Wersja z 2015-06-19

Podział systematyczny zwierząt

Część poprzednia Spis treści

Różne podziały systematyczne ssaków

Nowa systematyka   Stara systematyka
†bazalne Mammaliaformes †Adelobasileus, †Fruitafossor, †Sinoconodon, †Tricuspes ? Proto­theria
†Morganuc­odonta   †Doc­odonta
†Doc­odonta   †Doc­odonta
†Hadrocodium sp.   ? ?
†Chronoperatidae †Chronoperates sp. ? ?
†Kuehneo­theria †Kuehneo­theriidae, †Woutersiidae †Symmetr­odonta †Trituberculata
Mammalia Yino­theria   †Shuo­theriidae Mono­tremata Proto­theria
Australosphenida †Heno­spheridae, †Ausktribosphenidae, Mono­tremata
†bazalne Mammalia   †Gobicon­odonta, †Amphilestidae, †Eutricon­odonta, †Tin­odontidae †Tricon­odonta
†Amphidontidae †Symmetr­odonta †Trituberculata
†Allo­theria   †Haramiyida, †Gondwanatheria, †Multituberculata Allo­theria Proto­theria
Trechno­theria †Spalaco­theriida †Spalaco­theriidae, †Zhangheo­theriidae †Symmetr­odonta †Trituberculata
†Dryolestoidea †Dryolestida, †Paur­odontidae, †Amphi­theriida, †Barbereniidae, †Brandonia sp., †Meridiolestida †Panto­theria †Trituberculata
†Argui­theriidae  
†Arguimuridae  
†Vincelestidae †Vincelestes sp.
†Peramura  
†Necrolestidae  
†Aegial­odontia †Aegialodon sp., †Kielantherium sp.
†Holo­clemensiidae †Holo­clemensia sp.
†inne bazalne Theria †Pappo­theriidae, †Kermackiidae, †Pic­opsidae, †Potamotelsidae, †Plicat­odontidae
Metatheria †bazalne Metatheria †Adinodon sp., †Camptomus sp., †Iqualadelphis sp., †Sinodelphys sp., †Stag­odontidae ? ?
†Deltatheroida †Deltatheridium sp.    
†Asiadelphia   Marsupialia Metatheria
†Herpeto­theriidae  
†Sparass­odonta †Mayulestidae, †Hondadelphidae, †Hathliacynidae, †Borhyaenidae, †Proborhyaenidae, †Thylacosmilidae
†Poly­dolopi­morpha †Poly­dolops sp.
Marsupialia Ameridelphia Didelphi­morphia, Paucituberculata
Australidelphia Microbio­theria, Dasyuro­morphia, Peramele­morphia, Notorycte­morphia, †Yalkaparidontia, Diprot­odontia
Eutheria †inne Eutheria †A­cristatherium sp., †Adapisoriculidae sp., †Asiorycti­theria, †Bobolestes sp., †Deltatherium sp., †Didymoconidae, †Endo­theriidae, †Eo­maia sp. (?), †Juramaia sp., †Montanalestes sp., †Murtoilestes sp., †Prokennalestes sp., †Zalambdalestidae, †Zhelestidae   Placentalia Eutheria
†Leptictida †Kennalestes sp., †Leptictis sp., †Leptictidium sp.  
†Cimolesta †Didelph­odonta    
†Apato­theria †Jepsenella sp., †Labidolemur sp., †Unuchinia sp.  
†Ernan­odonta    
†Pant­odonta    
†Pantolesta    
†Cimolestidae †Cimolestes sp., †Maelestes sp., †Alveugena sp., †Procerberus sp.  
†Palaeo­ryctidae   Insectivora
†Palaean­odonta   Edentata
†Taeni­odonta   †Taeni­odonta
†Till­odonta   †Till­odonta
Placentalia Xenarthra Cingulata Edentata
Pilosa
Afro­theria †Bibymalagasia †Plesiorycteropus sp. ?
†Afredentata †Eurotamandua sp., †Eo­manis sp. (?) ?
Afrosoricida Tenrecidae, Chryso­chloridae Insectivora
Macroscelidea Insectivora
†Ptolemaiida †Ptolemaia sp.,
†Qarunavus sp.,
†Cleopatrodon sp.
?
Tubulidentata Tubulidentata
Hyracoidea Hyracoidea
†Embritho­poda †Embritho­poda
Sirenia Sirenia
Proboscidea Proboscidea
Euarchonto­glires †Anagaloidea ?
†Arctostylopida †Notoungulata
†Mix­odontia Rodentia
Rodentia
†Mimotonida Lago­morpha
Lago­morpha
†Adapisoriculida Insectivora
†Plagio­menida ?
Scandentia Insectivora
Dermo­ptera Dermo­ptera
†Plesiadapiformes Primates
Primates
Laurasiatheria Eulipotyphla Erinaceo­morpha Insectivora
Sorico­morpha
Chiro­ptera Chiro­ptera
†Condylarthra †Arctocyonidae, †Peri­ptychidae, †Hyops­odontidae, †Menisco­theriidae, †Mioclaenidae, †Phenac­odontidae, †Didol­odontidae, †Sparno­theri­odontidae †Condylarthra
†Dino­cerata †Dino­cerata
†Arctocyonida  
†Mesonychia  
Artiodactyla Artiodactyla
Cetacea Cetacea
†Pyro­theria †Pyro­theria
†Xenungulata †Xenungulata
†Astrapo­theria †Astrapo­theria
†Lito­pterna †Lito­pterna
†Notoungulata †Notoungulata
†Desmostylia †Desmostylia
Peri­ssodactyla Peri­ssodactyla
Pholidota Pholidota
†Cre­odonta †Hyaen­odontidae, †Oxy­aenidae, †Limnocyonidae †Cre­odonta
Carnivora Carnivora
Pinni­pedia

Inne proponowane klady ssaków łożyskowych:

Xenarthra Cingulata      
Pilosa      
Afro­theria †Bibymalagasia   Afroinsectifilia  
†Afredentata    
Afrosoricida    
Macroscelidea    
†Ptolemaiida   Pseudo­ungulata
Tubulidentata  
Hyracoidea   Paenungulata
†Embritho­poda  
Sirenia Tethytheria
Proboscidea
Boreoeutheria Euarchonto­glires †Anagaloidea     Gliriformes
†Arctostylopida    
†Mix­odontia Simplicidentata Glires
Rodentia
†Mimotonida Duplicidentata
Lago­morpha
†Adapisoriculida     Euarchonta
†Plagio­menida †Plagio­menida Sundatheria
Scandentia Scandentia
Dermo­ptera Primato­morpha
†Plesiadapiformes Primates
Primates
Laurasiatheria Eulipotyphla   Eulipotyphla Eulipotyphla
Chiro­ptera   Chiro­ptera Scroti­fera
†Condylarthra   Euungulata
†Dino­cerata  
†Arctocyonida Par­axo­nia
†Mesonychia
Artiodactyla Cetartiodactyla
Cetacea
†Phenac­odontida Mes­axo­nia
†Anthracobunida
†Pyro­theria
†Xenungulata
†Astrapo­theria
†Lito­pterna
†Notoungulata
†Desmostylia1
Peri­ssodactyla
Pholidota Ferae
†Cre­odonta
Carnivora

1. Wcześniej zaliczane do Afro­theria / Tethytheria, ostatnio zbliżane do Peri­ssidactyla

Rzadziej lub dawniej wyróżniane klady:

 1. Epi­theria = Afro­theria + Boreoeutheria (wszystkie Placentalia bez Xenarthra)
 2. Exafroplacentalia = Notolegia = Xenarthra + Boreoeutheria
 3. Atlantogenata = Xenarthra + Afro­theria
 4. Altungulata = Pantomes­axo­nia = Paenungulata + †Lito­pterna + Peri­ssodactyla
 5. Ungulata = Tubulidentata + Paenungulata + †Condylarthra + Artiodactyla + Cetacea + †Lito­pterna + Peri­ssodactyla
 6. †Meridiungulata = †Pyro­theria + †Xenungulata + †Astrapo­theria + †Lito­pterna + †Notoungulata
 7. Archonta = Scandentia + Dermo­ptera + †Plesiadapiformes + Primates + Chiro­ptera
 8. Anagalida = Macroscelidea + Glires
 9. Prepto­theria = Epi­theria w zakresie wyżej podanym + Cimolesta, wówczas Epi­theria obejmują wszystkie Prepto­theria oraz Leptictida
 10. Ferungulata = Ungulata + Ferae
 11. Fereuungulata = Euungulata + Ferae
 12. Ostentoria = Ferae
 13. Zoo­amata = Peri­ssodactyla + Ferae
 14. Pegaso­ferae = Chiro­ptera + Peri­ssodactyla + Ferae


Część poprzednia Spis treści

Część poprzedniaWstęp do artykułuInne artykuły z dziedziny biologiiStrona główna witryny