Tabela stratygraficzna

Artykuł został opublikowany także na portalu JustPasteIt (dawniej Eioba).
Wersja z 18 czerwca 2008

Strona głównaWersja z 2008Nowa wersja według ICS

starsza wersja

EON ERA OKRES EPOKA PIĘTRO od (mln.)
fanerozoik kenozoik czwartorzęd holocen   0.01
plejstocen grn.   0.2
dln.   1.7
trzeciorzęd neogen pliocen grn. piacent 3.5
dln. cankl 5
miocen grn. messyn  
torton 10.5
śr. serrewal  
lang 16.5
dln. burdygał  
akwitan 24
paleogen oligocen grn. szat 30
śr. rupel 33
dln. lattorf 36
eocen grn. priabon 40
śr. barton  
lutet 50
dln. iprez 55
paleocen grn. tanet 60
dln. dano-mont 66
mezozoik kreda grn. senon mastrycht 71.5
kampan 83
emszer santon 88
koniak 89
turon turon 91
cenoman cenoman 97
dln. gault alb 108
apt 115
neokom barrem 124.5
hoteryw 130.5
walanżyn 135
berias 140
jura malm tyton 145
kimeryd 154
oksford 160
dogger kelowej 166
baton 172
bajos 177
aalen 184
lias toark 189
pliensbach 195
synemur 201
hettang 208
trias kajper retyk 218
noryk 225
karnik 230
wapień muszlowy ladyn 237
anizyk 243
pstry piaskowiec scytyk 250
paleozoik perm cechsztyn dżulfa 260
gwadelup 270
czerwony spągowiec leonard 280
wolfkamp 295
karbon silez stefan 305
westfal 315
namur 323
dinant 327
wizen 342
turnej 354
dewon grn. famen 364
fran 372
śr. żywet 380
eifel 391
dln. ems 400
zigen (prag) 412
żedyn (lochkov) 416
sylur grn. pridol (přidoli) 418
ludlow 422
dln. wenlok 426
landower 442
ordowik grn. aszgil 449
karadok 458
śr. landeil 464
lanwirn 470
dln. arenig 485
tremadok 495
kambr grn. trempealeau  
frencon  
dresbach 520
śr. maya  
amga 545
dln. toyon  
botom  
atdaban  
tommot 590
kryptozoik proterozoik wend (eokambr)     670
ryfej     1000
proterozoik śr.     1600
proterozoik dln.     2500
archaik       3100
katarchaik       4600

Synonimy:

Podział prekambru według Geologic Ages of Earth History i Stephena E. Jonesa, kombinowany

eon era okres epoka od (mln.)
prekambr proterozoik synik wend ediakar pundyk 580
wonokan 590
waranżer mortensnes 600
smalfjord 610
sturtyk     800 (825)
ryfej   karatau   1100
jurmantyk   1375
burzjan   1600 (1675)
animik       2200 (2225)
huron       2450 (2475)
archaik rand       2800 (2825)
suaz       3500 (3525)
izuik       3800 (3875)
priskoik hadeik   wczesny imbryk   3900
nektaryk   3975
„grupy basenowe”   4150
kryptyk   4560

Linki

Wikipedia: Tabela stratygraficzna

Tabela stratygraficzna Instytutu Nauk Geologicznych UJ

Dzieje Ziemi

Historia Polski w kamieniu pisana – także tu

Tabela stratygraficzna rekomendowana przez MKS

Tabela dziejów Ziemi – Eduseek

Tabela stratygraficzna

Tabele stratygraficzne – WIEM

Instytut Nauk Geologicznych UJ

Kolekcja skamieniałości

International Commission on Stratigraphy

The Geological Society of America – Geological Time Scale

UCMP Web Time Machine

Geological Time Scale

Geologic Time

Geologic Ages of Earth History

Detailed Geological Timescale

Geologic Time

Chronos

Nation Museum on Natural History: Geologic Time

NASA: Geologic Time