Gramatyka języka polskiego

Napisał Grzegorz Jagodziński

Część pierwsza

Zasady wykorzystania publikowanych tutaj treści znajdują się na tej stronie.

WYCIECZKA PO WITRYNIE. Jeśli chcesz przejrzeć cały materiał zebrany na tej witrynie, po przeczytaniu każdej kolejnej strony do końca poszukaj linku dalej lub ciąg dalszy i kliknij na niego.

UWAGA: na wszystkich stronach tej witryny przykłady w nawiasach kwadratowych [ ] oznaczają wymowę, nie pisownię.

Chciałbym podziękować Michałowi Śliwińskiemu za wnikliwe przeczytanie mojej gramatyki, a także za liczne i cenne uwagi, jakie wniósł do tekstu.
W tłumaczeniu tej strony na angielski bardzo mi pomogła Laura Pennycuick. Thank you, Laura!

Strona głównaKronika zmian

Spis treści:

 1. Przedmowa
 2. Stanowisko języka polskiego wśród języków słowiańskich i indoeuropejskich
 3. Fonetyka języka polskiego: samogłoski, spółgłoski
 4. Morfologia – części mowy odmienne przez deklinację i koniugację
 5. Morfologia – części mowy nieodmienne
 6. Słowotwórstwo
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu składni
 8. Etymologia języka polskiego
 9. Zagadnienia poprawności językowej
 10. Linki
 11. Literatura drukowana
 12. Słowniczek

Przedmowa

Język polski cieszy się zasłużoną opinią najtrudniejszego języka świata. Napisanie zarysu jego gramatyki to zadanie niełatwe, tym bardziej gdy robi to osoba niebędąca zawodowym lingwistą, w oparciu o dostępną literaturę i własną znajomość języka.

Wiele utartych, „szkolnych” poglądów na niektóre zjawiska gramatyczne uznaje się w szeregu współczesnych prac za przestarzałe czy wręcz błędne. Stąd niektóre przedstawione tu propozycje mogą wydawać się kontrowersyjne. Zapraszam wszystkich tutaj do dyskusji, jak również do krytyki w takich przypadkach.

Z uwagi na osoby odwiedzające tę stronę, a nieznające języka polskiego, materiał jest konfrontowany z językiem angielskim, a strona ta ukazuje się równolegle w angielskiej wersji. Obie wersje mogą nie być identyczne. Na przykład w polskiej wersji pominięto ze zrozumiałych chyba powodów uwagi o standardzie polskich znaków (ISO 8859-2), który jest tu używany. Ponadto zmiany najpierw ukazują się jedynie w polskiej wersji.

Na specjalnej stronie testowej można sprawdzić, czy prezentowany tutaj materiał będzie wyświetlany poprawnie.

Stanowisko języka polskiego wśród innych języków świata

Język polski należy do grupy stosunkowo bliskich sobie języków słowiańskich. W porównaniu z innymi zachował wiele archaicznych rysów. Najbliżej spokrewnione są z nim języki kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki, czeski i słowacki, nieco mniej podobne są rosyjski, białoruski, ukraiński, słoweński, serbsko-chorwacki, bułgarski i macedoński. Dodatkowe informacje można znaleźć na osobnej stronie.

Więcej o Słowianach i językach słowiańskich, o kaszubskim.


Ciąg dalszy


Strona główna

2008-07-18