Tabele odmiany Jana Tokarskiego

Odmiana czasowników

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Grupa koniugacyjna I

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~ać czytać
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. ~am czytam
    2. os. ~asz czytasz
    3. os. ~a czyta
  lm 1. os. ~amy czytamy
    2. os. ~acie czytacie
    3. os. ~ają czytają
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. ~aj czytaj
  lm 1. os. ~ajmy czytajmy
    2. os. ~ajcie czytajcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~ający czytający
  przysłówkowy ~ając czytając
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~ał czytał
    rodzaj żeński ~ała czytała
    rodzaj nijaki ~ało czytało
  lm rodzaj m-os. ~ali czytali
    rodzaj ż-rzecz. ~ały czytały
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy (przeczytawszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~any czytany
  M lm rodzaj m-os. ~ani czytani
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~ano czytano
10. Rzeczownik odsłowny ~anie czytanie

Grupa koniugacyjna II

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~eć rozumieć
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. ~em rozumiem
    2. os. ~esz rozumiesz
    3. os. ~e rozumie
  lm 1. os. ~emy rozumiemy
    2. os. ~ecie rozumiecie
    3. os. ~eją rozumieją
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. ~ej rozumiej
  lm 1. os. ~ejmy rozumiejmy
    2. os. ~ejcie rozumiejcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~ejący rozumiejący
  przysłówkowy ~ejąc rozumiejąc
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~ał rozumiał
    rodzaj żeński ~ała rozumiała
    rodzaj nijaki ~ało rozumiało
  lm rodzaj m-os. ~eli rozumieli
    rodzaj ż-rzecz. ~ały rozumiały
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy (zrozumiawszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~any rozumiany
  M lm rodzaj m-os. ~ani rozumiani
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~ano rozumiano
10. Rzeczownik odsłowny ~enie rozumienie

Grupa koniugacyjna III

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~eć posmutnieć
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. ~eję posmutnieję
    2. os. ~ejesz posmutniejesz
    3. os. ~eje posmutnieje
  lm 1. os. ~ejemy posmutniejemy
    2. os. ~ejecie posmutniejecie
    3. os. ~eją posmutnieją
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. ~ej posmutniej
  lm 1. os. ~ejmy posmutniejmy
    2. os. ~ejcie posmutniejcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~ejący (smutniejący)
  przysłówkowy ~ejąc (smutniejąc)
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~ał posmutniał
    rodzaj żeński ~ała posmutniała
    rodzaj nijaki ~ało posmutniało
  lm rodzaj m-os. ~eli posmutnieli
    rodzaj ż-rzecz. ~ały posmutniały
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski ~ały posmutniały
  M lm rodzaj m-os. ~ali posmutniali
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy posmutniawszy
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~ano posmutniano
10. Rzeczownik odsłowny ~enie posmutnienie

Grupa koniugacyjna IV

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~ować atakować
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. ~uję atakuję
    2. os. ~ujesz atakujesz
    3. os. ~uje atakuje
  lm 1. os. ~ujemy atakujemy
    2. os. ~ujecie atakujecie
    3. os. ~ują atakują
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. ~uj atakuj
  lm 1. os. ~ujmy atakujmy
    2. os. ~ujcie atakujcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~ujący atakujący
  przysłówkowy ~ując atakując
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~ował atakował
    rodzaj żeński ~owała atakowała
    rodzaj nijaki ~owało atakowało
  lm rodzaj m-os. ~owali atakowali
    rodzaj ż-rzecz. ~owały atakowały
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~owawszy (zaatakowawszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~owany atakowany
  M lm rodzaj m-os. ~owani atakowani
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~owano atakowano
10. Rzeczownik odsłowny ~owanie atakowanie

Grupa koniugacyjna Va

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~nąć ciągnąć
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. ~nę ciągnę
    2. os. ~niesz ciągniesz
    3. os. ~nie ciągnie
  lm 1. os. ~niemy ciągniemy
    2. os. ~niecie ciągniecie
    3. os. ~ną ciągną
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. ~nij ciągnij
  lm 1. os. ~nijmy ciągnijmy
    2. os. ~nijcie ciągnijcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~nący ciągnący
  przysłówkowy ~nąc ciągnąc
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~nął ciągnął
    rodzaj żeński ~nęła ciągnęła
    rodzaj nijaki ~nęło ciągnęło
  lm rodzaj m-os. ~nęli ciągnęli
    rodzaj ż-rzecz. ~nęły ciągnęły
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~nąwszy (wyciągnąwszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~nięty ciągnięty
  M lm rodzaj m-os. ~nięci ciągnięci
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~nięto ciągnięto
10. Rzeczownik odsłowny ~nięcie ciągnięcie

Grupa koniugacyjna Vb

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~nąć wysunąć
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. ~nę wysunę
    2. os. ~niesz wysuniesz
    3. os. ~nie wysunie
  lm 1. os. ~niemy wysuniemy
    2. os. ~niecie wysuniecie
    3. os. ~ną wysuną
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. wysuń
  lm 1. os. ~ńmy wysuńmy
    2. os. ~ńcie wysuńcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~nący (sunący)
  przysłówkowy ~nąc (sunąc)
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~nął wysunął
    rodzaj żeński ~nęła wysunęła
    rodzaj nijaki ~nęło wysunęło
  lm rodzaj m-os. ~nęli wysunęli
    rodzaj ż-rzecz. ~nęły wysunęły
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~nąwszy wysunąwszy
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~nięty wysunięty
  M lm rodzaj m-os. ~nięci wysunięci
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~nięto wysunięto
10. Rzeczownik odsłowny ~nięcie wysunięcie

Grupa koniugacyjna Vc

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~nąć chudnąć
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. ~nę chudnę
    2. os. ~niesz chudniesz
    3. os. ~nie chudnie
  lm 1. os. ~niemy chudniemy
    2. os. ~niecie chudniecie
    3. os. ~ną chudną
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. ~nij chudnij
  lm 1. os. ~nijmy chudnijmy
    2. os. ~nijcie chudnijcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~nący chudnący
  przysłówkowy ~nąc chudnąc
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski chudł
    rodzaj żeński ~ła chudła
    rodzaj nijaki ~ło chudło
  lm rodzaj m-os. ~li chudli
    rodzaj ż-rzecz. ~ły chudły
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski ~ły (wychudły)
  M lm rodzaj m-os. ~li (wychudli)
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~łszy (wychudłszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~nięty (obrośnięty)
  M lm rodzaj m-os. ~nięci (obrośnięci)
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~nięto chudnięto
10. Rzeczownik odsłowny ~nięcie chudnięcie

Grupa koniugacyjna VIa

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~ić chwalić
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. chwalę
    2. os. ~isz chwalisz
    3. os. ~i chwali
  lm 1. os. ~imy chwalimy
    2. os. ~icie chwalicie
    3. os. chwalą
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. bez końcówki chwal
  lm 1. os. ~my chwalmy
    2. os. ~cie chwalcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~ący chwalący
  przysłówkowy ~ąc chwaląc
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~ił chwalił
    rodzaj żeński ~iła chwaliła
    rodzaj nijaki ~iło chwaliło
  lm rodzaj m-os. ~ili chwalili
    rodzaj ż-rzecz. ~iły chwaliły
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~iwszy (pochwaliwszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~ony chwalony
  M lm rodzaj m-os. ~eni chwaleni
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~ono chwalono
10. Rzeczownik odsłowny ~enie chwalenie

Grupa koniugacyjna VIb

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~yć mierzyć
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. mierzę
    2. os. ~ysz mierzysz
    3. os. ~y mierzy
  lm 1. os. ~ymy mierzymy
    2. os. ~ycie mierzycie
    3. os. mierzą
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. bez końcówki mierz
  lm 1. os. ~my mierzmy
    2. os. ~cie mierzcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~ący mierzący
  przysłówkowy ~ąc mierząc
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~ył mierzył
    rodzaj żeński ~yła mierzyła
    rodzaj nijaki ~yło mierzyło
  lm rodzaj m-os. ~yli mierzyli
    rodzaj ż-rzecz. ~yły mierzyły
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~ywszy (zmierzywszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~ony mierzony
  M lm rodzaj m-os. ~eni mierzeni
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~ono mierzono
10. Rzeczownik odsłowny ~enie mierzenie

Grupa koniugacyjna VIIa

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~eć cierpieć
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. cierpię
    2. os. ~isz cierpisz
    3. os. ~i cierpi
  lm 1. os. ~imy cierpimy
    2. os. ~icie cierpicie
    3. os. cierpią
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. bez końcówki cierp
  lm 1. os. ~my cierpmy
    2. os. ~cie cierpcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~ący cierpiący
  przysłówkowy ~ąc cierpiąc
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~ał cierpiał
    rodzaj żeński ~ała cierpiała
    rodzaj nijaki ~ało cierpiało
  lm rodzaj m-os. ~eli cierpieli
    rodzaj ż-rzecz. ~ały cierpiały
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy (wycierpiawszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~ani cierpiany
  M lm rodzaj m-os. ~ani cierpiani
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~ano cierpiano
10. Rzeczownik odsłowny ~enie cierpienie

Grupa koniugacyjna VIIb

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~eć usłyszeć
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. usłyszę
    2. os. ~ysz usłyszysz
    3. os. ~y usłyszy
  lm 1. os. ~ymy usłyszymy
    2. os. ~ycie usłyszycie
    3. os. usłyszą
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. bez końcówki usłysz
  lm 1. os. ~my usłyszmy
    2. os. ~cie usłyszcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~ący (słyszący)
  przysłówkowy ~ąc (słysząc)
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~ał usłyszał
    rodzaj żeński ~ała usłyszała
    rodzaj nijaki ~ało usłyszało
  lm rodzaj m-os. ~eli usłyszeli
    rodzaj ż-rzecz. ~ały usłyszały
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy usłyszawszy
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~any usłyszany
  M lm rodzaj m-os. ~ani usłyszani
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~ano usłyszano
10. Rzeczownik odsłowny ~enie usłyszenie

Grupa koniugacyjna VIIIa

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~ywać zapisywać
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. ~uję zapisuję
    2. os. ~ujesz zapisujesz
    3. os. ~uje zapisuje
  lm 1. os. ~ujemy zapisujemy
    2. os. ~ujecie zapisujecie
    3. os. ~ują zapisują
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. ~uj zapisuj
  lm 1. os. ~ujmy zapisujmy
    2. os. ~ujcie zapisujcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~ujący zapisujący
  przysłówkowy ~ując zapisując
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~ywał zapisywał
    rodzaj żeński ~ywała zapisywała
    rodzaj nijaki ~ywało zapisywało
  lm rodzaj m-os. ~ywali zapisywali
    rodzaj ż-rzecz. ~ywały zapisywały
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~ywawszy (pozapisywawszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~ywany zapisywany
  M lm rodzaj m-os. ~ywani zapisywani
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~ywano zapisywano
10. Rzeczownik odsłowny ~ywanie zapisywanie

Grupa koniugacyjna VIIIb

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~iwać zaskakiwać
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. ~uję zaskakuję
    2. os. ~ujesz zaskakujesz
    3. os. ~uje zaskakuje
  lm 1. os. ~ujemy zaskakujemy
    2. os. ~ujecie zaskakujecie
    3. os. ~ują zaskakują
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. ~uj zaskakuj
  lm 1. os. ~ujmy zaskakujmy
    2. os. ~ujcie zaskakujcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~ujący zaskakujący
  przysłówkowy ~ując zaskakując
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~iwał zaskakiwał
    rodzaj żeński ~iwała zaskakiwała
    rodzaj nijaki ~iwało zaskakiwało
  lm rodzaj m-os. ~iwali zaskakiwali
    rodzaj ż-rzecz. ~iwały zaskakiwały
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~iwawszy (pozaskakiwaszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~iwany zaskakiwany
  M lm rodzaj m-os. ~iwani zaskakiwani
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~iwano zaskakiwano
10. Rzeczownik odsłowny ~iwanie zaskakiwanie

Grupa koniugacyjna IX

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~ać wiązać
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. wiążę
    2. os. ~esz wiążesz
    3. os. ~e wiąże
  lm 1. os. ~emy wiążemy
    2. os. ~ecie wiążecie
    3. os. wiążą
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. bez końcówki wiąż
  lm 1. os. ~my wiążmy
    2. os. ~cie wiążcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~ący wiążący
  przysłówkowy ~ąc wiążąc
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~ał wiązał
    rodzaj żeński ~ała wiązała
    rodzaj nijaki ~ało wiązało
  lm rodzaj m-os. ~ali wiązali
    rodzaj ż-rzecz. ~ały wiązały
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy (związawszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~any wiązany
  M lm rodzaj m-os. ~ani wiązani
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~ano wiązano
10. Rzeczownik odsłowny ~anie wiązanie

Grupa koniugacyjna Xa

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik bić
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. ~ję biję
    2. os. ~jesz bijesz
    3. os. ~je bije
  lm 1. os. ~jemy bije
    2. os. ~jecie bijecie
    3. os. ~ją biją
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. ~j bij
  lm 1. os. ~jmy bijmy
    2. os. ~jcie bijcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~jący bijący
  przysłówkowy ~jąc bijąc
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski bił
    rodzaj żeński ~ła biła
    rodzaj nijaki ~ło biło
  lm rodzaj m-os. ~li bili
    rodzaj ż-rzecz. ~ły biły
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~wszy (wybiwszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~ty bity
  M lm rodzaj m-os. ~ci bici
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~to bito
10. Rzeczownik odsłowny ~cie bicie

Grupa koniugacyjna Xb

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik lać
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. ~eję leję
    2. os. ~ejesz lejesz
    3. os. ~eje leje
  lm 1. os. ~ejemy lejemy
    2. os. ~ejecie lejecie
    3. os. ~eją leją
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. ~ej lej
  lm 1. os. ~ejmy lejmy
    2. os. ~ejcie lejcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~ejący lejący
  przysłówkowy ~ejąc lejąc
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~ał lał
    rodzaj żeński ~ała lała
    rodzaj nijaki ~ało lało
  lm rodzaj m-os. ~ali lali
    rodzaj ż-rzecz. ~ały lały
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~awszy (wylawszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~any lany
  M lm rodzaj m-os. ~ani lani
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~ano lano
10. Rzeczownik odsłowny ~anie lanie

Grupa koniugacyjna Xc

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~ąć zdjąć, giąć
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. ~mę, ~nę zdejmę, gnę
    2. os. ~miesz, ~niesz zdejmiesz, gniesz
    3. os. ~mie, ~nie zdejmie, gnie
  lm 1. os. ~miemy, ~niemy zdejmiemy, gniemy
    2. os. ~miecie, ~niecie zdejmiecie, gniecie
    3. os. ~mą, ~ną zdejmą, gną
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. ~mij, ~nij zdejmij, gnij
  lm 1. os. ~mijmy, ~nijmy zdejmijmy, gnijmy
    2. os. ~mijcie, ~nijcie zdejmijcie, gnijcie
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~mący, ~nący (dmący), gnący
  przysłówkowy ~mąc, ~nąc (dmąc), gnąc
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski ~ął zdjął, giął
    rodzaj żeński ~ęła zdjęła, gięła
    rodzaj nijaki ~ęło zdjęło, gięło
  lm rodzaj m-os. ~ęli zdjęli, gięli
    rodzaj ż-rzecz. ~ęły zdjęły, gięły
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~ąwszy zdjąwszy, (pogiąwszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~ęty zdjęty, gięty
  M lm rodzaj m-os. ~ęci zdjęci, gięci
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~ęto zdjęto, gięto
10. Rzeczownik odsłowny ~ęcie zdjęcie, gięcie

Grupa koniugacyjna XI

Wartości form Zakończenia Przykłady
1. Bezokolicznik ~c (~ć) tłuc, nieść
2. Czas teraźniejszy (ndk) albo czas przyszły prosty (dk)
  lp 1. os. tłukę, niosę
    2. os. ~esz tłuczesz, niesiesz
    3. os. ~e tłucze, niesie
  lm 1. os. ~emy tłuczemy, niesiemy
    2. os. ~ecie tłuczecie, niesiecie
    3. os. tłuką, niosą
3. Tryb rozkazujący
  lp 2. os. bez końcówki tłucz, nieś
  lm 1. os. ~my tłuczmy, nieśmy
    2. os. ~cie tłuczcie, nieście
4. Imiesłów współczesny (ndk)
  przymiotnikowy ~ący tłukący, niosący
  przysłówkowy ~ąc tłukąc, niosąc
5. Czas przeszły
  lp rodzaj męski tłukł, niósł
    rodzaj żeński ~ła tłukła, niosła
    rodzaj nijaki ~ło tłukło, niosło
  lm rodzaj m-os. ~li tłukli, nieśli
    rodzaj ż-rzecz. ~ły tłukły, niosły
6. Imiesłów przeszły przymiotnikowy
  M lp rodzaj męski  
  M lm rodzaj m-os.  
7. Imiesłów uprzedni (dk) ~łszy (potłukłszy), (poniósłszy)
8. Imiesłów bierny
  M lp rodzaj męski ~ony tłuczony, niesiony
  M lm rodzaj m-os. ~eni tłuczeni, niesieni
9. Forma nieosobowa cz. przeszłego ~ono tłuczono, niesiono
10. Rzeczownik odsłowny ~enie tłuczenie, niesienie


Ciąg dalszy: pełne tabele fleksyjne


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14