Tables of inflection by Jan Tokarski

Conjugation

Previous partBack to the first page

Conjugation group I

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~ać czytać
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. ~am czytam
2. ~asz czytasz
3. ~a czyta
pl. 1. ~amy czytamy
2. ~acie czytacie
3. ~ają czytają
3. Imperative mode
sg. 2. ~aj czytaj
pl. 1. ~ajmy czytajmy
2. ~ajcie czytajcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~ający czytający
adverbial ~ając czytając
5. Past tense
sg. m ~ał czytał
f ~ała czytała
n ~ało czytało
pl. m-pers. ~ali czytali
f-obj. ~ały czytały
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~awszy (przeczytawszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~any czytany
pl. nom. m-pers. ~ani czytani
9. Impersonal past form ~ano czytano
10. Gerund ~anie czytanie

Conjugation group II

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~eć rozumieć
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. ~em rozumiem
2. ~esz rozumiesz
3. ~e rozumie
pl. 1. ~emy rozumiemy
2. ~ecie rozumiecie
3. ~eją rozumieją
3. Imperative mode
sg. 2. ~ej rozumiej
pl. 1. ~ejmy rozumiejmy
2. ~ejcie rozumiejcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~ejący rozumiejący
adverbial ~ejąc rozumiejąc
5. Past tense
sg. m ~ał rozumiał
f ~ała rozumiała
n ~ało rozumiało
pl. m-pers. ~eli rozumieli
f-obj. ~ały rozumiały
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~awszy (zrozumiawszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~any rozumiany
pl. nom. m-pers. ~ani rozumiani
9. Impersonal past form ~ano rozumiano
10. Gerund ~enie rozumienie

Conjugation group III

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~eć posmutnieć
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. ~eję posmutnieję
2. ~ejesz posmutniejesz
3. ~eje posmutnieje
pl. 1. ~ejemy posmutniejemy
2. ~ejecie posmutniejecie
3. ~eją posmutnieją
3. Imperative mode
sg. 2. ~ej posmutniej
pl. 1. ~ejmy posmutniejmy
2. ~ejcie posmutniejcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~ejący (smutniejący)
adverbial ~ejąc (smutniejąc)
5. Past tense
sg. m ~ał posmutniał
f ~ała posmutniała
n ~ało posmutniało
pl. m-pers. ~eli posmutnieli
f-obj. ~ały posmutniały
6. Past adjectival participle
sg. nom. m ~ały posmutniały
pl. nom. m-pers. ~ali posmutniali
7. Anterior participle (pf) ~awszy posmutniawszy
8. Passive participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
9. Impersonal past form ~ano posmutniano
10. Gerund ~enie posmutnienie

Conjugation group IV

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~ować atakować
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. ~uję atakuję
2. ~ujesz atakujesz
3. ~uje atakuje
pl. 1. ~ujemy atakujemy
2. ~ujecie atakujecie
3. ~ują atakują
3. Imperative mode
sg. 2. ~uj atakuj
pl. 1. ~ujmy atakujmy
2. ~ujcie atakujcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~ujący atakujący
adverbial ~ując atakując
5. Past tense
sg. m ~ował atakował
f ~owała atakowała
n ~owało atakowało
pl. m-pers. ~owali atakowali
f-obj. ~owały atakowały
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~owawszy (zaatakowawszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~owany atakowany
pl. nom. m-pers. ~owani atakowani
9. Impersonal past form ~owano atakowano
10. Gerund ~owanie atakowanie

Conjugation group Va

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~nąć ciągnąć
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. ~nę ciągnę
2. ~niesz ciągniesz
3. ~nie ciągnie
pl. 1. ~niemy ciągniemy
2. ~niecie ciągniecie
3. ~ną ciągną
3. Imperative mode
sg. 2. ~nij ciągnij
pl. 1. ~nijmy ciągnijmy
2. ~nijcie ciągnijcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~nący ciągnący
adverbial ~nąc ciągnąc
5. Past tense
sg. m ~nął ciągnął
f ~nęła ciągnęła
n ~nęło ciągnęło
pl. m-pers. ~nęli ciągnęli
f-obj. ~nęły ciągnęły
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~nąwszy (wyciągnąwszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~nięty ciągnięty
pl. nom. m-pers. ~nięci ciągnięci
9. Impersonal past form ~nięto ciągnięto
10. Gerund ~nięcie ciągnięcie

Conjugation group Vb

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~nąć wysunąć
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. ~nę wysunę
2. ~niesz wysuniesz
3. ~nie wysunie
pl. 1. ~niemy wysuniemy
2. ~niecie wysuniecie
3. ~ną wysuną
3. Imperative mode
sg. 2. wysuń
pl. 1. ~ńmy wysuńmy
2. ~ńcie wysuńcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~nący (sunący)
adverbial ~nąc (sunąc)
5. Past tense
sg. m ~nął wysunął
f ~nęła wysunęła
n ~nęło wysunęło
pl. m-pers. ~nęli wysunęli
f-obj. ~nęły wysunęły
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~nąwszy wysunąwszy
8. Passive participle
sg. nom. m ~nięty wysunięty
pl. nom. m-pers. ~nięci wysunięci
9. Impersonal past form ~nięto wysunięto
10. Gerund ~nięcie wysunięcie

Conjugation group Vc

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~nąć chudnąć
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. ~nę chudnę
2. ~niesz chudniesz
3. ~nie chudnie
pl. 1. ~niemy chudniemy
2. ~niecie chudniecie
3. ~ną chudną
3. Imperative mode
sg. 2. ~nij chudnij
pl. 1. ~nijmy chudnijmy
2. ~nijcie chudnijcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~nący chudnący
adverbial ~nąc chudnąc
5. Past tense
sg. m chudł
f ~ła chudła
n ~ło chudło
pl. m-pers. ~li chudli
f-obj. ~ły chudły
6. Past adjectival participle
sg. nom. m ~ły (wychudły)
pl. nom. m-pers. ~li (wychudli)
7. Anterior participle (pf) ~łszy (wychudłszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~nięty (obrośnięty)
pl. nom. m-pers. ~nięci (obrośnięci)
9. Impersonal past form ~nięto chudnięto
10. Gerund ~nięcie chudnięcie

Conjugation group VIa

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~ić chwalić
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. chwalę
2. ~isz chwalisz
3. ~i chwali
pl. 1. ~imy chwalimy
2. ~icie chwalicie
3. chwalą
3. Imperative mode
sg. 2. endingless chwal
pl. 1. ~my chwalmy
2. ~cie chwalcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~ący chwalący
adverbial ~ąc chwaląc
5. Past tense
sg. m ~ił chwalił
f ~iła chwaliła
n ~iło chwaliło
pl. m-pers. ~ili chwalili
f-obj. ~iły chwaliły
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~iwszy (pochwaliwszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~ony chwalony
pl. nom. m-pers. ~eni chwaleni
9. Impersonal past form ~ono chwalono
10. Gerund ~enie chwalenie

Conjugation group VIb

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~yć mierzyć
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. mierzę
2. ~ysz mierzysz
3. ~y mierzy
pl. 1. ~ymy mierzymy
2. ~ycie mierzycie
3. mierzą
3. Imperative mode
sg. 2. endingless mierz
pl. 1. ~my mierzmy
2. ~cie mierzcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~ący mierzący
adverbial ~ąc mierząc
5. Past tense
sg. m ~ył mierzył
f ~yła mierzyła
n ~yło mierzyło
pl. m-pers. ~yli mierzyli
f-obj. ~yły mierzyły
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~ywszy (zmierzywszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~ony mierzony
pl. nom. m-pers. ~eni mierzeni
9. Impersonal past form ~ono mierzono
10. Gerund ~enie mierzenie

Conjugation group VIIa

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~eć cierpieć
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. cierpię
2. ~isz cierpisz
3. ~i cierpi
pl. 1. ~imy cierpimy
2. ~icie cierpicie
3. cierpią
3. Imperative mode
sg. 2. endingless cierp
pl. 1. ~my cierpmy
2. ~cie cierpcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~ący cierpiący
adverbial ~ąc cierpiąc
5. Past tense
sg. m ~ał cierpiał
f ~ała cierpiała
n ~ało cierpiało
pl. m-pers. ~eli cierpieli
f-obj. ~ały cierpiały
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~awszy (wycierpiawszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~ani cierpiany
pl. nom. m-pers. ~ani cierpiani
9. Impersonal past form ~ano cierpiano
10. Gerund ~enie cierpienie

Conjugation group VIIb

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~eć usłyszeć
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. usłyszę
2. ~ysz usłyszysz
3. ~y usłyszy
pl. 1. ~ymy usłyszymy
2. ~ycie usłyszycie
3. usłyszą
3. Imperative mode
sg. 2. endingless usłysz
pl. 1. ~my usłyszmy
2. ~cie usłyszcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~ący (słyszący)
adverbial ~ąc (słysząc)
5. Past tense
sg. m ~ał usłyszał
f ~ała usłyszała
n ~ało usłyszało
pl. m-pers. ~eli usłyszeli
f-obj. ~ały usłyszały
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~awszy usłyszawszy
8. Passive participle
sg. nom. m ~any usłyszany
pl. nom. m-pers. ~ani usłyszani
9. Impersonal past form ~ano usłyszano
10. Gerund ~enie usłyszenie

Conjugation group VIIIa

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~ywać zapisywać
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. ~uję zapisuję
2. ~ujesz zapisujesz
3. ~uje zapisuje
pl. 1. ~ujemy zapisujemy
2. ~ujecie zapisujecie
3. ~ują zapisują
3. Imperative mode
sg. 2. ~uj zapisuj
pl. 1. ~ujmy zapisujmy
2. ~ujcie zapisujcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~ujący zapisujący
adverbial ~ując zapisując
5. Past tense
sg. m ~ywał zapisywał
f ~ywała zapisywała
n ~ywało zapisywało
pl. m-pers. ~ywali zapisywali
f-obj. ~ywały zapisywały
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~ywawszy (pozapisywawszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~ywany zapisywany
pl. nom. m-pers. ~ywani zapisywani
9. Impersonal past form ~ywano zapisywano
10. Gerund ~ywanie zapisywanie

Conjugation group VIIIb

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~iwać zaskakiwać
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. ~uję zaskakuję
2. ~ujesz zaskakujesz
3. ~uje zaskakuje
pl. 1. ~ujemy zaskakujemy
2. ~ujecie zaskakujecie
3. ~ują zaskakują
3. Imperative mode
sg. 2. ~uj zaskakuj
pl. 1. ~ujmy zaskakujmy
2. ~ujcie zaskakujcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~ujący zaskakujący
adverbial ~ując zaskakując
5. Past tense
sg. m ~iwał zaskakiwał
f ~iwała zaskakiwała
n ~iwało zaskakiwało
pl. m-pers. ~iwali zaskakiwali
f-obj. ~iwały zaskakiwały
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~iwawszy (pozaskakiwaszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~iwany zaskakiwany
pl. nom. m-pers. ~iwani zaskakiwani
9. Impersonal past form ~iwano zaskakiwano
10. Gerund ~iwanie zaskakiwanie

Conjugation group IX

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~ać wiązać
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. wiążę
2. ~esz wiążesz
3. ~e wiąże
pl. 1. ~emy wiążemy
2. ~ecie wiążecie
3. wiążą
3. Imperative mode
sg. 2. endingless wiąż
pl. 1. ~my wiążmy
2. ~cie wiążcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~ący wiążący
adverbial ~ąc wiążąc
5. Past tense
sg. m ~ał wiązał
f ~ała wiązała
n ~ało wiązało
pl. m-pers. ~ali wiązali
f-obj. ~ały wiązały
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~awszy (związawszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~any wiązany
pl. nom. m-pers. ~ani wiązani
9. Impersonal past form ~ano wiązano
10. Gerund ~anie wiązanie

Conjugation group Xa

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive bić
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. ~ję biję
2. ~jesz bijesz
3. ~je bije
pl. 1. ~jemy bije
2. ~jecie bijecie
3. ~ją biją
3. Imperative mode
sg. 2. ~j bij
pl. 1. ~jmy bijmy
2. ~jcie bijcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~jący bijący
adverbial ~jąc bijąc
5. Past tense
sg. m bił
f ~ła biła
n ~ło biło
pl. m-pers. ~li bili
f-obj. ~ły biły
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~wszy (wybiwszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~ty bity
pl. nom. m-pers. ~ci bici
9. Impersonal past form ~to bito
10. Gerund ~cie bicie

Conjugation group Xb

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive lać
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. ~eję leję
2. ~ejesz lejesz
3. ~eje leje
pl. 1. ~ejemy lejemy
2. ~ejecie lejecie
3. ~eją leją
3. Imperative mode
sg. 2. ~ej lej
pl. 1. ~ejmy lejmy
2. ~ejcie lejcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~ejący lejący
adverbial ~ejąc lejąc
5. Past tense
sg. m ~ał lał
f ~ała lała
n ~ało lało
pl. m-pers. ~ali lali
f-obj. ~ały lały
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~awszy (wylawszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~any lany
pl. nom. m-pers. ~ani lani
9. Impersonal past form ~ano lano
10. Gerund ~anie lanie

Conjugation group Xc

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~ąć zdjąć, giąć
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. ~mę, ~nę zdejmę, gnę
2. ~miesz, ~niesz zdejmiesz, gniesz
3. ~mie, ~nie zdejmie, gnie
pl. 1. ~miemy, ~niemy zdejmiemy, gniemy
2. ~miecie, ~niecie zdejmiecie, gniecie
3. ~mą, ~ną zdejmą, gną
3. Imperative mode
sg. 2. ~mij, ~nij zdejmij, gnij
pl. 1. ~mijmy, ~nijmy zdejmijmy, gnijmy
2. ~mijcie, ~nijcie zdejmijcie, gnijcie
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~mący, ~nący (dmący), gnący
adverbial ~mąc, ~nąc (dmąc), gnąc
5. Past tense
sg. m ~ął zdjął, giął
f ~ęła zdjęła, gięła
n ~ęło zdjęło, gięło
pl. m-pers. ~ęli zdjęli, gięli
f-obj. ~ęły zdjęły, gięły
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~ąwszy zdjąwszy, (pogiąwszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~ęty zdjęty, gięty
pl. nom. m-pers. ~ęci zdjęci, gięci
9. Impersonal past form ~ęto zdjęto, gięto
10. Gerund ~ęcie zdjęcie, gięcie

Conjugation group XI

Value of forms Endings Examples
1. Infinitive ~c (~ć) tłuc, nieść
2. Present Tense (impf) or future simple tense (pf)
sg. 1. tłukę, niosę
2. ~esz tłuczesz, niesiesz
3. ~e tłucze, niesie
pl. 1. ~emy tłuczemy, niesiemy
2. ~ecie tłuczecie, niesiecie
3. tłuką, niosą
3. Imperative mode
sg. 2. endingless tłucz, nieś
pl. 1. ~my tłuczmy, nieśmy
2. ~cie tłuczcie, nieście
4. Contemporary participle (impf)
adjectival ~ący tłukący, niosący
adverbial ~ąc tłukąc, niosąc
5. Past tense
sg. m tłukł, niósł
f ~ła tłukła, niosła
n ~ło tłukło, niosło
pl. m-pers. ~li tłukli, nieśli
f-obj. ~ły tłukły, niosły
6. Past adjectival participle
sg. nom. m  
pl. nom. m-pers.  
7. Anterior participle (pf) ~łszy (potłukłszy), (poniósłszy)
8. Passive participle
sg. nom. m ~ony tłuczony, niesiony
pl. nom. m-pers. ~eni tłuczeni, niesieni
9. Impersonal past form ~ono tłuczono, niesiono
10. Gerund ~enie tłuczenie, niesienie


Onward to full flexion charts


Main pagePolish grammar

2008-02-21