Grzegorz Jagodziński

Autor

Mieszkam w Libiążu w województwie małopolskim. Z wykształcenia jestem biologiem, ale interesuję się także językoznawstwem i innymi dziedzinami nauki. Większość moich prywatnych idei i spostrzeżeń została przedstawiona w artykułach na mojej witrynie internetowej, obok powszechnie uznanych modeli, teorii i hipotez.

Wśród najważniejszych osiągnięć, które są owocem mojej osobistej działalności intelektualnej, można wymienić następujące:

Moją działalność popularyzatorską widać między innymi na następujących polach:

Artykuły popularyzatorskie przede wszystkim podają informacje dostępne w innych źródłach. Moim wkładem intelektualnym jest sposób podania tych informacji, a często także dodatkowe uwagi i spostrzeżenia.

– strona w budowie

– strona dostępna tylko w wersji angielskiej