Część poprzednia – Previous part Artykuł główny – Main article

Grzegorz Jagodziński

Wielościany regularne i półregularne — Regular and Semiregular Polyhedra

012 • 3

3. Wielościany Catalana — Catalan Solids

      Czworościan ścięty   Sześcio-ośmiościan   Sześcian ścięty   Ośmiościan ścięty
      Truncated Tetrahedron   Cuboctahedron   Truncated Cube   Truncated Octahedron
`a` krawędź – edge length                
`a'` krawędź czworościanu – edge length of tetrahedron   `a' = 3 a`            
`a'` krawędź sześcianu – edge length of cube           `a' = (1 + sqrt(2)) a`    
`a'` krawędź ośmiościanu – edge length of octahedron               `a' = 3 a`
`A` powierzchnia całkowita – surface area   `A = 7 a^2 sqrt(3)`   `A = 2 (3 + sqrt(3)) a^2`   `A = 2 (6 + 6 sqrt(2) + sqrt(3)) a^2`   `A = 6 (1 + 2 sqrt(3)) a^2`
`V` objętość – volume   `V = (23 a^3 sqrt(2))/12`   `V = (5 a^3 sqrt(2))/3`   `V = (7 (3 + 2 sqrt(2)) a^3)/3`   `V = 8 a^3 sqrt(2)`
`r_c` promień sfery opisanej – circumsphere radius   `r_c = (a sqrt(22))/4`   `r_c = a`   `r_c = (a sqrt(7 + 4 sqrt(2)))/2`   `r_c = (a sqrt(10))/2`
`r_m` promień sfery pośredniej – midsphere radius   `r_m = (3 a sqrt(2))/4`   `r_m = (a sqrt(3))/2`   `r_m = ((2 + sqrt(2)) a)/2`   `r_m = (3 a)/2`
`A/V` stosunek powierzchni do objętości – surface-to-volume ratio   `A/V = (42 sqrt(6))/(23 a)`   `A/V = (6 (3 + sqrt(3)))/(5 a sqrt(2))`   `A/V = (6 (6 + 6 sqrt(2) + sqrt(3)))/(7 (3 + 2 sqrt(2)) a)`   `A/V = (3 (1 + 2 sqrt(3)))/(4 a sqrt(2))`

012 • 3

Część poprzednia – Previous part Artykuł główny – Main article