Wersja z 2015–11–21

Grzegorz Jagodziński

Osobliwości składni