Wersja z 2012-01-05

Grzegorz Jagodziński

Tworzenie form polskich czasowników

Zestawienie form podstawowych polskich czasowników według podziału Z. Saloniego

Spis treści Część następna

nr
typu
5 5 → 1 1 → 2 2 → 3 1 → 4 5 → 6 6 → 7 6 → 8 8 → 9 6 → 10 10 → 11 11 → 12
bezokol. 3 lp 1 lp 3 lm 2 lp
tr. rozk.
3 lp m
cz. prze.
1 lp m
cz. prze.
3 lp ż
cz. prze.
3 lm m-os.
cz. prze.
bezos. odsł. M lm
imiesł. bier.
1 być być → jest -0 → -em jestem → są -ędzie → -ądź -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -to -to → -cie
-yć → -ędzie -dzie → -dę -ę → -ą
2 zdobyć -yć → -ędzie -dzie → -dę -ę → -ą -ędzie → -ądź -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -to -to → -cie -cie → -ci
3 zostać -ć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -ń -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
4 chłonąć -nąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -ń -ć → -ł -0 → -em -ął → -ęła -ła → -li -nął → -nięto -to → -cie -cie → -ci
5 ciągnąć -nąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -ć → -ł -0 → -em -ął → -ęła -ła → -li -nął → -nięto -to → -cie -cie → -ci
6 cisnąć -snąć → -śnie -śnie → -snę -ę → -ą -nie → -nij -ć → -ł -0 → -em -ął → -ęła -ła → -li -snął → -śnięto -to → -cie -cie → -ci
6a maznąć -znąć → -źnie -źnie → -znę -ę → -ą -nie → -nij -ć → -ł -0 → -em -ął → -ęła -ła → -li -znął → -źnięto -to → -cie -cie → -ci
7 puchnąć -nąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -nąć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -nięto -to → -cie -cie → -ci
8 gasnąć -snąć → -śnie -śnie → -snę -ę → -ą -nie → -nij -nąć → -ł -0 → -em -0 → -a -sła → -śli -sł → -śnięto -to → -cie -cie → -ci
8a pełznąć -znąć → -źnie -źnie → -znę -ę → -ą -nie → -nij -nąć → -ł -0 → -em -0 → -a -zła → -źli -zł → -źnięto -to → -cie -cie → -ci
9 klęsnąć -snąć → -śnie -śnie → -snę -ę → -ą -nie → -nij -ęsnąć → -ąsł -0 → -em -ąsł → -ęsła -sła → -śli -ąsł → -ęśnięto -to → -cie -cie → -ci
9a grzęznąć -znąć → -źnie -źnie → -znę -ę → -ą -nie → -nij -ęznąć → -ązł -0 → -em -ązł → -ęzła -zła → -źli -ązł → -ęźnięto -to → -cie -cie → -ci
10 rosnąć -snąć → -śnie -śnie → -snę -ę → -ą -nie → -nij -osnąć → -ósł -ósł → -osłem -ósł → -osła -sła → -śli -ósł → -ośnięto -to → -cie -cie → -ci
róść -óść → -ośnie -ć → -ł
11 moknąć -nąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -oknąć → -ókł -ókł → -okłem -ókł → -okła -ła → -li -ókł → -oknięto -to → -cie -cie → -ci
11a chłodnąć -nąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -odnąć → -ódł -ódł → -odłem -ódł → -odła -ła → -li -ódł → -odnięto -to → -cie -cie → -ci
12 schnąć -nąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -chnąć → -echł -echł → -chłem -echł → -chła -ła → -li -echł → -chnięto -to → -cie -cie → -ci
13 więdnąć -nąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -ędnąć → -ądł -0 → -em -ądł → -ędła -ła → -li -ądł → -ędnięto -to → -cie -cie → -ci
13a ziębnąć -nąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -ębnąć → -ąbł -0 → -em -ąbł → -ębła -ła → -li -ąbł → -ębnięto -to → -cie -cie → -ci
14 lęknąć -nąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -ęknąć → -ąkł -0 → -em -ąkł → -ękła -ła → -li -ąkł → -ęknięto -to → -cie -cie → -ci
ląc -ąc → -ęknie -c → -kł
15 biegnąć -nąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -nąć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -nięto -to → -cie -cie → -ci
biec -c → -gnie -c → -gł
16 cieknąć -nąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -nąć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -nięto -to → -cie -cie → -ci
ciec -c → -knie -c → -kł
17 kraść -ść → -dnie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -ść → -dł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -dł → -dziono -dziono → -dzenie -nie → -ni
17! paść -ść → -dnie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -ść → -dł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -nięto -to → -cie -cie → -ci
18 lęgnąć -nąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -ęgnąć → -ągł -0 → -em -ągł → -ęgła -ła → -li -ągł → -ęgnięto -to → -cie -cie → -ci
ląc -ąc → -ęgnie -c → -gł
19 blednąć -nąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -ednąć → -adł -0 → -em -0 → -a -adła → -edli -adł → -ednięto -to → -cie -cie → -ci
20 dąć -ąć → -mie -mie → -mę -ę → -ą -mie → -mij -ć → -ł -0 → -em -ął → -ęła -ła → -li -ął → -ęto -to → -cie -cie → -ci
21 wziąć -ziąć → -eźmie -źmie → -zmę -ę → -ą -mie → -0 -ć → -ł -0 → -em -ął → -ęła -ła → -li -ął → -ęto -to → -cie -cie → -ci
21! powziąć -ziąć → -eźmie -źmie → -zmę -ę → -ą -mie → -mij -ć → -ł -0 → -em -ął → -ęła -ła → -li -ął → -ęto -to → -cie -cie → -ci
22 giąć giąć → gnie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -ć → -ł -0 → -em -ął → -ęła -ła → -li -ął → -ęto -to → -cie -cie → -ci
22 miąć miąć → mnie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -ć → -ł -0 → -em -ął → -ęła -ła → -li -ął → -ęto -to → -cie -cie → -ci
22 piąć piąć → pnie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -ć → -ł -0 → -em -ął → -ęła -ła → -li -ął → -ęto -to → -cie -cie → -ci
23 ciąć ciąć → tnie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -ć → -ł -0 → -em -ął → -ęła -ła → -li -ął → -ęto -to → -cie -cie → -ci
24 kląć -ąć → -nie -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -ć → -ł -0 → -em -ął → -ęła -ła → -li -ął → -ęto -to → -cie -cie → -ci
25 kłaść -ść → -dzie -dzie → -dę -ę → -ą -dzie → -dź -ść → -dł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -dł → -dziono -dziono → -dzenie -nie → -ni
26 paść -ść → -sie -sie → -sę -ę → -ą -sie → -ś -ść → -sł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -sł → -siono -ono → -enie -nie → -ni
26a gryźć -źć → -zie -zie → -zę -ę → -ą -zie → -ź -źć → -zł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -zł → -ziono -ono → -enie -nie → -ni
27 móc -óc → -oże -że → -gę -ę → -ą -oże → -óż -c → -gł -ógł → -ogłem -ógł → -ogła -ła → -li -ógł → -ożono -ono → -enie -nie → -ni
28 bóść -óść → -odzie -dzie → -dę -ę → -ą -odzie → -ódź -ść → -dł -ódł → -odłem -ódł → -odła -ła → -li -ódł → -odziono -dziono → -dzenie -nie → -ni
-dzie → -dź -ódł → -odzono -ono → -enie
29 wieść -ść → -dzie -edzie → -odę -ę → -ą -dzie → -dź -eść → -ódł -ódł → -odłem -ódł → -odła -odła → -edli -ódł → -edziono -dziono → -dzenie -nie → -ni
30 gnieść -ść → -cie -ecie → -otę -ę → -ą -cie → -ć -eść → -ótł -ótł → -otłem -ótł → -otła -otła → -etli -ótł → -eciono -ciono → -cenie -nie → -ni
31 nieść -ść → -sie -esie → -osę -ę → -ą -sie → -ś -eść → -ósł -ósł → -osłem -ósł → -osła -osła → -eśli -ósł → -esiono -ono → -enie -nie → -ni
31a wieźć -źć → -zie -ezie → -ozę -ę → -ą -zie → -ź -eźć → -ózł -ózł → -ozłem -ózł → -ozła -ozła → -eźli -ózł → -eziono -ono → -enie -nie → -ni
32 piec -c → -cze -cze → -kę -ę → -ą -e → -0 -c → -kł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -kł → -czono -ono → -enie -nie → -ni
33 strzyc -c → -że -że → -gę -ę → -ą -e → -0 -c → -gł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -gł → -żono -ono → -enie -nie → -ni
34 prząc -ąc → -ęże -że → -gę -ę → -ą -ęże → -ąż -c → -gł -0 → -em -ągł → -ęgła -ła → -li -ągł → -ężono -ono → -enie -nie → -ni
35 wlec -c → -cze -ecze → -okę -ę → -ą -e → -0 -ec → -ókł -ókł → -okłem -ókł → -okła -okła → -ekli -ókł → -eczono -ono → -enie -nie → -ni
36 prząść -ąść → -ędzie -dzie → -dę -ę → -ą -ędzie → -ądź -ść → -dł -0 → -em -ądł → -ędła -ła → -li -ądł → -ędziono -dziono → -dzenie -nie → -ni
-dzie → -dź -ądł → -ędzono -ono → -enie
37 siąść -ść → -dzie -dzie → -dę -ę → -ą -dzie → -dź -ąść → -adł -0 → -em -0 → -a -adła → -edli -adł → -ądnięto -to → -cie -cie → -ci
38 trząść -ąść → -ęsie -sie → -sę -ę → -ą -ęsie → -ąś -ść → -sł -0 → -em -ąsł → -ęsła -sła → -śli -ąsł → -ęsiono -ono → -enie -nie → -ni
-sie → -ś
39 leźć -źć → -zie -zie → -zę -ę → -ą -zie → -ź -eźć → -azł -0 → -em -0 → -a -azła → -eźli -azł → -eziono -ono → -enie -nie → -ni
40 znaleźć -leźć → -jdzie -dzie → -dę -ę → -ą -dzie → -dź -eźć → -azł -0 → -em -0 → -a -azła → -eźli -azł → -eziono -ono → -enie -nie → -ni
40! wynaleźć -leźć → -jdzie -dzie → -dę -ę → -ą -jdzie → -leź -eźć → -azł -0 → -em -0 → -a -azła → -eźli -azł → -eziono -ono → -enie -nie → -ni
41 wyjść -ść → -dzie -dzie → -dę -ę → -ą -dzie → -dź -jść → -szedł -0 → -em -edł → -ła -ła → -li wyjście
41a iść -ść → -dzie -dzie → -dę -ę → -ą -dzie → -dź iść → szedł -0 → -em -0 → -a -azła → -eźli iście
42 pójść -ść → -dzie -dzie → -dę -ę → -ą -dzie → -dź -ójść → -oszedł -0 → -em -0 → -a -azła → -eźli pójście
43 trzeć -ć → -0 -rze → -rę -ę → -ą -e → -yj -rzeć → -arł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -to -to → -cie -cie → -ci
43a żreć -ć → -0 -e → -ę -ę → -ą -e → -yj -reć → -arł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -to -to → -cie -cie → -ci
44 mleć mleć → miele -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -leć → -ełł -0 → -em -0 → -a -ła → -li mełł → mielono -ono → -enie -nie → -ni
44 pleć pleć → piele -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -leć → -ełł -0 → -em -0 → -a -ła → -li pełł → pielono -ono → -enie -nie → -ni
45 chcieć -cieć → -ce -e → -ę -ę → -ą -ce → -ciej -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ciano → -cenie -cenie → -ciani
46 wrzeć -rzeć → -re -e → -ę -ę → -ą -re → -rzyj -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie
-ć → -0 -e → -yj
47 kaszleć -ć → -0 -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
47a mamleć -ć → -0 -e → -ę -ę → -ą -e → -aj -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
48 pachnieć -ć → -0 -nie → -nę -ę → -ą -nie → -nij -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie
49 siwieć -ć → -je -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie
50 czadzieć -ć → -je -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -dziano → -dzenie
50 idiocieć -ć → -je -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ciano → -cenie
51 bić -ć → -je -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -to -to → -cie -cie → -ci
52 siać -ać → -eje -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
53 ratować -ować → -uje -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
54 skazywać -ywać → -uje -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
55 oszukiwać -iwać → -uje -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
56 ostrzeliwać -ać → -uje -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
57 dawać -wać → -je -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
58 krajać -ać → -e -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
58! paplać -ać → -e -e → -ę -ę → -ą -e → -aj -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
59 wiązać -zać → -że -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
60 pisać -sać → -sze -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
60 karać -rać → -rze -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
60! zaorać -rać → -rze -e → -ę -ę → -ą -orze → -órz -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
61 płukać -kać → -cze -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
62 głaskać -skać → -szcze -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
62a chlastać -stać → -szcze -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
63 gwizdać -zdać → -żdże -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
64 łgać -gać → -że -e → -ę -ę → -ą -e → -yj -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
65 rwać -wać → -wie -wie → -wę -ę → -ą -wie → -wij -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
65 ssać -sać → -sie -sie → -sę -ę → -ą -sie → -sij -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
66 brać brać → bierze -erze → -orę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
66 prać prać → pierze -erze → -orę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
67 słać słać → śle -e → -ę -ę → -ą -e → -ij -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
68 słać słać → ściele -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
69 plątać -tać → -cze -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
69a łechtać -tać → -ce -e → -ę -ę → -ą -e → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
70 grzebać -bać → -bie -e → -ę -ę → -ą -bie → -b -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
70 łamać -mać → -mie -e → -ę -ę → -ą -mie → -m -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
70 kopać -pać → -pie -e → -ę -ę → -ą -pie → -p -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
71 jechać -chać → -dzie -edzie → -adę -ę → -ą -dzie → -dź -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
72 gubić -ć → -0 -bi → -bię -ę → -ą -i → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -bił → -biono -ono → -enie -nie → -ni
72 trafić -ć → -0 -fi → -fię -ę → -ą -i → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -fił → -fiono -ono → -enie -nie → -ni
72 karmić -ć → -0 -mi → -mię -ę → -ą -i → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -mił → -miono -ono → -enie -nie → -ni
72 lepić -ć → -0 -pi → -pię -ę → -ą -i → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -pił → -piono -ono → -enie -nie → -ni
72 mówić -ć → -0 -wi → -wię -ę → -ą -i → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -wił → -wiono -ono → -enie -nie → -ni
72! lubić -ć → -0 -bi → -bię -ę → -ą -i → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -bił → -biano -ano → -enie -enie → -ani
73 bronić -ć → -0 -ni → -nię -ę → -ą -ni → -ń -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -nił → -niono -ono → -enie -nie → -ni
73! zasłonić -ć → -0 -ni → -nię -ę → -ą -ni → -ń -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -nił → -nięto -to → -cie -cie → -ci
73a zalesić -ć → -0 -si → -się -ę → -ą -si → -ś -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -sił → -siono -ono → -enie -nie → -ni
73b rozgałęzić -ć → -0 -zi → -zię -ę → -ą -zi → -ź -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ził → -ziono -ono → -enie -nie → -ni
74 hańbić -ć → -0 -bi → -bię -ę → -ą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -bił → -biono -ono → -enie -nie → -ni
74 oznajmić -ć → -0 -mi → -mię -ę → -ą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -mił → -miono -ono → -enie -nie → -ni
74 kpić -ć → -0 -pi → -pię -ę → -ą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -pił → -piono -ono → -enie -nie → -ni
74 drwić -ć → -0 -wi → -wię -ę → -ą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -wił → -wiono -ono → -enie -nie → -ni
74 waśnić -ć → -0 -ni → -nię -ę → -ą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -nił → -niono -ono → -enie -nie → -ni
75 walić -ć → -0 -i → -ę -ę → -ą -i → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ił → -ono -ono → -enie -nie → -ni
75! clić -ć → -0 -i → -ę -ę → -ą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ił → -jono -ono → -enie -nie → -ni
76 kleić -ć → -0 -i → -ję -ę → -ą -i → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ił → -ono -ono → -enie -nie → -ni
76! poić -ć → -0 -i → -ję -ę → -ą -oi → -ój -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ił → -ono -ono → -enie -nie → -ni
77 robić -ć → -0 -bi → -bię -ę → -ą -obi → -ób -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -bił → -biono -ono → -enie -nie → -ni
77a łowić -ć → -0 -wi → -wię -ę → -ą -owi → -ów -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -wił → -wiono -ono → -enie -nie → -ni
78 solić -ć → -0 -i → -ę -ę → -ą -oli → -ól -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ił → -ono -ono → -enie -nie → -ni
78a modlić -ć → -0 -i → -ę -ę → -ą -odli → -ódl -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ił → -ono -ono → -enie -nie → -ni
79 ziębić -ć → -0 -bi → -bię -ę → -ą -ębi → -ąb -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -bił → -biono -ono → -enie -nie → -ni
80 budzić -ć → -0 -dzi → -dzę -ę → -ą -dzi → -dź -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -dził → -dzono -ono → -enie -nie → -ni
80! godzić -ć → -0 -dzi → -dzę -ę → -ą -odzi → -ódź -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -dził → -dzono -ono → -enie -nie → -ni
81 tracić -ć → -0 -ci → -cę -ę → -ą -ci → -ć -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -cił → -cono -ono → -enie -nie → -ni
82 czcić -ć → -0 -ci → -czę -ę → -ą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -cił → -czono -ono → -enie -nie → -ni
83 kusić -ć → -0 -si → -szę -ę → -ą -si → ś -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -sił → -szono -ono → -enie -nie → -ni
84 pieścić -ć → -0 -ści → -szczę -ę → -ą -ci → -ć -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ścił → -szczono -ono → -enie -nie → -ni
84! mścić -ć → -0 -ści → -szczę -ę → -ą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ścił → -szczono -ono → -enie -nie → -ni
85 bruździć -ć → -0 -ździ → -żdżę -ę → -ą -dzi → -dź -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ździł → -żdżono -ono → -enie -nie → -ni
85! gwoździć -ć → -0 -ździ → -żdżę -ę → -ą -oździ → -óźdź -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ździł → -żdżono -ono → -enie -nie → -ni
85!! bździć -ć → -0 -ździ → -żdżę -ę → -ą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ździł → -żdżono -ono → -enie -nie → -ni
86 razić -ć → -0 -zi → -żę -ę → -ą -zi → -ź -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ził → -żono -ono → -enie -nie → -ni
86! więzić -ć → -0 -zi → -żę -ę → -ą -zi → -ź -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ził → -ziono -ono → -enie -nie → -ni
86!! grozić -ć → -0 -zi → -żę -ę → -ą -ozi → -óź -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ził → -żono -ono → -enie -nie → -ni
86!!! gzić -ć → -0 -zi → -żę -ę → -ą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ził → -żono -ono → -enie -nie → -ni
87 męczyć -ć → -0 -y → -ę -ę → -ą -y → -0 -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -ono -ono → -enie -nie → -ni
87! lżyć -ć → -0 -y → -ę -ę → -ą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -ono -ono → -enie -nie → -ni
88 tworzyć -ć → -0 -y → -ę -ę → -ą -orzy → -órz -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -ono -ono → -enie -nie → -ni
88! otworzyć -ć → -0 -y → -ę -ę → -ą -orzy → -órz -orzyć → -arł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -to -to → -cie -cie → -ci
88a łożyć -ć → -0 -y → -ę -ę → -ą -oży → -óż -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -ono -ono → -enie -nie → -ni
89 świerzbieć -bieć → -bi -bi → -bię -ę → -ą -i → -0 -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
89 szumieć -mieć → -mi -mi → -mię -ę → -ą -i → -0 -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
89 cierpieć -pieć → -pi -pi → -pię -ę → -ą -i → -0 -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
89! brzmieć -mieć → -mi -mi → -mię -ę → -ą -0 → -j -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
89!! zdumieć -mieć → -mi -mi → -mię -ę → -ą -i → -0 -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ał → -ono -ono → -enie -nie → -ni
90 myśleć -eć → -i -i → -ę -ę → -ą -i → -0 -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
90! skomleć -eć → -i -i → -ę -ę → -ą -0 → -j -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
90!! woleć -eć → -i -i → -ę -ę → -ą -oli → -ól -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
91 pomnieć -nieć → -ni -ni → -nę -ę → -ą -0 → -j -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
92 widzieć -dzieć → -dzi -dzi → -dzę -ę → -ą -dzi → -dź -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -dziano → -dzenie -dzenie → -dziani
92a lecieć -cieć → -ci -ci → -cę -ę → -ą -ci → -ć -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ciano → -cenie -cenie → -ciani
93 wisieć -sieć → -si -si → -szę -ę → -ą -si → -ś -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -siano → -szenie -szenie → -siani
94 słyszeć -eć → -y -y → -ę -ę → -ą -y → -0 -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
95 stać -ać → -oi -i → -ję -ę → -ą -oi → -ój -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
96 spać spać → śpi -pi → -pię -ę → -ą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
97 szczać -ać → -y -y → -ę -ę → -ą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
98 pytać -ć → -0 -0 → -m -m → -ją -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
99 dać -ć → -0 -0 → -m -m → -dzą -0 → -j -ć → -ł -0 → -em -0 → -a -ła → -li -ł → -no -no → -nie -nie → -ni
100 mieć mieć → ma -0 → -m -m → -ją -0 → -j -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
101 rozumieć -ć → -0 -0 → -m -m → -ją -0 → -j -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
101! zrozumieć -ć → -0 -0 → -m -m → -ją -mie → -m -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie -enie → -ani
101!! śmieć -ć → -0 -0 → -m -miem → -mią -0 → -j -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -ano → -enie
102 jeść -ść → -0 -0 → -m -m → -dzą -0 → -dz -eść → -adł -0 → -em -0 → -a -adła → -edli -adł → -edzono -ono → -enie -nie → -ni
103 wiedzieć -dzieć → -0 -0 → -m -m → -dzą -0 → -dz -eć → -ał -0 → -em -0 → -a -ała → -eli -ł → -no -dziano → -dzenie -dzenie → -dziani

Spis treści Część następna