Artykuł został opublikowany także na portalu JustPasteIt (dawniej Eioba).
Wersja z 2019-09-29

English versionWersja dwujęzycznaBilanguage version

Grzegorz Jagodziński

Skróty i symbole

Języki i dialekty
Skróty
Symbole
Skróty publikacji