt, wyrób
Ge·dächt·nìs pamięć
Ge·heim·nìs tajemnica
Hinder·nìs przeszkoda
Ver·zeich·nìs wykaz, spis
Zeug·nìs świadectwo; zeznanie
 
Chor chór w kościele
Floß tratwa

das Gemälde – die Gemälde
das Lager – die Lager
das Mädel – die Mädel
  das Laken – die Laken
das Wandern – die Wandern
das Handeln – die Handeln

das Tischlein – die Tischlein
  das Kloster – die Klöster
Abenteuer przygoda
Aber „ale”, zastrzeżenie
Alter wiek
Drittel jedna trzecia
Fenster okno
Ferkel prosię
Fieber gorączka
Feuer ogień
Ge·bäude budynek
Ge·birge góry
Ge·mä́lde obraz
Ge·rede gadanina
Ge·schwister brat lub siostra
Ge·treide zboże
Ge·wölbe sklepienie
Kabel kabel, lina
Kapitel rozdział
Kupfer miedź
Lager obóz
Mädel dziewczyna
 
Messer nóż
Mittel środek (np. leczniczy)
Möbel mebel
Muster wzór
Opfer ofiara
Orchester orkiestra
Pendel wahadło
Schnitzel skrawek; kotlet
Segel żagiel
Semester semestr
Silber srebro
Stadt·viertel [~fɪʁtl̩] dzielnica
Steuer** ster, kierownica
Theater teatr
Ver·giss·mein·nicht* niezapominajka
Viertel [ˈfɪʁtl̩] ćwiartka
Wasser** woda
Wetter pogoda
Zimmer pokój (pomieszczenie)
 
Asiĕn Azja
Bär·lein niedźwiadek
Becken zlew, basen; miednica (anat.)
Belgiĕn Belgia
Bǘch·lein książeczka
Eisen żelazo
Fräu·lein panna
Füllen źrebię
Ge·fallen** upodobanie
Handeln działanie
Häns·chen (imię)
Häus·chen domek
Italiĕn Włochy
Käst·chen kratka
Küken pisklę
Laken prześcieradło
Laufen bieganie
Leiden cierpienie, choroba
Mäd·chen dziewczyna
Mai·glöck·chen konwalia
 
Mäpp·chen teczka
Mär·chen bajka
München Monachium
Nein nie
Polen Polska
Sachsen Saksonia
Sloweniĕn Słowenia
Tisch·lein stolik
Tschechiĕn Czechy
Turnen gimnastyka
Veil·chen fiołek
Ver·gnügen przyjemność
Ver·trauen zaufanie
Wandern wędrowanie
Wappen herb, godło
Zeichen znak, cecha
 
Klóster klasztor
Mineral·wasser woda mineralna
Wasser** woda (miner.)

das Ei – die Eier   das Bad – die Bäder
Bild obraz
Brett deska
Ei jajko
Feld pole
Geld pieniądze
Ge·schlecht rodzaj
Ge·spenst duch
Ge·sicht** twarz
Glied członek ciała; ogniwo
Kind dziecko
Kleid sukienka
Klein·geld drobne
Licht światło
Lied piosenka
Mit·glied członek
Nest gniazdo
Rind bydlę
Schild** szyld, wywieszka
Schwért miecz
Weib kobieta
 
Amt urząd
Aus·land zagranica
Bad kąpiel, łazienka
Band** wstążka
Be·sitz·tum posiadłość
Blatt liść; blat; arkusz; kartka
Búch książka
Dach dach
Denk·mal* pomnik
Dorf wieś
Eigen-tum własność
Fach półka; zawód
Fahr·rad rower
Fass beczka
Fürsten·tum księstwo
Ge·halt** płaca, wynagrodzenie
Glas szklanka, kieliszek, szkło
Grab grób
Grab·mal nagrobek
Gras trawa
 
Gut dobro, wartość
Haupt głowa, czoło, lico
Haus dom
Helden·tum bohaterstwo
Herzog·tum księstwo
Holz drewno
Horn róg
Huhn kurczę, kura
Kalb cielę
Kauf·haus dom towarowy
Könìg·tum królestwo
Korn** ziarno
Kranken·haus szpital
Kraut ziele; kapusta
Lamm jagnię
Land* ląd, kraj
Loch dziura
Rad koło, rower
Ross* rumak, koń
Schloss zamek
 
Schul·fach przedmiot (w szkole)
Schwimm·bad basen
Tal* dolina
Túch** chusta
Treppen·haus klatka schodowa
Volk lud
Wachs·tum wzrost
Wort** słowo, słówko, wyraz

das Sofa – die Sofas
Áfrika Afryka
Alibi alibi
Amerika Ameryka
Auto auto
Bassin [baˈsɛŋ] basen
Büro biuro
Café [kaˈfeː] kawiarnia
China Chiny
Echo [ˈɛço] echo
Europa Europa
Foto fotografia
Genie [ʒeˈniː] geniusz
Gummi guma
Handy [ˈhɛndɪ] komórka
Hobby [ˈhɔbɪ] hobby
Hotèl hotel
Kino kino
 
Klima* klimat
Koma śpiączka
Komitee komitet
Komma przecinek
Labor* laboratorium
Motèl motel
Radio radio
Restaurant [ʁɛstoˈʁaŋ] restauracja
Rindersteak [ˈʁɪndɐˌsteːk] stek wołowy
Schema* schemat
Slalòm slalom
Sofa sofa
Studio studio
Taxi taksówka
Tempo tempo
Tickĕt bilet
Training [ˈtʁɛːnɪŋ] trening

das Bett – die Betten   das Ende – die Enden
das Hibernakel – die Hibernakeln
  das Stadion – die Stadien
das Studium – die Studien
das Indiz – die Indizien
das Mineral – die Mineralien
das Konto – die Konten
das Thema – die Themen
  das Antibiotikum – die Antibiotika
das Examen – die Examina
das Lexikon – die Lexika
das Thema – die Themata
Bett łóżko
Hemd koszula
Insekt* owad
Juwel klejnot
Leid cierpienie, żal
Ohr ucho
Verb czasownik
 
Auge oko
Ende koniec
Erbe spadek, dziedzictwo
Freie świeże powietrze
Hibernakel pąk zimowy
Interesse zainteresowanie
Wochen·ende weekend
 
Àd·verb przysłówek
Albùm album
Datùm data
Drama dramat
Forùm* forum
Fossil wykopalisko
Gymnasiùm gimnazjum
Indiz (Indiziùm) poszlaka, oznaka
Konto konto
Lexikòn* leksykon
Lyzeùm liceum
Mineral minerał
Museùm muzeum
Partizip imiesłów
Praktikùm* praktyka
Prinzip zasada
Schema* schemat
Stadiòn stadion
Studiùm studium
Thema* temat
 
Antibiotikùm antybiotyk
Examen egzamin
Forùm* forum
Klima* klimat
Lexikòn* leksykon
Praktikùm* praktyka
Schema* schemat
Thema* temat

ein Neues / das Neue – Neue / die Neuen
Be·sondere osobliwość, właściwość
Böse zło
Ge·räucherte wędzonka
Gute dobro
Isomere izomer
Junge** młode, pisklę, szczenię
Neue nowina, nowość
Schöne piękno

nieregularne
das Herz – des Herzens – die Herzen serce
das Klima – des Klimas – die Klimate, Klimata, Klimas klimat
das Knie [kniː] – des Knies – die Knie [kniːə] kolano

Część poprzednia Spis treści Część następna