2014-12-19

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie dba o zwierzęta w okresie zimy

Dokarmianie zwierząt w zimie w Libiążu

Oto w jaki sposób Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie nakazuje mieszkańcom dbać o zwierzęta w okresie zimy. Rok 2012…

Jeśli koniecznie musimy dokarmiać zwierzęta czy też ptaki to tylko poza obszarem osiedla

A tak wygląda sytuacja w roku 2014: