Wersja z 2015-06-04

Podział systematyczny zwierząt

Część poprzednia Spis treści Szczegóły

W ciągu ostatnich lat obserwujemy znaczące zmiany w systematyce świata zwierząt. W artykule tym postaramy się prześledzić losy dawniej wyróżnianych typów i gromad we współczesnych klasyfikacjach. Omówimy także pewne nowe koncepcje filogenetyczne, często przewracające do góry nogami nasz obraz filogenezy zwierząt, a co za tym idzie, mocno modyfikujące także ich systematykę. Autor ma nadzieję, że tą publikacją dostarczy potrzebnego klucza dla wszystkich zainteresowanych problemem.

Spis treści

  1. Granice świata zwierząt
  2. Dawne pierwotniaki (Proto­zoa) we współczesnych systemach klasyfikacyjnych
  3. Różne podziały systematyczne zwierząt
  4. Zmiany w systematyce ssaków


Część poprzednia Spis treści Szczegóły

Inne artykuły z dziedziny biologiiStrona główna witrynyKontynuuj