Wersja z 2014–01–13

Część poprzednia Spis treści Część następna

Grzegorz Jagodziński

Ułamki

5. Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane

Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną zwana jest inaczej wyłączaniem całości. W wykonaniu tej operacji pomaga biegła znajomość tabliczki mnożenia. Kalkulator niewiele się przydaje, jeśli nie umie się sprytnie z niego skorzystać.


Najpierw pokażemy, jak wyłączać całości „ręcznie”, w pamięci, bez pomocy kalkulatora. Przypuśćmy, że mamy zamienić ułamek niewłaściwy `41/7` na liczbę mieszaną:

Ostatecznie `41/7 = 5 6/7`. Uwaga: w razie wątpliwości sprawdzamy wynik, zamieniając otrzymaną liczbę mieszaną z powrotem na ułamek niewłaściwy metodą podaną w poprzednim rozdziale.


Inny przykład: `4/3 = 1 1/3`, bo dzielenie `4 : 3` prowadzi do wyniku `1`, przy czym zostaje reszta `1`.


Zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną metodą dzielenia pisemnego prześledzimy na przykładzie `1003/8`. W tym celu wykonamy dzielenie z resztą `1003 : 8` metodą pisemną:

 1
----
1003 : 8
 1
----
1003 : 8
 8
 1
----
1003 : 8
 8
--
 2
 1
----
1003 : 8
 8
--
 20
 12
----
1003 : 8
 8
--
 20
 12
----
1003 : 8
 8
--
 20
 16
 12
----
1003 : 8
 8
--
 20
 16
 --
  4
 12
----
1003 : 8
 8
--
 20
 16
 --
  43
 125
----
1003 : 8
 8
--
 20
 16
 --
  43
 125
----
1003 : 8
 8
--
 20
 16
 --
  43
  40
 125
----
1003 : 8
 8
--
 20
 16
 --
  43
  40
  --
   3
a b c d e f g h i j k

 1. pierwszej cyfry dzielnej (1) nie da się podzielić na 8, zatem bierzemy dwie pierwsze cyfry (10) i dzielimy na 8, otrzymując wynik 1, który zapisujemy nad pierwszym zerem dzielnej,
 2. mnożymy pierwszą cyfrę wyniku (1) przez dzielnik (8), i otrzymany wynik (8) zapisujemy pod pierwszym zerem dzielnej,
 3. podkreślamy i odejmujemy 10 − 8 = 2, wynik zapisujemy pod kreską (pod cyfrą 8),
 4. do wyniku odejmowania (2) dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej (0),
 5. otrzymaną liczbę (20) dzielimy przez dzielnik (8), otrzymując wynik 2, który wpisujemy u góry, nad trzecią cyfrą dzielnej (0),
 6. wynik (2) mnożymy przez dzielnik (8), a otrzymany rezultat (16) zapisujemy pod liczbą 20,
 7. podkreślamy i odejmujemy 20 − 16 = 4, wynik zapisujemy pod kreską (pod cyfrą 6),
 8. dopisujemy kolejną (ostatnią) cyfrę dzielnej (3),
 9. otrzymaną liczbę (43) dzielimy przez dzielnik (8), otrzymując wynik 5, który wpisujemy u góry, nad czwartą cyfrą dzielnej (3),
 10. wynik (5) mnożymy przez dzielnik (8), a otrzymany rezultat (40) zapisujemy pod liczbą 43,
 11. podkreślamy i odejmujemy 43 − 40 = 3, wynik zapisujemy pod kreską (pod cyfrą 0).

Odczytujemy wynik: 125 i reszta 3. Reszta będzie licznikiem ułamka, mianownik się nie zmieni (pozostanie 8). Zatem `1003/8 = 125 3/8`.


Zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną przy pomocy kalkulatora prześledzimy na przykładzie `151/11`:

Ostatecznie `151/11 = 13 8/11`.


Symbolicznie zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną możemy zapisać:

`a/b = c + (a - bc)/b = c + r/b`

We wzorze tym litera c oznacza wynik dzielenia `a : b` zaokrąglony w dół do liczby całkowitej (wzięty bez reszty). Wyrażenie `a - bc` to reszta z dzielenia (`r`). Przypomnijmy też, że w literowym zapisie liczby mieszanej (po prawej stronie) musimy użyć znaku „+”.

Zadania

5.1. Z podanych ułamków wyłącz całości:

`5/2`, `5/3`, `9/5`, `33/4`, `12/7`,
`100/9`, `50/11`, `18/13`, `21/22`, `300/23`.

Pokaż Ukryj rozwiązanie

Część poprzednia Spis treści Część następna