Wersja z 2013-10-08

Następna część

Grzegorz Jagodziński

Pochodzenie i ekspansja Indoeuropejczyków

0123456789

Spis treści

  1. Słowo wstępne
  2. Kim byli Indoeuropejczycy
  3. Przegląd koncepcji lokalizacji praojczyzny Indoeuropejczyków
  4. Przypisy

Następna część