Artykuł został opublikowany także na portalu JustPasteIt (dawniej Eioba).
Wersja z 2010-06-14

Część następna

Grzegorz Jagodziński

Wstęp do typologii syntaktycznej

12345

Spis treści

 1. Pojęcie i rodzaje związków składniowych
 2. Sposoby tworzenia związków składniowych
 3. Szyk i oznakowywanie członów
 4. Podmiot i dopełnienie
 5. Języki akuzatywne i ergatywne
 6. Związki między frazami nominalnymi a typologia czasownika
 7. Języki aktywne
 8. Języki trójdzielne
 9. Przypadek bazowy
 10. Poszerzona klasyfikacja typów syntaktycznych
 11. Czasowniki z dwoma dopełnieniami
 12. Uzupełnienia do klasyfikacji
 13. 457 różnych typów języków
 14. Związek między poszerzoną klasyfikacją typów syntaktycznych a klasyfikacją Milewskiego
 15. Synkretyzmy
 16. Przykłady zdań z czasownikami różnych typów

Dalsze artykuły na temat typologii:

 1. Typologia syntaktyczna i kontensywna
 2. Więcej o typologii syntaktycznej

Część następna