Wersja z 2019-02-09

Klasyfikacja istot żywych

Spis treści Część następna

klasyfikacja Eu­karyota (2005)
domena poddomena   nadkrólestwo królestwo zakres
Eu­karyota Bi­konta ? Excavata    
? Rhizaria    
Chrom­alveolata Hacrobia  
Stramenopila  
Alveolata  
Archaeo­plastida Glauco­phyta  
Rhodo­phyta – krasnorosty  
Viridi­plantae – rośliny zielone  
A­morphea Varisulca   Varisulca Hilo­monadea (Rigifila, Micronuclearia)
Diphyllatea (Sulco­monas, Diphylleia, Collo­dictyon)
Glisso­discea (Discocelia, Manta­monas, Ancyro­monas, Plano­monas, Nuto­monas)
Uni­konta Amoebo­zoa   Amoebo­zoa Lobosa
Conosa
Oba­zoa Breviatea Breviatea Breviata, Pygsuia, Subulato­monas
Apuso­monadida Apuso­monadida  
Opistho­konta H
o
l
o
m
y
c
o
t
a
  Opistho­sporidia Ap­helida
Crypto­mycota (= Rozellida)
Metchnikovellea
Micro­sporea
Fungi – grzyby  
Cristi­discoidea Nucleariida Nuclearia
Fonticulida Fonticula
H
o
l
o
z
o
a
Tereto­sporea Meso­mycetozoea  
Corallotrychea Corallotrychium
Filo­zoa   Filasterea Ministeria, Capsa­spora
Apoiko­zoa Choano­flagellatea  
Animalia – zwierzęta  


Spis treści Część następna

Inne artykuły z dziedziny biologiiSłownik nazw wyższych taksonówStrona główna witrynyKontynuuj