Zwarte

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Kliknij wyraz, by usłyszeć jego wymowę

Fonem Pisownia Przykłady Wymowa Uwagi
Wargowe
/p/ p mapa /mapa/  
b rybka /rypka/
dąb /domp/
/b/ b ryba /ryba/ Dźwięczny odpowiednik /p/.
p łapże /wabže/
Zębowe
/t/ t tata /tata/  
d kłódka /kwutka/
miód /m′ut/
/d/ d idę /ide/ Dźwięczny odpowiednik /t/.
t futbol /fudbol/
Prewelarne
/ḱ/ ki kiedy /ḱedy/ Możliwe tylko przed /j, i, e/ i /o/.
kiosk /ḱosk/
k spartakiada /spartaḱjada/
kino /ḱino/
/ǵ/ gi giez /ǵes/ Dźwięczny odpowiednik /ḱ/. Możliwe tylko przed /j, i, e/ i /o/.
giętki /ǵentḱi/
giąć /ǵońć/
g energia /enerǵja/
gil /ǵil/
Welarne (podniebienne)
/k/ k kruk /kruk/  
g gangster /gaŋkster/
bóg /buk/
/g/ g gad /gat/ Dźwięczny odpowiednik /k/.
k jakby /jagby/
Laryngalne (krtaniowe)
/ˀ/ (—) nie! /ńeˀ/ Zwarcie krtaniowe, tylko w kilku słowach wymawianych z naciskiem.
/#/ (—) roziskrzony /roz#iskšony/ Mała przerwa w mowie po przedrostku przed samogłoską, zapobiegająca zlewaniu się dźwięków. Niekiedy brzmi jak /ˀ/.


Ciąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14