Czasowniki z dwoma dopełnieniami

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Kolejność dopełnień w języku polskim zwykle może się zmieniać (dopełnienie bliższe może poprzedzać dalsze lub następować po nim).

Dopełnienie bliższe w języku polskim po czasownikach zaprzeczonych występuje w dopełniaczu zamiast w bierniku.

ramka w nowym oknieCiąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14