Artykuł został opublikowany także na portalu JustPasteIt (dawniej Eioba).
Wersja z 2013-11-14

Szczegóły

Grzegorz Jagodziński

Renfrewowi nie wierzę

(Colin Renfrew „Archeologia i język”)

12

Spis treści

 1. Potknięcia metodologiczne
 2. Tematyka pracy a zainteresowania archeologii
 3. Zjawisko migracji
 4. Domniemanie równoległej ewolucji społeczeństw indoeuropejskich
 5. Błędy w przytaczanych formach językowych
 6. Zasady współpracy językoznawstwa i archeologii
 7. Pojawienie się rolnictwa w Europie a model Renfrewa
 8. Powstanie cywilizacji minojskiej
 9. Stosunek do poglądów Childe’a i Gimbutas
 10. Indoeuropejczycy w Iranie i w Anatolii
 11. Wykresy niezwiązane z tematem książki
 12. Pismo linearne A
 13. Uwagi o Tocharach
 14. Sikanie i Sikulowie
 15. Uwagi o języku staro-cerkiewno-słowiańskim
 16. Pochodzenie Etrusków
 17. Pochodzenie Basków
 18. Poglądy Renfrewa na temat języka Ormian
 19. Podbój Hurytów
 20. Powody migracji
 21. Instytucje indoeuropejskie
 22. Krytyczny stosunek Renfrewa do rekonstrukcji indoeuropejskich
 23. Południowa Rosja kolebką Indoeuropejczyków
 24. Inwazja społeczeństw kurhanowych
 25. Intensyfikacja gospodarki w okresie migracji Indoeuropejczyków
 26. Model fali Schmidta
 27. Poglądy Trubieckoja
 28. Znaczenie metody komparatywnej w językoznawstwie
 29. Szyk części zdania w różnych językach indoeuropejskich według Renfrewa
 30. Kolonizacja Ameryk według Renfrewa
 31. Renfrew o różnych stylach dekorowania ceramiki
 32. Pierwszy model wymiany języków według Renfrewa
 33. Dane językowe a ojczyzna Indoeuropejczyków
 34. Kolonizacja Wielkiej Brytanii według Renfrewa
 35. Poglądy Renfrewa na temat Traków i ich języka
 36. Losy wizji wojowniczego społeczeństwa indoeuropejskiego
Szczegóły