Wersja z 2019-02-09

Klasyfikacja istot żywych

Część poprzednia Spis treści Część następna

klasyfikacja Biota (2012)
domena poddomena nadkrólestwo królestwo zakres
Vira       wirusy (klasyfikowane dalej według rodzaju kwasu nukleinowego)
Archaea     Kor­archaeo­ta = Xen­archaeo­ta np. Kor­archaeum, mało zbadane
Cren­archaeo­ta np. Sulfolobus
Eury­archaeo­ta np. Methano­bacterium, Halo­bacterium
Nano­archaeo­ta tylko Nano­archaeum
Thaum­archaeo­ta np. Cen­archaeum
Pro­karyota     Bacteria = Monera właściwe bakterie, w tym cyjanobakterie i promieniowce
Eu­karyota Bi­konta Excavata   Pre­axo­styla, Fornicata, Para­basalia, Malawi­monadina, Jakobida, Hetero­lobosea, Eugleno­zoa – eugleniny
Rhizaria   Cerco­zoa (Endo­myxa, Filosa),
Foramini­fera – otwornice (Allo­gromiida, Miliolida, Textulariida),
Radiolaria – promienice (Poly­cystinea, Acantharea, Taxo­podida)
P
h
o
t
o
k
a
r
y
o
t
a
Chrom­alveolata Hacrobia Crypto­phyta, Hapto­phyta, Centro­helio­zoa i in.
Stramenopila Chryso­phyceae – złotowiciowce,
Raphido­phyceae – rafidofity,
Xantho­phyta – różnowiciowce,
Phaeo­phyta – brunatnice,
Bacillario­phyta – okrzemki,
Hypho­chytridio­mycetes – przodorzęskowce,
Oo­mycetes – lęgniowce,
Labyrinthulo­mycetes,
Opalinata
i in.
Alveolata Api­complexa,
Colpodeliida,
Chromerida,
Perkinsida,
Dino­phyta
– dinofity,
Ellobi­opsida,
Colpo­nemida,
Ciliata
– orzęski
Archaeo­plastida Glauco­phyta  
Rhodo­phyta – krasnorosty  
Chloro­plastida = Viridi­plantae – rośliny zielone Prasino­phyta (z Chloro­dendrales),
Chloro­phyta – zielenice (obejmujące Chloro­phyceae, Trebouxio­phyceae, Ulvo­phyceae),
Strepto­phyta – ramienice sensu lato (obejmujące Meso­stigma, Chlorokybales, Klebsormidiales, Zyg­nematales, Charales, Coleo­chaetales i Embryo­phyta – rośliny telomowe)
Uni­konta Amoebo­zoa   Tubulinea, Flabellinea, Stereo­myxida, Acanth­amoebidae, Ent­amoebidae, Mastig­amoebidae, Pelo­myxa, Eu­myceto­zoa
Apuso­zoa   Apuso­monadida, Ancyro­monadida, Hemi­mastigida
Opistho­konta H
o
l
o
m
y
c
o
t
a
Fungi – grzyby Chytridio­mycota – skoczkowe,
Zygo­mycota – sprzężniaki,
Glomero­mycota – grzyby mikoryzowe,
Micro­sporidia,
Asco­mycota
– workowce,
Ustilagino­mycetes – głownie,
Uredino­mycetes – rdze,
Basidio­mycetes – podstawczaki
Cristi­discoidea = Nucleariida  
H
o
l
o
z
o
a
Ichthyo­sporea = Meso­myceto­zoa  
Filo­zoa Filasterea Ministeria, Capsa­spora
Choano­flagellata  
Animalia – zwierzęta zwierzęta wielokomórkowe


Część poprzednia Spis treści Część następna

Inne artykuły z dziedziny biologiiSłownik nazw wyższych taksonówStrona główna witrynyKontynuuj