Wersja z 2017-04-07

Procenty i stężenia

Część poprzednia Spis treści Część następna

Skład związku chemicznego

Skład związku chemicznego możemy wyrazić na kilka sposobów. Najprostszy to stosunek molowy budujących go pierwiastków, równy stosunkowi ilości atomów w cząsteczce. Np. w glukozie C6H12O6 stosunek molowy węgla, wodoru i tlenu wynosi 6 : 12 : 6, co można uprościć do 1 : 2 : 1. W tlenku żelaza(II,III) o wzorze Fe3O4 stosunek molowy żelaza do tlenu równy jest 3 : 4.

Ułamek molowy pierwiastka w związku obliczamy jako stosunek ilości atomów tego pierwiastka do ilości wszystkich atomów tworzących związek. Na przykład ułamek molowy węgla w glukozie wynosi 6/(6 + 12 + 6). Możemy też skorzystać z policzonego stosunku molowego, i wówczas ułamek molowy węgla obliczymy szybciej jako 1/(1 + 2 + 1) = 1/4. Ułamek molowy wodoru wynosi oczywiście 2/4 = 1/2. Suma wszystkich ułamków molowych musi się równać 1. Ułamek molowy tlenu można więc w tym momencie także obliczyć, odejmując znane już ułamki molowe od jedności: 1 − (1/4 + 1/2) = 1 − 3/4 = 1/4.

Molowy skład procentowy związku wykorzystywany jest rzadko.

51. W związku chemicznym o wzorze Nax
Sy
Oz ustalono, że x : y = 1 : 1, a x : z = 2 : 3. Ustal: (a) stosunek y : z, (b) wzór związku, wiedząc, że odpowiada on wzorowi elementarnemu, (c) ułamki molowe poszczególnych pierwiastków, (d) molowy skład procentowy, (e) masowy skład procentowy, przyjmując, że MNa = 23 g/mol, MS = 32 g/mol, MO = 16 g/mol.

52. W związku chemicznym o wzorze Alx
Siy
Oz ustalono, że x : y = 2 : 1, a x : z = 1 : 2,5. Ustal: (a) stosunek y : z, (b) wzór związku, wiedząc, że odpowiada on wzorowi elementarnemu, (c) ułamki molowe poszczególnych pierwiastków, (d) molowy skład procentowy, (e) masowy skład procentowy, przyjmując, że MAl = 27 g/mol, MSi = 28 g/mol, MO = 16 g/mol.


Odpowiedzi

51.

Część poprzednia Spis treści Część następna