Artykuł został opublikowany także na portalu JustPasteIt (dawniej Eioba).
Wersja z 2020-07-24

Część następna

Grzegorz Jagodziński

Jakie związki łączą słowiański
z innymi językami IE?

123

Uwaga: źródłem wielu podanych niżej przykładów jest książka Z. Gołąba: O pochodzeniu Słowian, zob. tutaj.

Spis treści

 1. Rodzaje związków językowych;
 2. Przejawy ewolucji języka;
 3. Wspólne słownictwo bałtosłowiańskie;
 4. Słownictwo germańsko-bałtosłowiańskie;
 5. Słownictwo germańsko-bałtyjskie;
 6. Słownictwo germańsko-słowiańskie;
 7. Germańsko-bałtosłowiańskie zbieżności gramatyczne;
 8. Bałtosłowiańskie zbieżności gramatyczne;
 9. Argumenty przeciwników pokrewieństwa bałtosłowiańskiego;
 10. Słownictwo bałtosłowiańsko-indoirańskie;
 11. Słownictwo słowiańsko-indoirańskie;
 12. Słownictwo bałtosłowiańsko-ormiańskie;
 13. Zbieżności z innymi językami satəm;
 14. Zbieżności z językami kentum;
 15. Elementy kentumowe w słowiańskim;
 16. Wyrazy słowiańskie o znaczeniu innym niż w pozostałych językach indoeuropejskich;
 17. Wyrazy słowiańskie o nieregularnym rozwoju, nieznanej lub niepewnej etymologii;
 18. Wnioski.

Część następna