Wersja z 2016–11–06

Stopnie pokrewieństwa i powinowactwa

Zestawienia tabelaryczne

Wykaz alfabetyczny terminów pokrewieństwa i powinowactwa
i zastępowanie terminów opisowych prostymi

termin (ścisły) termin prosty lub dawniejszy ozn.
babka   PM
babka cioteczna praciotka PFZ
babka cioteczna {siołeczna} praciotka {prasioła} PMZ
babka macierzysta babka MM
babka matki prababka MPM
babka męża praświekra HPM
babka ojca prababka FPM
babka ojczysta babka FM
babka stryjeczna prastryjna PFBW
babka wujeczna prawujna PMBW
babka żony prateściowa WPM
brat   B
brat babki prawuj PMB
brat bratowej   BWB
brat cioteczny   FZS
brat cioteczny matki wuj cioteczny MFZS
brat cioteczny ojca stryj cioteczny FFZS
brat cioteczny {siołeczny}   MZS
brat cioteczny {siołeczny} matki wuj cioteczny {siołeczny} MMZS
brat cioteczny {siołeczny} ojca stryj cioteczny {siołeczny} FMZS
brat dziadka prastryj PFB
brat matki wuj MB
brat matki matki prawuj MMB
brat matki ojca prawuj FMB
brat męża dziewierz HB
brat męża siostry brat swaka ZHB
brat ojca stryj FB
brat ojca matki prastryj MFB
brat ojca ojca prastryj FFB
brat pracioteczny   PFZCS
brat pracioteczny {prasiołeczny}   PMZCS
brat prastryjeczny   PFBCS
brat prawujeczny   PMBCS
brat przybrany   PES
brat przyrodni   PS
brat przyrodni matki wuj przyrodni MPS
brat przyrodni ojca stryj przyrodni FPS
brat stryjeczny   FBS
brat stryjeczny matki wuj stryjeczny MFBS
brat stryjeczny ojca stryj stryjeczny FFBS
brat swaka   ZHB
brat szwagra   ZHB
brat wujeczny   MBS
brat wujeczny matki wuj wujeczny MMBS
brat wujeczny ojca stryj wujeczny FMBS
brat żony szurzy WB
brat żony brata brat bratowej BWB
bratanek (dla ciotki) brataniec BS
bratanek (dla stryja) synowiec BS
bratanek babki   PMBS
bratanek dziadka   PFBS
bratanek matki brat wujeczny MBS
bratanek męża pociotek HBS
bratanek ojca brat stryjeczny FBS
bratanek przyrodni (dla ciotki przyrodniej) brataniec przyrodni PSS
bratanek przyrodni (dla stryja przyrodniego) synowiec przyrodni PSS
bratanek żony pociotek WBS
bratanica   BD
bratanica babki macierzystej ciotka {sioła} wujeczna MMBD
bratanica babki ojczystej ciotka wujeczna FMBD
bratanek dziadka   PFBS
bratanica matki siostra wujeczna MBD
bratanica przyrodnia   PSD
bratanica żony pociotka WBD
brataniec   BS
brataniec babki macierzystej wuj wujeczny MMBS
brataniec babki ojczystej stryj wujeczny FMBS
brataniec matki brat wujeczny MBS
brataniec przyrodni   PSS
brataniec żony pociotek WBS
bratowa   BW
bratowa babki prawujna PMBW
bratowa cioteczna   FZSW
bratowa cioteczna {siołeczna}   MZSW
bratowa dziadka prastryjna PFBW
bratowa matki wujna MBW
bratowa matki matki prawujna MMBW
bratowa matki ojca prawujna FMBW
bratowa męża jątrew HBW
bratowa ojca stryjna FBW
bratowa ojca matki prastryjna MFBW
bratowa ojca ojca prastryjna FFBW
bratowa stryjeczna   FBSW
bratowa wujeczna   MBSW
bratowa żony szurzyna WBW
ciotka   FZ
ciotka cioteczna   FFZD
ciotka cioteczna {siołeczna}   FMZD
ciotka matki praciotka MFZ
ciotka ojca praciotka FFZ
ciotka przyrodnia   FPD
ciotka stryjeczna   FFBD
ciotka wujeczna   FMBD
ciotka {sioła}   MZ
ciotka {sioła} cioteczna   MFZD
ciotka {sioła} cioteczna {siołeczna}   MMZD
ciotka {sioła} matki praciotka {prasioła} MMZ
ciotka {sioła} ojca praciotka {prasioła} FMZ
ciotka {sioła} przyrodnia   MPD
ciotka {sioła} stryjeczna   MFBD
ciotka {sioła} wujeczna   MMBD
córka   D
córka babki ciotka przyrodnia FMD
córka babki ciotka {sioła} przyrodnia MMD
córka brata (dla ciotki) bratanica BD
córka brata (dla stryja) synowica BD
córka brata babki   PMBD
córka brata ciotecznego nieściora FZSD
córka brata ciotecznego {siołecznego} nieściora MZSD
córka brata dziadka   PFBD
córka brata matki siostra wujeczna MBD
córka brata matki matki ciotka {sioła} wujeczna MMBD
córka brata matki ojca ciotka wujeczna FMBD
córka brata męża pociotka HBD
córka brata ojca siostra stryjeczna FBD
córka brata ojca matki ciotka {sioła} stryjeczna MFBD
córka brata ojca ojca ciotka stryjeczna FFBD
córka brata przyrodniego (dla ciotki przyrodniej) bratanica przyrodnia PSD
córka brata przyrodniego (dla stryja przyrodniego) synowica przyrodnia PSD
córka brata stryjecznego nieściora FBSD
córka brata wujecznego nieściora MBSD
córka brata żony pociotka WBD
córka bratanicy (dla praciotki) wnuczka cioteczna BDD
córka bratanicy żony prapociotka WBDD
córka bratańca (dla praciotki) wnuczka cioteczna BSD
córka bratańca żony prapociotka WBSD
córka ciotki siostra cioteczna FZD
córka ciotki ciotecznej siostra pracioteczna FFZDD
córka ciotki ciotecznej {siołecznej} siostra pracioteczna {prasiołeczna} FMZDD
córka ciotki stryjecznej siostra prastryjeczna FFBDD
córka ciotki wujecznej siostra prawujeczna FMBDD
córka ciotki {sioły} siostra cioteczna {siołeczna} MZD
córka ciotki {sioły} ciotecznej siostra pracioteczna MFZDD
córka ciotki {sioły} ciotecznej {siołecznej} siostra pracioteczna {prasiołeczna} MMZDD
córka ciotki {sioły} stryjecznej siostra prastryjeczna MFBDD
córka ciotki {sioły} wujecznej siostra prawujeczna MMBDD
córka córki wnuczka DD
córka córki brata (dla praciotki) wnuczka cioteczna BDD
córka córki brata (dla prastryja) wnuczka stryjeczna BDD
córka córki brata babki siostra prawujeczna PMBDD
córka córki brata dziadka siostra prastryjeczna PFBDD
córka córki brata matki nieściora MBDD
córka córki brata matki matki siostra prawujeczna MMBDD
córka córki brata matki ojca siostra prawujeczna FMBDD
córka córki brata męża prapociotka HBDD
córka córki brata ojca nieściora FBDD
córka córki brata ojca matki siostra prastryjeczna MFBDD
córka córki brata ojca ojca siostra prastryjeczna FFBDD
córka córki brata żony prapociotka WBDD
córka córki ciotki nieściora FZDD
córka córki ciotki {sioły} nieściora MZDD
córka córki córki prawnuczka DDD
córka córki dziewierza prapociotka HBDD
córka córki matki siostrzenica przyrodnia MDD
córka córki męża   HDD
córka córki ojca siostrzenica przyrodnia FDD
córka córki praciotki siostra pracioteczna PFZDD
córka córki praciotki {prasioły} siostra pracioteczna {prasiołeczna} PMZDD
córka córki prastryja siostra prastryjeczna PFBDD
córka córki prawuja siostra prawujeczna PMBDD
córka córki siostry (dla praciotki {prasioły}) wnuczka cioteczna {siołeczna} ZDD
córka córki siostry (dla prawuja) wnuczka wujeczna ZDD
córka córki siostry babki siostra pracioteczna {prasiołeczna} PMZDD
córka córki siostry dziadka siostra pracioteczna PFZDD
córka córki siostry matki nieściora MZDD
córka córki siostry matki matki siostra pracioteczna {prasiołeczna} MMZDD
córka córki siostry matki ojca siostra pracioteczna {prasiołeczna} FMZDD
córka córki siostry męża prapociotka HZDD
córka córki siostry ojca nieściora FZDD
córka córki siostry ojca matki siostra pracioteczna MFZDD
córka córki siostry ojca ojca siostra pracioteczna FFZDD
córka córki siostry żony prapociotka WZDD
córka córki stryja nieściora FBDD
córka córki syna prawnuczka SDD
córka córki wuja nieściora MBDD
córka córki szurzego prapociotka WBDD
córka córki świeści prapociotka WZDD
córka córki zełwy prapociotka HZDD
córka córki żony   WDD
córka dziadka ciotka przyrodnia FFD
córka dziadka ciotka {sioła} przyrodnia MFD
córka dziewierza pociotka HBD
córka macochy siostra przybrana FWD
córka matki siostra przyrodnia MD
córka matki matki ciotka {sioła} przyrodnia MMD
córka matki ojca ciotka przyrodnia FMD
córka męża pasierbica HD
córka męża matki siostra przybrana MHD
córka ojca siostra przyrodnia FD
córka ojca matki ciotka {sioła} przyrodnia MFD
córka ojca ojca ciotka przyrodnia FFD
córka ojczyma siostra przybrana MHD
córka pasierba wnuczka przybrana ESD
córka pasierbicy wnuczka przybrana EDD
córka pociotka prapociotka EGSD
córka pociotki prapociotka EGDD
córka praciotki ciotka cioteczna FFZD
córka praciotki ciotka {sioła} cioteczna MFZD
córka praciotki {prasioły} ciotka cioteczna {siołeczna} FMZD
córka praciotki {prasioły} ciotka {sioła} cioteczna {siołeczna} MMZD
córka prastryja ciotka stryjeczna FFBD
córka prastryja ciotka {sioła} stryjeczna MFBD
córka prawuja ciotka wujeczna FMBD
córka prawuja ciotka {sioła} wujeczna MMBD
córka siostry siostrzenica ZD
córka siostry babki   PMZD
córka siostry ciotecznej nieściora FZDD
córka siostry ciotecznej {siołecznej} nieściora MZDD
córka siostry dziadka   PFZD
córka siostry matki siostra cioteczna {siołeczna} MZD
córka siostry matki matki ciotka {sioła} cioteczna {siołeczna} MMZD
córka siostry matki ojca ciotka cioteczna {siołeczna} FMZD
córka siostry męża pociotka HZD
córka siostry ojca siostra cioteczna FZD
córka siostry ojca matki ciotka {sioła} cioteczna MFZD
córka siostry ojca ojca ciotka cioteczna FFZD
córka siostry przyrodniej siostrzenica przyrodnia PDD
córka siostry stryjecznej nieściora FBDD
córka siostry wujecznej nieściora MBDD
córka siostry żony pociotka WZD
córka siostrzenicy (dla praciotki {prasioły}) wnuczka cioteczna {siołeczna} ZDD
córka siostrzenicy (dla prawuja) wnuczka wujeczna ZDD
córka siostrzenicy męża prapociotka HZDD
córka siostrzenicy żony prapociotka WZDD
córka siostrzeńca (dla praciotki {prasioły}) wnuczka cioteczna {siołeczna} ZSD
córka siostrzeńca (dla prawuja) wnuczka wujeczna ZSD
córka siostrzeńca męża prapociotka HZSD
córka siostrzeńca żony prapociotka WZSD
córka snechy   SWD
córka synowca męża prapociotka HBSD
córka synowej   SWD
córka synowicy męża prapociotka HBDD
córka stryja siostra stryjeczna FBD
córka stryja ciotecznego siostra pracioteczna FFZSD
córka stryja ciotecznego {siołecznego} siostra pracioteczna {prasiołeczna} FMZSD
córka stryja stryjecznego siostra prastryjeczna FFBSD
córka stryja wujecznego siostra prawujeczna FMBSD
córka syna wnuczka SD
córka syna brata (dla praciotki) wnuczka cioteczna BSD
córka syna brata (dla prastryja) wnuczka stryjeczna BSD
córka syna brata babki siostra prawujeczna PMBSD
córka syna brata dziadka siostra prastryjeczna PFBSD
córka syna brata matki nieściora MBSD
córka syna brata matki matki siostra prawujeczna MMBSD
córka syna brata matki ojca siostra prawujeczna FMBSD
córka syna brata męża prapociotka HBSD
córka syna brata ojca nieściora FBSD
córka syna brata ojca matki siostra prastryjeczna MFBSD
córka syna brata ojca ojca siostra prastryjeczna FFBSD
córka syna brata żony prapociotka WBSD
córka syna ciotki nieściora FZSD
córka syna ciotki {sioły} nieściora MZSD
córka syna córki prawnuczka DSD
córka syna dziewierza prapociotka HBSD
córka syna matki (dla ciotki przyrodniej) bratanica przyrodnia MSD
córka syna matki (dla stryja przyrodniego) synowica przyrodnia MSD
córka syna męża   HSD
córka syna ojca (dla ciotki przyrodniej) bratanica przyrodnia FSD
córka syna ojca (dla stryja przyrodniego) synowica przyrodnia FSD
córka syna praciotki siostra pracioteczna PFZSD
córka syna praciotki {prasioły} siostra pracioteczna {prasiołeczna} PMZSD
córka syna prastryja siostra prastryjeczna PFBSD
córka syna prawuja siostra prawujeczna PMBSD
córka syna siostry (dla praciotki {prasioły}) wnuczka cioteczna {siołeczna} ZSD
córka syna siostry (dla prawuja) wnuczka wujeczna ZSD
córka syna siostry babki siostra pracioteczna {prasiołeczna} PMZSD
córka syna siostry dziadka siostra pracioteczna PFZSD
córka syna siostry matki nieściora MZSD
córka syna siostry matki matki siostra pracioteczna {prasiołeczna} MMZSD
córka syna siostry matki ojca siostra pracioteczna {prasiołeczna} FMZSD
córka syna siostry męża prapociotka HZSD
córka syna siostry ojca nieściora FZSD
córka syna siostry ojca matki siostra pracioteczna MFZSD
córka syna siostry ojca ojca siostra pracioteczna FFZSD
córka syna siostry żony prapociotka WZSD
córka syna stryja nieściora FBSD
córka syna syna prawnuczka SSD
córka syna wuja nieściora MBSD
córka syna szurzego prapociotka WBSD
córka syna świeści prapociotka WZSD
córka syna zełwy prapociotka HZSD
córka syna żony   WSD
córka synowca (dla prastryja) wnuczka stryjeczna BSD
córka synowicy (dla prastryja) wnuczka stryjeczna BDD
córka szurzego pociotka WBD
córka świeści pociotka WZD
córka wnuczki prawnuczka CDD
córka wnuka prawnuczka CSD
córka wuja siostra wujeczna MBD
córka wuja ciotecznego siostra pracioteczna MFZSD
córka wuja ciotecznego {siołecznego} siostra pracioteczna {prasiołeczna} MMZSD
córka wuja stryjecznego siostra prastryjeczna MFBSD
córka wuja wujecznego siostra prawujeczna MMBSD
córka zełwy pociotka HZD
córka zięcia pasierbica córki DHD
córka żony pasierbica WD
córka żony ojca siostra przybrana FWD
dziadek   PF
dziadek macierzysty dziadek MF
dziadek matki pradziadek MPF
dziadek męża praświekier HPF
dziadek ojca pradziadek FPF
dziadek ojczysty dziadek FF
dziadek stryjeczny prastryj PFB
dziadek wujeczny prawuj PMB
dziadek żony prateść WPF
dziecko (syn lub córka)   C
dziewierz   HB
dziewierz siostry brat swaka ZHB
jątrew   HBW
kuzyn 1. stopnia   PGS
kuzyn 1. stopnia matki   MPGS
kuzyn 1. stopnia ojca   FPGS
kuzyn 2. stopnia   PPGCS
kuzynka 1. stopnia   PGD
kuzynka 1. stopnia matki   MPGD
kuzynka 1. stopnia ojca   FPGD
kuzynka 2. stopnia   PPGCD
macocha   FW
macocha matki babka przybrana MFW
macocha ojca babka przybrana FFW
matka   M
matka babki prababka PMM
matka dziadka prababka PFM
matka macochy babka przybrana FWM
matka matki babka MM
matka matki matki prababka MMM
matka matki męża praświekra HMM
matka matki ojca prababka FMM
matka matki żony prateściowa WMM
matka męża świekra HM
matka męża córki swatka DHM
matka ojca babka FM
matka ojca matki prababka MFM
matka ojca męża praświekra HFM
matka ojca ojca prababka FFM
matka ojca żony prateściowa WFM
matka ojczyma babka przybrana MHM
matka snechy swatka SWM
matka synowej swatka SWM
matka świekra praświekra HFM
matka świekry praświekra HMM
matka teścia prateściowa WFM
matka teściowej prateściowa WMM
matka zięcia swatka DHM
matka żony teściowa WM
matka żony syna swatka SWM
mąż   H
mąż ciotki pociot FZH
mąż ciotki {sioły} pociot {posiół} MZH
mąż córki zięć DH
mąż córki córki prazięć DDH
mąż córki matki swak przyrodni MDH
mąż córki ojca swak przyrodni FDH
mąż córki syna prazięć SDH
mąż matki ojczym MH
mąż praciotki prapociot PFZH
mąż praciotki {prasioły} prapociot {praposiół} PMZH
mąż siostry swak ZH
mąż siostry babki prapociot {praposiół} PMZH
mąż siostry ciotecznej   FZDH
mąż siostry wujecznej   MBDH
mąż siostry ciotecznej {siołecznej}   MZDH
mąż siostry stryjecznej   FBDH
mąż siostry dziadka prapociot PFZH
mąż siostry matki pociot {posiół} MZH
mąż siostry matki matki prapociot {praposiół} MMZH
mąż siostry matki ojca prapociot {praposiół} FMZH
mąż siostry męża zełwin HZH
mąż siostry ojca pociot FZH
mąż siostry ojca matki prapociot MFZH
mąż siostry ojca ojca prapociot FFZH
mąż siostry przyrodniej swak przyrodni PDH
mąż siostry żony paszenog WZH
mąż świeści paszenog WZH
mąż wnuczki prazięć CDH
mąż zełwy zełwin HZH
nieć   PGCS
nieć matki brat pracioteczny MFZCS
nieć matki brat pracioteczny {prasiołeczny} MMZCS
nieć matki brat prastryjeczny MFBCS
nieć matki brat prawujeczny MMBCS
nieć ojca brat pracioteczny FFZCS
nieć ojca brat pracioteczny {prasiołeczny} FMZCS
nieć ojca brat prastryjeczny FFBCS
nieć ojca brat prawujeczny FMBCS
nieściora   PGCD
nieściora matki siostra pracioteczna MFZCD
nieściora matki siostra pracioteczna {prasiołeczna} MMZCD
nieściora matki siostra prastryjeczna MFBCD
nieściora matki siostra prawujeczna MMBCD
nieściora ojca siostra pracioteczna FFZCD
nieściora ojca siostra pracioteczna {prasiołeczna} FMZCD
nieściora ojca siostra prastryjeczna FFBCD
nieściora ojca siostra prawujeczna FMBCD
ojciec   F
ojciec babki pradziadek PMF
ojciec dziadka pradziadek PFF
ojciec macochy dziadek przybrany FWF
ojciec matki dziadek MF
ojciec matki matki pradziadek MMF
ojciec matki męża praświekier HMF
ojciec matki ojca pradziadek FMF
ojciec matki żony prateść WMF
ojciec męża świekier HF
ojciec męża córki swat DHF
ojciec ojca dziadek FF
ojciec ojca matki pradziadek MFF
ojciec ojca męża praświekier HFF
ojciec ojca ojca pradziadek FFF
ojciec ojca żony prateść WFF
ojciec ojczyma dziadek przybrany MHF
ojciec snechy swat SWF
ojciec synowej swat SWF
ojciec świekra praświekier HFF
ojciec świekry praświekier HMF
ojciec teścia prateść WFF
ojciec teściowej prateść WMF
ojciec zięcia swat DHF
ojciec żony teść WF
ojciec żony syna swat SWF
ojczym   MH
ojczym matki dziadek przybrany MMH
ojczym ojca dziadek przybrany FMH
pasierb   ES
pasierb córki wnuk przybrany DES
pasierb matki brat przybrany MHS
pasierb ojca brat przybrany FWS
pasierb syna wnuk przybrany SES
pasierbica   ED
pasierbica córki wnuczka przybrana DED
pasierbica matki siostra przybrana MHD
pasierbica ojca siostra przybrana FWD
pasierbica syna wnuczka przybrana SED
paszenog   WZH
pociot   FZH
pociot matki prapociot MFZH
pociot ojca prapociot FFZH
pociot {posiół}   MZH
pociot {posiół} matki prapociot {praposiół} MMZH
pociot {posiół} ojca prapociot {praposiół} FMZH
pociotek   EGS
pociotka   EGD
prababka   PPM
prababka macierzysto-macierzysta prababka MMM
prababka macierzysto-ojczysta prababka FMM
prababka ojczysto-macierzysta prababka MFM
prababka ojczysto-ojczysta prababka FFM
praciotka   PFZ
praciotka {prasioła}   PMZ
pradziadek   PPF
pradziadek macierzysto-macierzysty pradziadek MMF
pradziadek macierzysto-ojczysty pradziadek FMF
pradziadek ojczysto-macierzysty pradziadek MFF
pradziadek ojczysto-ojczysty pradziadek FFF
prapociot   PFZH
prapociot {praposiół}   PMZH
prapociotek   EGCS
prapociotka   EGCD
prasnecha   CSW
prastryj   PFB
prastryjna   PFBW
praświekier   HPF
praświekra   HPM
prateściowa   WPM
prateść   WPF
prawnuczka   CCD
prawnuk   CCS
prawuj   PMB
prawujna   PMBW
prazięć   CDH
rodzeństwo (brat lub siostra)   G
rodzic (ojciec lub matka)   P
siostra   Z
siostra babki praciotka {prasioła} PMZ
siostra bratowej   BWZ
siostra cioteczna   FZD
siostra cioteczna matki ciotka {sioła} cioteczna MFZD
siostra cioteczna ojca ciotka cioteczna FFZD
siostra cioteczna {siołeczna}   MZD
siostra cioteczna {siołeczna} matki ciotka {sioła} cioteczna {siołeczna} MMZD
siostra cioteczna {siołeczna} ojca ciotka cioteczna {siołeczna} FMZD
siostra dziadka praciotka PFZ
siostra matki ciotka {sioła} MZ
siostra matki matki praciotka {prasioła} MMZ
siostra matki ojca praciotka {prasioła} FMZ
siostra męża zełwa HZ
siostra męża siostry siostra swaka ZHZ
siostra ojca ciotka FZ
siostra ojca matki praciotka MFZ
siostra ojca ojca praciotka FFZ
siostra pracioteczna   PFZCD
siostra pracioteczna {prasiołeczna}   PMZCD
siostra prastryjeczna   PFBCD
siostra prawujeczna   PMBCD
siostra przybrana   PED
siostra przyrodnia   PD
siostra przyrodnia matki ciotka {sioła} przyrodnia MPD
siostra przyrodnia ojca ciotka przyrodnia FPD
siostra stryjeczna   FBD
siostra stryjeczna matki ciotka {sioła} stryjeczna MFBD
siostra stryjeczna ojca ciotka stryjeczna FFBD
siostra swaka siostra szwagra ZHZ
siostra szwagra siostra swaka ZHZ
siostra wujeczna   MBD
siostra wujeczna matki ciotka {sioła} wujeczna MMBD
siostra wujeczna ojca ciotka wujeczna FMBD
siostra żony świeść WZ
siostra żony brata siostra bratowej BWZ
siostrzenica   ZD
siostrzenica babki ciotka cioteczna {siołeczna} FMZD
siostrzenica babki ciotka {sioła} cioteczna {siołeczna} MMZD
siostrzenica dziadka ciotka cioteczna FFZD
siostrzenica dziadka ciotka {sioła} cioteczna MFZD
siostrzenica matki siostra cioteczna {siołeczna} MZD
siostrzenica męża pociotka HZD
siostrzenica ojca siostra cioteczna FZD
siostrzenica przyrodnia   PDD
siostrzenica żony pociotka WZD
siostrzeniec   ZS
siostrzeniec babki stryj cioteczny {siołeczny} FMZS
siostrzeniec babki wuj cioteczny {siołeczny} MMZS
siostrzeniec dziadka stryj cioteczny FFZS
siostrzeniec dziadka wuj cioteczny MFZS
siostrzeniec matki brat cioteczny {siołeczny} MZS
siostrzeniec męża pociotek HZS
siostrzeniec ojca brat cioteczny FZS
siostrzeniec przyrodni   PDS
siostrzeniec żony pociotek WZS
snecha synowa SW
snecha córki prasnecha DSW
snecha syna prasnecha SSW
stryj   FB
stryj cioteczny   FFZS
stryj cioteczny {siołeczny}   FMZS
stryj matki prastryj MFB
stryj ojca prastryj FFB
stryj przyrodni   FPS
stryj stryjeczny   FFBS
stryj wujeczny   FMBS
stryjna   FBW
stryjna matki prastryjna MFBW
stryjna ojca prastryjna FFBW
swak szwagier ZH
swak babki prapociot {praposiół} PMZH
swak cioteczny   FZDH
swak cioteczny {siołeczny}   MZDH
swak dziadka prapociot PFZH
swak matki pociot {posiół} MZH
swak matki matki prapociot {praposiół} MMZH
swak matki ojca prapociot {praposiół} FMZH
swak męża zełwin HZH
swak ojca pociot FZH
swak ojca matki prapociot MFZH
swak ojca ojca prapociot FFZH
swak przyrodni szwagier przyrodni PDH
swak stryjeczny   FBDH
swak wujeczny   MBDH
swak żony paszenog WZH
swat   CEF
swatka   CEM
syn   S
syn babki stryj przyrodni FMS
syn babki wuj przyrodni MMS
syn brata (dla ciotki) brataniec BS
syn brata (dla stryja) synowiec BS
syn brata babki   PMBS
syn brata ciotecznego nieć FZSS
syn brata ciotecznego {siołecznego} nieć MZSS
syn brata dziadka   PFBS
syn brata matki brat wujeczny MBS
syn brata matki matki wuj wujeczny MMBS
syn brata matki ojca stryj wujeczny FMBS
syn brata męża pociotek HBS
syn brata ojca brat stryjeczny FBS
syn brata ojca matki wuj stryjeczny MFBS
syn brata ojca ojca stryj stryjeczny FFBS
syn brata przyrodniego (dla ciotki przyrodniej) brataniec przyrodni PSS
syn brata przyrodniego (dla stryja przyrodniego) synowiec przyrodni PSS
syn brata stryjecznego nieć FBSS
syn brata wujecznego nieć MBSS
syn brata żony pociotek WBS
syn bratanicy (dla praciotki) wnuk cioteczny BDS
syn bratanicy żony prapociotek WBDS
syn bratańca (dla praciotki) wnuk cioteczny BSS
syn bratańca żony prapociotek WBSS
syn ciotki brat cioteczny FZS
syn ciotki ciotecznej brat pracioteczny FFZDS
syn ciotki ciotecznej {siołecznej} brat pracioteczny {prasiołeczny} FMZDS
syn ciotki stryjecznej brat prastryjeczny FFBDS
syn ciotki wujecznej brat prawujeczny FMBDS
syn ciotki {sioły} brat cioteczny {siołeczny} MZS
syn ciotki {sioły} ciotecznej brat pracioteczny MFZDS
syn ciotki {sioły} ciotecznej {siołecznej} brat pracioteczny {prasiołeczny} MMZDS
syn ciotki {sioły} stryjecznej brat prastryjeczny MFBDS
syn ciotki {sioły} wujecznej brat prawujeczny MMBDS
syn córki wnuk DS
syn córki brata (dla praciotki) wnuk cioteczny BDS
syn córki brata (dla prastryja) wnuk stryjeczny BDS
syn córki brata babki brat prawujeczny PMBDS
syn córki brata dziadka brat prastryjeczny PFBDS
syn córki brata matki nieć MBDS
syn córki brata matki matki brat prawujeczny MMBDS
syn córki brata matki ojca brat prawujeczny FMBDS
syn córki brata męża prapociotek HBDS
syn córki brata ojca nieć FBDS
syn córki brata ojca matki brat prastryjeczny MFBDS
syn córki brata ojca ojca brat prastryjeczny FFBDS
syn córki brata żony prapociotek WBDS
syn córki ciotki nieć FZCS
syn córki ciotki {sioły} nieć MZCS
syn córki córki prawnuk DDS
syn córki dziewierza prapociotek HBDS
syn córki matki siostrzeniec przyrodni MDS
syn córki męża   HDS
syn córki ojca siostrzeniec przyrodni FDS
syn córki praciotki brat pracioteczny PFZDS
syn córki praciotki {prasioły} brat pracioteczny {prasiołeczny} PMZDS
syn córki prastryja brat prastryjeczny PFBDS
syn córki prawuja brat prawujeczny PMBDS
syn córki siostry (dla praciotki {prasioły}) wnuk cioteczny {siołeczny} ZDS
syn córki siostry (dla prawuja) wnuk wujeczny ZDS
syn córki siostry babki brat pracioteczny {prasiołeczny} PMZDS
syn córki siostry dziadka brat pracioteczny PFZDS
syn córki siostry matki nieć MZDS
syn córki siostry matki matki brat pracioteczny {prasiołeczny} MMZDS
syn córki siostry matki ojca brat pracioteczny {prasiołeczny} FMZDS
syn córki siostry męża prapociotek HZDS
syn córki siostry ojca nieć FZDS
syn córki siostry ojca matki brat pracioteczny MFZDS
syn córki siostry ojca ojca brat pracioteczny FFZDS
syn córki siostry żony prapociotek WZDS
syn córki stryja nieć FBDS
syn córki syna prawnuk SDS
syn córki szurzego prapociotek WBDS
syn córki świeści prapociotek WZDS
syn córki wuja nieć MBDS
syn córki zełwy prapociotek HZDS
syn córki żony   WDS
syn dziadka stryj przyrodni FFS
syn dziadka wuj przyrodni MFS
syn dziewierza pociotek HBS
syn macochy brat przybrany FWS
syn matki brat przyrodni MS
syn matki matki wuj przyrodni MMS
syn matki ojca stryj przyrodni FMS
syn męża pasierb HS
syn męża matki brat przybrany MHS
syn ojca brat przyrodni FS
syn ojca matki wuj przyrodni MFS
syn ojca ojca stryj przyrodni FFS
syn ojczyma brat przybrany MHS
syn pasierba wnuk przybrany ESS
syn pasierbicy wnuk przybrany EDS
syn pociotka prapociotek EGSS
syn pociotki prapociotek EGDS
syn praciotki stryj cioteczny FFZS
syn praciotki wuj cioteczny MFZS
syn praciotki {prasioły} stryj cioteczny {siołeczny} FMZS
syn praciotki {prasioły} wuj cioteczny {siołeczny} MMZS
syn prastryja stryj stryjeczny FFBS
syn prastryja wuj stryjeczny MFBS
syn prawuja stryj wujeczny FMBS
syn prawuja wuj wujeczny MMBS
syn siostry siostrzeniec ZS
syn siostry babki   PMZS
syn siostry ciotecznej nieć FZDS
syn siostry ciotecznej {siołecznej} nieć MZDS
syn siostry dziadka   PFZS
syn siostry matki brat cioteczny {siołeczny} MZS
syn siostry matki matki wuj cioteczny {siołeczny} MMZS
syn siostry matki ojca stryj cioteczny {siołeczny} FMZS
syn siostry męża pociotek HZS
syn siostry ojca brat cioteczny FZS
syn siostry ojca matki wuj cioteczny MFZS
syn siostry ojca ojca stryj cioteczny FFZS
syn siostry przyrodniej siostrzeniec przyrodni PDS
syn siostry stryjecznej nieć FBDS
syn siostry wujecznej nieć MBDS
syn siostry żony pociotek WZS
syn siostrzenicy (dla praciotki {prasioły}) wnuk cioteczny {siołeczny} ZDS
syn siostrzenicy (dla prawuja) wnuk wujeczny ZDS
syn siostrzenicy męża prapociotek HZDS
syn siostrzenicy żony prapociotek WZDS
syn siostrzeńca (dla praciotki {prasioły}) wnuk cioteczny {siołeczny} ZSS
syn siostrzeńca (dla prawuja) wnuk wujeczny ZSS
syn siostrzeńca męża prapociotek HZSS
syn siostrzeńca żony prapociotek WZSS
syn snechy   SWS
syn stryja brat stryjeczny FBS
syn stryja ciotecznego brat pracioteczny FFZSS
syn stryja ciotecznego {siołecznego} brat pracioteczny {prasiołeczny} FMZSS
syn stryja stryjecznego brat prastryjeczny FFBSS
syn stryja wujecznego brat prawujeczny FMBSS
syn syna wnuk SS
syn syna brata (dla praciotki) wnuk cioteczny BSS
syn syna brata (dla prastryja) wnuk stryjeczny BSS
syn syna brata babki brat prawujeczny PMBSS
syn syna brata dziadka brat prastryjeczny PFBSS
syn syna brata matki nieć MBSS
syn syna brata matki matki brat prawujeczny MMBSS
syn syna brata matki ojca brat prawujeczny FMBSS
syn syna brata męża prapociotek HBSS
syn syna brata ojca nieć FBSS
syn syna brata ojca matki brat prastryjeczny MFBSS
syn syna brata ojca ojca brat prastryjeczny FFBSS
syn syna brata żony prapociotek WBSS
syn syna ciotki nieć FZSS
syn syna ciotki {sioły} nieć MZSS
syn syna córki prawnuk DSS
syn syna dziewierza prapociotek HBSS
syn syna matki (dla ciotki przyrodniej) brataniec przyrodni MSS
syn syna matki (dla stryja przyrodniego) synowiec przyrodni MSS
syn syna męża   HSS
syn syna ojca (dla ciotki przyrodniej) brataniec przyrodni FSS
syn syna ojca (dla stryja przyrodniego) synowiec przyrodni FSS
syn syna praciotki brat pracioteczny PFZSS
syn syna praciotki {prasioły} brat pracioteczny {prasiołeczny} PMZSS
syn syna prastryja brat prastryjeczny PFBSS
syn syna prawuja brat prawujeczny PMBSS
syn syna siostry (dla praciotki {prasioły}) wnuk cioteczny {siołeczny} ZSS
syn syna siostry (dla prawuja) wnuk wujeczny ZSS
syn syna siostry babki brat pracioteczny {prasiołeczny} PMZSS
syn syna siostry dziadka brat pracioteczny PFZSS
syn syna siostry matki nieć MZSS
syn syna siostry matki matki brat pracioteczny {prasiołeczny} MMZSS
syn syna siostry matki ojca brat pracioteczny {prasiołeczny} FMZSS
syn syna siostry męża prapociotek HZSS
syn syna siostry ojca nieć FZSS
syn syna siostry ojca matki brat pracioteczny MFZSS
syn syna siostry ojca ojca brat pracioteczny FFZSS
syn syna siostry żony prapociotek WZSS
syn syna stryja nieć FBSS
syn syna syna prawnuk SSS
syn syna szurzego prapociotek WBSS
syn syna świeści prapociotek WZSS
syn syna wuja nieć MBSS
syn syna zełwy prapociotek HZSS
syn syna żony   WSS
syn synowca (dla prastryja) wnuk stryjeczny BSS
syn synowca męża prapociotek HBSS
syn synowej   SWS
syn synowicy (dla prastryja) wnuk stryjeczny BDS
syn synowicy męża prapociotek HBDS
syn szurzego pociotek WBS
syn świeści pociotek WZS
syn wnuczki prawnuk CDS
syn wnuka prawnuk CSS
syn wuja brat wujeczny MBS
syn wuja ciotecznego brat pracioteczny MFZSS
syn wuja ciotecznego {siołecznego} brat pracioteczny {prasiołeczny} MMZSS
syn wuja stryjecznego brat prastryjeczny MFBSS
syn wuja wujecznego brat prawujeczny MMBSS
syn zełwy pociotek HZS
syn zięcia   DHS
syn żony pasierb WS
syn żony ojca brat przybrany FWS
synowa snecha SW
synowa córki prasnecha DSW
synowa syna prasnecha SSW
synowica   BD
synowica dziadka ciotka stryjeczna FFBD
synowica dziadka ciotka {sioła} stryjeczna MFBD
synowica męża pociotka HBD
synowica ojca siostra stryjeczna FBD
synowica przyrodnia   PSD
synowiec   BS
synowiec dziadka stryj stryjeczny FFBS
synowiec dziadka wuj stryjeczny MFBS
synowiec męża pociotek HBS
synowiec ojca brat stryjeczny FBS
synowiec przyrodni   PSS
szurzy   WB
szurzy brata brat bratowej BWB
szurzyna   WBW
szwagier swak ZH
szwagier babki prapociot {praposiół} PMZH
szwagier cioteczny   FZDH
szwagier cioteczny {siołeczny}   MZDH
szwagier dziadka prapociot PFZH
szwagier matki pociot {posiół} MZH
szwagier matki matki prapociot {praposiół} MMZH
szwagier matki ojca prapociot {praposiół} FMZH
szwagier męża zełwin HZH
szwagier ojca pociot FZH
szwagier ojca matki prapociot MFZH
szwagier ojca ojca prapociot FFZH
szwagier przyrodni swak przyrodni PDH
szwagier stryjeczny   FBDH
szwagier wujeczny   MBDH
szwagier żony paszenog WZH
świekier   HF
świekier córki swat DHF
świekra   HM
świekra córki swatka DHM
świeść   WZ
świeść brata siostra bratowej BWZ
teściowa   WM
teściowa syna swatka SWM
teść   WF
teść syna swat SWF
wnuczka   CD
wnuczka brata (dla praciotki) wnuczka cioteczna BCD
wnuczka brata (dla prastryja) wnuczka stryjeczna BCD
wnuczka brata babki siostra prawujeczna PMBCD
wnuczka brata dziadka siostra prastryjeczna PFBCD
wnuczka brata matki nieściora MBCD
wnuczka brata matki matki siostra prawujeczna MMBCD
wnuczka brata matki ojca siostra prawujeczna FMBCD
wnuczka brata męża prapociotka HBCD
wnuczka brata ojca nieściora FBCD
wnuczka brata ojca matki siostra prastryjeczna MFBCD
wnuczka brata ojca ojca siostra prastryjeczna FFBCD
wnuczka brata żony prapociotka WBCD
wnuczka cioteczna   BCD
wnuczka cioteczna babki siostra prawujeczna PMBCD
wnuczka cioteczna matki nieściora MBCD
wnuczka cioteczna żony prapociotka WBCD
wnuczka cioteczna {siołeczna}   ZCD
wnuczka cioteczna {siołeczna} babki siostra pracioteczna {prasiołeczna} PMZCD
wnuczka cioteczna {siołeczna} matki nieściora MZCD
wnuczka cioteczna {siołeczna} żony prapociotka WZCD
wnuczka ciotki nieściora FZCD
wnuczka ciotki {sioły} nieściora MZCD
wnuczka córki prawnuczka DCD
wnuczka dziewierza prapociotka HBCD
wnuczka matki (dla ciotki przyrodniej) bratanica przyrodnia MSD
wnuczka matki (dla ciotki {sioły} przyrodniej) siostrzenica przyrodnia MDD
wnuczka matki (dla stryja przyrodniego) synowica przyrodnia MSD
wnuczka matki (dla wuja przyrodniego) siostrzenica przyrodnia MDD
wnuczka męża   HCD
wnuczka ojca (dla ciotki przyrodniej) bratanica przyrodnia FSD
wnuczka ojca (dla ciotki {sioły} przyrodniej) siostrzenica przyrodnia FDD
wnuczka ojca (dla stryja przyrodniego) synowica przyrodnia FSD
wnuczka ojca (dla wuja przyrodniego) siostrzenica przyrodnia FDD
wnuczka praciotki siostra pracioteczna PFZCD
wnuczka praciotki {prasioły} siostra pracioteczna {prasiołeczna} PMZCD
wnuczka prastryja siostra prastryjeczna PFBCD
wnuczka prawuja siostra prawujeczna PMBCD
wnuczka siostry (dla praciotki {prasioły}) wnuczka cioteczna {siołeczna} ZCD
wnuczka siostry (dla prawuja) wnuczka wujeczna ZCD
wnuczka siostry babki siostra pracioteczna {prasiołeczna} PMZCD
wnuczka siostry dziadka siostra pracioteczna PFZCD
wnuczka siostry matki nieściora MZCD
wnuczka siostry matki matki siostra pracioteczna {prasiołeczna} MMZCD
wnuczka siostry matki ojca siostra pracioteczna {prasiołeczna} FMZCD
wnuczka siostry męża prapociotka HZCD
wnuczka siostry ojca nieściora FZCD
wnuczka siostry ojca matki siostra pracioteczna MFZCD
wnuczka siostry ojca ojca siostra pracioteczna FFZCD
wnuczka siostry żony prapociotka WZCD
wnuczka stryja nieściora FBCD
wnuczka stryjeczna   BCD
wnuczka stryjeczna dziadka siostra prastryjeczna PFBCD
wnuczka stryjeczna męża prapociotka HBCD
wnuczka stryjeczna ojca nieściora FBCD
wnuczka syna prawnuczka SCD
wnuczka wuja nieściora MBCD
wnuczka wujeczna   ZCD
wnuczka wujeczna dziadka siostra pracioteczna PFZCD
wnuczka wujeczna męża prapociotka HZCD
wnuczka wujeczna ojca nieściora FZCD
wnuczka szurzego prapociotka WBCD
wnuczka świeści prapociotka WZCD
wnuczka zełwy prapociotka HZCD
wnuczka żony   WCD
wnuk   CS
wnuk brata (dla praciotki) wnuk cioteczny BCS
wnuk brata (dla prastryja) wnuk stryjeczny BCS
wnuk brata babki brat prawujeczny PMBCS
wnuk brata dziadka brat prastryjeczny PFBCS
wnuk brata matki nieć MBCS
wnuk brata matki matki brat prawujeczny MMBCS
wnuk brata matki ojca brat prawujeczny FMBCS
wnuk brata męża prapociotek HBCS
wnuk brata ojca nieć FBCS
wnuk brata ojca matki brat prastryjeczny MFBCS
wnuk brata ojca ojca brat prastryjeczny FFBCS
wnuk brata żony prapociotek WBCS
wnuk cioteczny   BCS
wnuk cioteczny babki brat prawujeczny PMBCS
wnuk cioteczny matki nieć MBCS
wnuk cioteczny żony prapociotek WBCS
wnuk cioteczny {siołeczny}   ZCS
wnuk cioteczny {siołeczny} babki brat pracioteczny {prasiołeczny} PMZCS
wnuk cioteczny {siołeczny} matki nieć MZCS
wnuk cioteczny {siołeczny} żony prapociotek WZCS
wnuk ciotki nieć FZCS
wnuk ciotki {sioły} nieć MZCS
wnuk córki prawnuk DCS
wnuk dziewierza prapociotek HBCS
wnuk matki (dla ciotki przyrodniej) brataniec przyrodni MSS
wnuk matki (dla ciotki {sioły} przyrodniej) siostrzeniec przyrodni MDS
wnuk matki (dla stryja przyrodniego) synowiec przyrodni MSS
wnuk matki (dla wuja przyrodniego) siostrzeniec przyrodni MDS
wnuk męża   HCS
wnuk ojca (dla ciotki przyrodniej) brataniec przyrodni FSS
wnuk ojca (dla ciotki {sioły} przyrodniej) siostrzeniec przyrodni FDS
wnuk ojca (dla stryja przyrodniego) synowiec przyrodni FSS
wnuk ojca (dla wuja przyrodniego) siostrzeniec przyrodni FDS
wnuk praciotki brat pracioteczny PFZCS
wnuk praciotki {prasioły} brat pracioteczny {prasiołeczny} PMZCS
wnuk prastryja brat prastryjeczny PFBCS
wnuk prawuja brat prawujeczny PMBCS
wnuk siostry (dla praciotki {prasioły}) wnuk cioteczny {siołeczny} ZCS
wnuk siostry (dla prawuja) wnuk wujeczny ZCS
wnuk siostry babki brat pracioteczny {prasiołeczny} PMZCS
wnuk siostry dziadka brat pracioteczny PFZCS
wnuk siostry matki nieć MZCS
wnuk siostry matki matki brat pracioteczny {prasiołeczny} MMZCS
wnuk siostry matki ojca brat pracioteczny {prasiołeczny} FMZCS
wnuk siostry męża prapociotek HZCS
wnuk siostry ojca nieć FZCS
wnuk siostry ojca matki brat pracioteczny MFZCS
wnuk siostry ojca ojca brat pracioteczny FFZCS
wnuk siostry żony prapociotek WZCS
wnuk stryja nieć FBCS
wnuk stryjeczny   BCS
wnuk stryjeczny dziadka brat prastryjeczny PFBCS
wnuk stryjeczny męża prapociotek HBCS
wnuk stryjeczny ojca nieć FBCS
wnuk syna prawnuk SCS
wnuk szurzego prapociotek WBCS
wnuk świeści prapociotek WZCS
wnuk wuja nieć MBCS
wnuk wujeczny   ZCS
wnuk wujeczny dziadka brat pracioteczny PFZCS
wnuk wujeczny męża prapociotek HZCS
wnuk wujeczny ojca nieć FZCS
wnuk zełwy prapociotek HZCS
wnuk żony   WCS
współmałżonek (mąż lub żona)   E
współteść swat CHF
współteściowa swatka CHM
wuj   MB
wuj cioteczny   MFZS
wuj cioteczny {siołeczny}   MMZS
wuj matki prawuj MMB
wuj ojca prawuj FMB
wuj przyrodni   MPS
wuj stryjeczny   MFBS
wuj wujeczny   MMBS
wujna   MBW
wujna matki prawujna MMBW
wujna ojca prawujna FMBW
zełwa   HZ
zełwa siostry siostra swaka ZHZ
zełwin   HZH
zięć   DH
zięć córki prazięć DDH
zięć syna prazięć SDH
żona   W
żona brata bratowa BW
żona brata babki prawujna PMBW
żona brata dziadka prastryjna PFBW
żona brata matki wujna MBW
żona brata matki matki prawujna MMBW
żona brata matki ojca prawujna FMBW
żona brata męża jątrew HBW
żona brata ojca stryjna FBW
żona brata ojca matki prastryjna MFBW
żona brata ojca ojca prastryjna FFBW
żona brata ciotecznego bratowa cioteczna FZSW
żona brata ciotecznego {siołecznego} bratowa cioteczna {siołeczna} MZSW
żona brata stryjecznego bratowa stryjeczna FBSW
żona brata wujecznego bratowa wujeczna MBSW
żona brata żony szurzyna WBW
żona dziewierza jątrew HBW
żona ojca macocha FW
żona prastryja prastryjna PFBW
żona prawuja prawujna PMBW
żona stryja stryjna FBW
żona syna snecha SW
żona syna córki prasnecha DSW
żona syna syna prasnecha SSW
żona szurzego szurzyna WBW
żona wnuka prasnecha CSW
żona wuja wujna MBW

Alfabetyczny wykaz symbolicznych oznaczeń terminów pokrewieństwa i powinowactwa

ozn. termin (prosty) termin opisowy lub nowszy
B brat  
BCD wnuczka cioteczna / stryjeczna wnuczka brata
BCS wnuk cioteczny / stryjeczny wnuk brata
BD bratanica / synowica córka brata
BDD wnuczka cioteczna / stryjeczna córka bratanicy / synowicy
BDS wnuk cioteczny / stryjeczny syn bratanicy / synowicy
BS brataniec / synowiec syn brata
BSD wnuczka cioteczna / stryjeczna córka bratańca / synowca
BSS wnuk cioteczny / stryjeczny syn bratańca / synowca
BW bratowa żona brata
BWB brat bratowej brat żony brata
BWZ siostra bratowej siostra żony brata
C dziecko syn lub córka
CCD prawnuczka  
CCS prawnuk  
CD wnuczka  
CDD prawnuczka córka wnuczki
CDH prazięć mąż wnuczki
CDS prawnuk syn wnuczki
CEF swat współteść
CEM swatka współteściowa
CS wnuk  
CSD prawnuczka córka wnuka
CSS prawnuk syn wnuka
CSW prasnecha żona wnuka
D córka  
DCD prawnuczka wnuczka córki
DCS prawnuk wnuk córki
DD wnuczka córka córki
DDD prawnuczka wnuczka córki
DDH prazięć zięć córki, mąż wnuczki
DDS prawnuk wnuk córki
DH zięć mąż córki
DHD pasierbica córki córka zięcia
DHF swat ojciec zięcia, świekier córki
DHM swatka matka zięcia, świekra córki
DHS pasierb córki syn zięcia
DS wnuk syn córki
DSD prawnuczka wnuczka córki
DSS prawnuk wnuk córki
DSW prasnecha synowa córki, snecha córki, żona wnuka
E współmałżonek mąż lub żona
ED pasierbica  
EDD wnuczka przybrana córka pasierbicy
EDS wnuk przybrany syn pasierbicy
EGCD prapociotka  
EGCS prapociotek  
EGD pociotka  
EGDD prapociotka córka pociotki
EGDS prapociotek syn pociotki
EGS pociotek  
EGSD prapociotka córka pociotka
EGSS prapociotek syn pociotka
ES pasierb  
ESD wnuczka przybrana córka pasierba
ESS wnuk przybrany syn pasierba
F ojciec  
FB stryj brat ojca
FBCD nieściora wnuczka stryja
FBCS nieć wnuk stryja
FBD siostra stryjeczna córka stryja
FBDD nieściora wnuczka stryja
FBDH swak stryjeczny mąż siostry stryjecznej
FBDS nieć wnuk stryja
FBS brat stryjeczny syn stryja
FBSD nieściora wnuczka stryja
FBSS nieć wnuk stryja
FBSW bratowa stryjeczna żona brata stryjecznego
FBW stryjna żona stryja
FD siostra przyrodnia córka ojca
FDD siostrzenica przyrodnia wnuczka ojca
FDH swak przyrodni szwagier przyrodni, mąż córki ojca
FDS siostrzeniec przyrodni wnuk ojca
FF dziadek dziadek ojczysty
FFB prastryj stryj ojca
FFBCD siostra prastryjeczna nieściora ojca
FFBCS brat prastryjeczny nieć ojca
FFBD ciotka stryjeczna siostra stryjeczna ojca
FFBDD siostra prastryjeczna córka ciotki stryjecznej
FFBDS brat prastryjeczny syn ciotki stryjecznej
FFBS stryj stryjeczny brat stryjeczny ojca
FFBSD siostra prastryjeczna córka stryja stryjecznego
FFBSS brat prastryjeczny syn stryja stryjecznego
FFBW prastryjna stryjna ojca
FFD ciotka przyrodnia córka dziadka
FFF pradziadek pradziadek ojczysto-ojczysty
FFM prababka prababka ojczysto-ojczysta
FFS stryj przyrodni syn dziadka
FFW babka przybrana macocha ojca
FFZ praciotka ciotka ojca
FFZCD siostra pracioteczna nieściora ojca
FFZCS brat pracioteczny nieć ojca
FFZD ciotka cioteczna siostra cioteczna ojca
FFZDD siostra pracioteczna córka ciotki ciotecznej
FFZDS brat pracioteczny syn ciotki ciotecznej
FFZH prapociot pociot ojca
FFZS stryj cioteczny brat cioteczny ojca
FFZSD siostra pracioteczna córka stryja ciotecznego
FFZSS brat pracioteczny syn stryja ciotecznego
FM babka babka ojczysta
FMB prawuj wuj ojca
FMBCD siostra prawujeczna nieściora ojca
FMBCS brat prawujeczny nieć ojca
FMBD ciotka wujeczna siostra wujeczna ojca
FMBDD siostra prawujeczna córka ciotki wujecznej
FMBDS brat prawujeczny syn ciotki wujecznej
FMBS stryj wujeczny brat wujeczny ojca
FMBSD siostra prawujeczna córka stryja wujecznego
FMBSS brat prawujeczny syn stryja wujecznego
FMBW prawujna wujna ojca
FMD ciotka przyrodnia córka babki
FMF pradziadek pradziadek macierzysto-ojczysty
FMH dziadek przybrany ojczym ojca
FMM prababka prababka macierzysto-ojczysta
FMS stryj przyrodni syn babki
FMZ praciotka {prasioła} ciotka {sioła} ojca
FMZCD siostra pracioteczna {prasiołeczna} nieściora ojca
FMZCS brat pracioteczny {prasiołeczny} nieć ojca
FMZD ciotka cioteczna {siołeczna} siostra cioteczna {siołeczna} ojca
FMZDD siostra pracioteczna {prasiołeczna} córka ciotki ciotecznej {siołecznej}
FMZDS brat pracioteczny {prasiołeczny} syn ciotki ciotecznej {siołecznej}
FMZH prapociot {praposiół} pociot {posiół} ojca
FMZS stryj cioteczny {siołeczny} brat cioteczny {siołeczny} ojca
FMZSD siostra pracioteczna {prasiołeczna} córka stryja ciotecznego {siołecznego}
FMZSS brat pracioteczny {prasiołeczny} syn stryja ciotecznego {siołecznego}
FPD ciotka przyrodnia siostra przyrodnia ojca
FPF pradziadek dziadek ojca
FPGD kuzynka 1. stopnia ojca  
FPGS kuzyn 1. stopnia ojca  
FPM prababka babka ojca
FPS stryj przyrodni brat przyrodni ojca
FS brat przyrodni syn ojca
FSD bratanica / synowica przyrodnia wnuczka ojca
FSS brataniec / synowiec przyrodni wnuk ojca
FW macocha żona ojca
FWD siostra przybrana córka macochy, pasierbica ojca
FWF dziadek przybrany ojciec macochy
FWM babka przybrana matka macochy
FWS brat przybrany syn macochy, pasierb ojca
FZ ciotka siostra ojca
FZCD nieściora wnuczka ciotki
FZCS nieć wnuk ciotki
FZD siostra cioteczna córka ciotki
FZDD nieściora wnuczka ciotki
FZDS nieć wnuk ciotki
FZDH swak cioteczny mąż siostry ciotecznej
FZH pociot mąż ciotki
FZS brat cioteczny syn ciotki
FZSD nieściora wnuczka ciotki
FZSS nieć wnuk ciotki
FZSW bratowa cioteczna żona brata ciotecznego
G rodzeństwo brat lub siostra
H mąż  
HB dziewierz brat męża
HBCD prapociotka wnuczka brata męża
HBCS prapociotek wnuk brata męża
HBD pociotka córka brata męża
HBDD prapociotka wnuczka brata męża
HBDS prapociotek wnuk brata męża
HBS pociotek syn brata męża
HBSD prapociotka wnuczka brata męża
HBSS prapociotek wnuk brata męża
HBW jątrew bratowa męża, żona brata męża
HCD wnuczka męża  
HCS wnuk męża  
HD pasierbica córka męża
HDD córka pasierbicy córka córki męża, wnuczka męża
HDS syn pasierbicy syn córki męża, wnuk męża
HF świekier ojciec męża
HFF praświekier dziadek męża
HFM praświekra babka męża
HM świekra matka męża
HMF praświekier dziadek męża
HMM praświekra babka męża
HPF praświekier dziadek męża
HPM praświekra babka męża
HS pasierb syn męża
HSD córka pasierba córka syna męża, wnuczka męża
HSS syn pasierba syn syna męża, wnuk męża
HZ zełwa siostra męża
HZCD prapociotka wnuczka siostry męża
HZCS prapociotek wnuk siostry męża
HZD pociotka córka siostry męża
HZDD prapociotka wnuczka siostry męża
HZDS prapociotek wnuk siostry męża
HZH zełwin mąż siostry męża, swak męża, szwagier męża
HZS pociotek syn siostry męża
HZSD prapociotka wnuczka siostry męża
HZSS prapociotek wnuk siostry męża
M matka  
MB wuj brat matki
MBCD nieściora wnuczka wuja
MBCS nieć wnuk wuja
MBD siostra wujeczna córka wuja
MBDD nieściora wnuczka wuja
MBDH swak wujeczny mąż siostry wujecznej
MBDS nieć wnuk wuja
MBS brat wujeczny syn wuja
MBSD nieściora wnuczka wuja
MBSS nieć wnuk wuja
MBSW bratowa wujeczna żona brata wujecznego
MBW wujna żona wuja
MD siostra przyrodnia córka matki
MDD siostrzenica przyrodnia wnuczka matki
MDH swak przyrodni szwagier przyrodni, mąż córki matki
MDS siostrzeniec przyrodni wnuk matki
MF dziadek dziadek macierzysty
MFB prastryj stryj matki
MFBCD siostra prastryjeczna nieściora matki
MFBCS brat prastryjeczny nieć matki
MFBD ciotka {sioła} stryjeczna siostra stryjeczna matki
MFBDD siostra prastryjeczna córka ciotki {sioły} stryjecznej
MFBDS brat prastryjeczny syn ciotki {sioły} stryjecznej
MFBS wuj stryjeczny brat stryjeczny matki
MFBSD siostra prastryjeczna córka wuja stryjecznego
MFBSS brat prastryjeczny syn wuja stryjecznego
MFBW prastryjna stryjna matki
MFD ciotka {sioła} przyrodnia córka dziadka
MFF pradziadek pradziadek ojczysto-macierzysty
MFM prababka prababka ojczysto-macierzysta
MFS wuj przyrodni syn dziadka
MFW babka przybrana macocha matki
MFZ praciotka ciotka matki
MFZCD siostra pracioteczna nieściora matki
MFZCS brat pracioteczny nieć matki
MFZD ciotka {sioła} cioteczna siostra cioteczna matki
MFZDD siostra pracioteczna córka ciotki {sioły} ciotecznej
MFZDS brat pracioteczny syn ciotki {sioły} ciotecznej
MFZH prapociot pociot matki
MFZS wuj cioteczny brat cioteczny matki
MFZSD siostra pracioteczna córka wuja ciotecznego
MFZSS brat pracioteczny syn wuja ciotecznego
MH ojczym mąż matki
MHD siostra przybrana córka ojczyma, pasierbica matki
MHF dziadek przybrany ojciec ojczyma
MHM babka przybrana matka ojczyma
MHS brat przybrany syn ojczyma, pasierb matki
MM babka babka macierzysta
MMB prawuj wuj matki
MMBCD siostra prawujeczna nieściora matki
MMBCS brat prawujeczny nieć matki
MMBD ciotka {sioła} wujeczna siostra wujeczna matki
MMBDD siostra prawujeczna córka ciotki {sioły} wujecznej
MMBDS brat prawujeczny syn ciotki {sioły} wujecznej
MMBS wuj wujeczny brat wujeczny matki
MMBSD siostra prawujeczna córka wuja wujecznego
MMBSS brat prawujeczny syn wuja wujecznego
MMBW prawujna wujna matki
MMD ciotka {sioła} przyrodnia córka babki
MMF pradziadek pradziadek macierzysto-macierzysty
MMH dziadek przybrany ojczym matki
MMM prababka prababka macierzysto-macierzysta
MMS wuj przyrodni syn babki
MMZ praciotka {prasioła} ciotka {sioła} matki
MMZCD siostra pracioteczna {prasiołeczna} nieściora matki
MMZCS brat pracioteczny {prasiołeczny} nieć matki
MMZD ciotka {sioła} cioteczna {siołeczna} siostrzenica babki
MMZDD siostra pracioteczna {prasiołeczna} córka ciotki {sioły} ciotecznej {siołecznej}
MMZDS brat pracioteczny {prasiołeczny} syn ciotki {sioły} ciotecznej {siołecznej}
MMZH prapociot {praposiół} pociot {posiół} matki
MMZS wuj cioteczny {siołeczny} brat cioteczny {siołeczny} matki
MMZSD siostra pracioteczna {prasiołeczna} córka wuja ciotecznego {siołecznego}
MMZSS brat pracioteczny {prasiołeczny} syn wuja ciotecznego {siołecznego}
MPD ciotka {sioła} przyrodnia siostra przyrodnia matki
MPF pradziadek dziadek matki
MPGD kuzynka 1. stopnia matki  
MPGS kuzyn 1. stopnia matki  
MPM prababka babka matki
MPS wuj przyrodni brat przyrodni matki
MS brat przyrodni syn matki
MSD bratanica / synowica przyrodnia wnuczka matki
MSS brataniec / synowiec przyrodni wnuk matki
MZ ciotka {sioła} siostra matki
MZCD nieściora wnuczka ciotki {sioły}
MZCS nieć wnuk ciotki {sioły}
MZD siostra cioteczna {siołeczna} córka ciotki {sioły}
MZDD nieściora córka siostry ciotecznej {siołecznej}
MZDH swak cioteczny {siołeczny} mąż siostry ciotecznej {siołecznej}
MZDS nieć wnuk ciotki {sioły}
MZH pociot {posiół} mąż ciotki {sioły}
MZS brat cioteczny {siołeczny} syn ciotki {sioły}
MZSD nieściora wnuczka ciotki {sioły}
MZSS nieć wnuk ciotki {sioły}
MZSW bratowa cioteczna {siołeczna} żona brata ciotecznego {siołecznego}
P rodzic ojciec lub matka
PD siostra przyrodnia  
PDD siostrzenica przyrodnia córka siostry przyrodniej
PDH swak przyrodni szwagier przyrodni, mąż siostry przyrodniej
PDS siostrzeniec przyrodni syn siostry przyrodniej
PED siostra przybrana  
PES brat przybrany  
PF dziadek  
PFB prastryj dziadek stryjeczny
PFBCD siostra prastryjeczna wnuczka prastryja
PFBCS brat prastryjeczny wnuk prastryja
PFBD córka brata dziadka  
PFBDD siostra prastryjeczna córka córki prastryja
PFBDS brat prastryjeczny syn córki prastryja
PFBS syn brata dziadka  
PFBSD siostra prastryjeczna wnuczka prastryja
PFBSS brat prastryjeczny wnuk prastryja
PFBW prastryjna żona prastryja
PFF pradziadek ojciec dziadka
PFM prababka matka dziadka
PFZ praciotka babka cioteczna
PFZCD siostra pracioteczna wnuczka praciotki
PFZCS brat pracioteczny wnuk praciotki
PFZD córka siostry dziadka  
PFZDD siostra pracioteczna córka córki praciotki
PFZDS brat pracioteczny syn córki praciotki
PFZH prapociot mąż praciotki
PFZS syn siostry dziadka  
PFZSD siostra pracioteczna córka syna praciotki
PFZSS brat pracioteczny syn syna praciotki
PGCD nieściora  
PGCS nieć  
PGD kuzynka 1. stopnia  
PGS kuzyn 1. stopnia  
PM babka  
PMB prawuj dziadek wujeczny
PMBCD siostra prawujeczna wnuczka prawuja
PMBCS brat prawujeczny wnuk prawuja
PMBD córka brata babki  
PMBDD siostra prawujeczna córka córki prawuja
PMBDS brat prawujeczny syn córki prawuja
PMBS syn brata babki  
PMBSD siostra prawujeczna córka syna prawuja
PMBSS brat prawujeczny syn syna prawuja
PMBW prawujna żona prawuja
PMF pradziadek ojciec babki
PMM prababka matka babki
PMZ praciotka {prasioła} babka cioteczna {siołeczna}
PMZCD siostra pracioteczna {prasiołeczna} wnuczka praciotki {prasioły}
PMZCS brat pracioteczny {prasiołeczny} wnuk praciotki {prasioły}
PMZD córka siostry babki  
PMZDD siostra pracioteczna {prasiołeczna} córka córki praciotki {prasioły}
PMZDS brat pracioteczny {prasiołeczny} syn córki siostry babki
PMZH prapociot {praposiół} mąż praciotki {prasioły}
PMZS syn siostry babki  
PMZSD siostra pracioteczna {prasiołeczna} córka syna praciotki {prasioły}
PMZSS brat pracioteczny {prasiołeczny} syn syna praciotki {prasioły}
PPF pradziadek  
PPGCD kuzynka 2. stopnia  
PPGCS kuzyn 2. stopnia  
PPM prababka  
PS brat przyrodni  
PSD bratanica / synowica przyrodnia córka brata przyrodniego
PSS brataniec / synowiec przyrodni syn brata przyrodniego
S syn  
SCD prawnuczka wnuczka syna
SCS prawnuk wnuk syna
SD wnuczka córka syna
SDD prawnuczka wnuczka syna
SDH prazięć zięć syna, mąż wnuczki
SDS prawnuk wnuk syna
SS wnuk syn syna
SSD prawnuczka wnuczka syna
SSS prawnuk wnuk syna
SSW prasnecha synowa syna, snecha syna, żona wnuka
SW snecha synowa
SWD pasierbica syna córka synowej
SWF swat ojciec synowej
SWM swatka matka synowej
SWS pasierb syna syn synowej
W żona  
WB szurzy brat żony
WBCD prapociotka wnuczka brata żony
WBCS prapociotek wnuk brata żony
WBD pociotka córka brata żony
WBDD prapociotka wnuczka brata żony
WBDS prapociotek wnuk brata żony
WBS pociotek syn brata żony
WBSD prapociotka wnuczka brata żony
WBSS prapociotek wnuk brata żony
WBW szurzyna żona brata żony, bratowa żony
WCD wnuczka żony  
WCS wnuk żony  
WD pasierbica córka żony
WDD córka pasierbicy córka córki żony, wnuczka żony
WDS syn pasierbicy syn córki żony, wnuk żony
WF teść ojciec żony
WFF prateść dziadek żony
WFM prateściowa babka żony
WM teściowa matka żony
WMF prateść dziadek żony
WMM prateściowa babka żony
WPF prateść dziadek żony
WPM prateściowa babka żony
WS pasierb syn żony
WSD córka pasierba córka syna żony, wnuczka żony
WSS syn pasierba syn syna żony, wnuk żony
WZ świeść siostra żony
WZCD prapociotka wnuczka siostry żony
WZCS prapociotek wnuk siostry żony
WZD pociotka córka siostry żony
WZDD prapociotka wnuczka siostry żony
WZDS prapociotek wnuk siostry żony
WZH paszenog mąż siostry żony, swak żony, szwagier żony
WZS pociotek syn siostry żony
WZSD prapociotka wnuczka siostry żony
WZSS prapociotek wnuk siostry żony
Z siostra  
ZCD wnuczka cioteczna {siołeczna} / wujeczna wnuczka siostry
ZCS wnuk cioteczny {siołeczny} / wujeczny wnuk siostry
ZD siostrzenica córka siostry
ZDD wnuczka cioteczna {siołeczna} / wujeczna córka siostrzenicy
ZDS wnuk cioteczny {siołeczny} / wujeczny syn siostrzenicy
ZH swak szwagier, mąż siostry
ZHB brat swaka brat szwagra, brat męża siostry
ZHZ siostra swaka siostra szwagra, siostra męża siostry
ZS siostrzeniec syn siostry
ZSD wnuczka cioteczna {siołeczna} / wujeczna córka siostrzeńca
ZSS wnuk cioteczny {siołeczny} / wujeczny syn siostrzeńca

Objaśnienia

Symbole literowe:

Przy połączeniu dwóch lub więcej symboli obowiązuje zasada, że symbol stojący na lewo określa symbol stojący na prawo, np. BS oznacza „syn brata”. W języku polskim połączenia takie czytamy od prawej do lewej, czyli przeciwnie do kolejności symboli, w angielskim – zgodnie z tą kolejnością („brother’s son”). Zamiast pisać PP, można użyć symbolu P2, podobnie zamiast CC piszemy C2.

Obok tradycyjnych i historycznych nazw polskich zamieszczono określenia współczesne w nawiasach okrągłych () i określenia starsze, rekonstruowane, w nawiasach klamrowych {}.


Terminologia według stopnia pokrewieństwaZestawienie tabelaryczneEtymologia

Ramka nadrzędna