Wersja z 2012-01-05

Grzegorz Jagodziński

Tworzenie form polskich czasowników

Zestawienie sposobów tworzenia form w poszczególnych klasach

Część poprzednia Spis treści

5 → 1
-ć → -0 43, 43a, 46, 47, 47a, 48, 72–88a, 98, 99, 101
-Xleć → -Xiele (X = p, m) 44
-cieć → -ce 45
-rzeć → -re 46
-dzieć → -0 103
-ć → -je 49, 50, 51
-ć → -nie 3
-ać → -e 58
-Xać → -Xie (X = p, b, m) 70
-wać → -wie 65
-sać → -sie 65
-słać → -śle 67
-słać → -ściele 68
-tać → -cze 69
-tać → -ce 69a
-stać → -szcze 62a
-zdać → -żdże 63
-sać → -sze 60
-zać → -że 59
-rać → -rze 60
-Xrać → -Xierze (X = p, b) 66
-kać → -cze 61
-skać → -szcze 62
-gać → -że 64
-chać → -dzie 71
-ać → -eje 52
-ać → -uje 56
-wać → -je 57
-ować → -uje 53
-ywać → -uje 54
-iwać → -uje 55
-spać → -śpi 96
-ać → -oi 95
-ać → -y 97
-mieć → -ma 100
-eć → -i 90
-Xieć → -Xi (X = p, b, m) 89
-cieć → -ci 92a
-dzieć → -dzi 92
-sieć → -si 93
-nieć → -ni 94
-eć → -y 90
-yć → -ędzie 1, 2
być → jest 1
-ąć → -mie 20
-ziąć → -eźmie 21
-ąć → -nie 24
-Xiąć → -Xnie (X = p, m, g) 22
-ciąć → -tnie 23
-nąć → -nie 4, 5, 7, 11, 11a, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 18, 19
-snąć → -śnie 6, 8, 9, 10
-znąć → -źnie 6a, 8a, 9a
-ść → -0 102
-ść → -cie 30
-ść → -dzie 25, 29, 37, 41, 41a, 42
-ąść → -ędzie 36
-óść → -odzie 28
-ść → -dnie 17
-ść → -sie 26, 31
-ąść → -ęsie 38
-óść → -ośnie 10
-źć → -zie 26a, 31a, 39
-leźć → -jdzie 40
-c → -cze 32, 35
-c → -knie 16
-ąc → -ęknie 14
-c → -że 33
-ąc → -ęże 34
-óc → -oże 27
-c → -gnie 15
-ąc → -ęgnie 18
1 → 2
aaa aaa
2 → 3
aaa aaa
1 → 4
aaa aaa
5 → 6
aaa aaa
6 → 7
aaa aaa
6 → 8
aaa aaa
8 → 9
aaa aaa
6 → 10
aaa aaa
10 → 11
aaa aaa
11 → 12
aaa aaa

Część poprzednia Spis treści