Wersja z 2020-08-11

Grzegorz Jagodziński

Rodzaje gramatyczne

Język polski

Ile jest w języku polskim rodzajów gramatycznych? Trzy? A może pięć?

W nauce szkolnej mówi się o trzech rodzajach: męskim, żeńskim i nijakim w liczbie pojedynczej, i o dwóch rodzajach: męskoosobowym i niemęskoosobowym w liczbie mnogiej. Jednak taki model jest niezgodny z językowymi faktami i powinno się go zdecydowanie odrzucić. W rzeczywistości mamy bowiem co najmniej 5 rodzajów, ale nie 3 w liczbie pojedynczej i 2 w mnogiej, ale w ogóle 5, niezależnie od liczby.


Bibliografia