Linki

Część poprzedniaGramatyka polska

 

Links

Previous partPolish grammar

Prajęzyk – Proto-Language

Tower of Babel EHLTower of Babel StarLing

Słowniki etymologiczne dalekiego zasięgu • Long range etymological dictionaries

Proto-Language’s Home Page

Próba rekonstrukcji prajęzyka (ang.) • An attempt to reconstruction of the Proto-Language.

Genealogy of Human Language (mirror) • Human Prehistory and Language

Proponowane drzewo rodowe języków ludzkich (ang.) • A proposed family tree of the existing human languages

Néolithique

Revolucja neolityczna w Europie (fr.) • The neolithic revolution in Europe

Association for the History of LanguageJUM The Tower of BabelNostratic ArticleNostratic linguistic macrofamilyPaleolithic Continuity TheoryValentyn Stetsyuk

     


Ciąg dalszyContinuation


Strona głównaGramatyka polska   Main pagePolish grammar

2010-03-10