Zasady wymowy polskiej

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Aby otrzymać informacje, umieść kursor myszy w interesującej cię komórce tabeli.

a /a/  
ą /ow̃/ /o/ /om/ /on/ /oń/ /oŋ́/ /oŋ/  
b /b/ /p/  
bi+V /b′/ /bj/  
c /c/ /ʒ/ /ć/  
ch /x/ /ɣ/ /x́/  
chi+V /x́j/  
ci+V /ć/  
cz /č/ /ǯ/  
ć /ć/ /ʒ́/  
d /d/ /t/ /ʒ/ /c/ /ǯ/ /č/ /ʒ́/ /ć/
di+V /dj/  
dz /ʒ/ /c/ /ʒ́/ /ʒz/ /ʒ́ź/  
dzi+V /ʒ́/ /ʒ́ź/  
/ʒ́/ /ć/ /ʒ́ź/  
/ǯ/ /č/ /ǯž/  
e /e/  
ę /ew̃/ /e/ /em/ /en/ /eń/ /eŋ́/ /eŋ/  
f /f/ /v/  
fi+V /f′/ /fj/  
g /g/ /k/ /ǵ/  
gi+V /ǵ/ /ǵj/  
h /x/ /ɣ/ /x́/  
hi+V /x́j/  
i /i/ /′/ /j/ / /  
j /j/  
k /k/ /g/ /ḱ/  
ki+V /ḱ/ /ḱj/  
l /l/  
li+V /lj/  
ł /w/  
m /m/ /w̃/  
mi+V /m′/ /mj/  
n /n/ /w̃/ /ń/ /ŋ́/ /ŋ/  
ni+V /ń/ /ńj/  
ń /ń/ /j̃/  
o /o/  
ó /u/  
p /p/ /b/  
pi+V /p′/ /pj/  
r /r/  
ri+V /rj/  
rz /ž/ /š/ /rz/ /rź/  
s /s/ /z/ /ś/ /ź/ /š/ /ž/  
si+V /ś/  
sz /š/ /ž/  
ś /ś/ /ź/  
t /t/ /d/ /c/ /ʒ/ /č/ /ǯ/  
ti+V /tj/  
u /u/ /w/  
w /v/ /f/  
wi+V /v′/ /vj/  
y /y/  
z /z/ /s/ /ź/ /ś/ /ž/ /š/  
zi+V /ź/  
ź /ź/ /ś/  
ż /ž/ /š/  

+V oznacza „przed samogłoską”


Ciąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14