Tabele odmiany Jana Tokarskiego

Odmiana rzeczowników

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego

Grupa deklinacyjna m I

Rzeczowniki zakończone w M lp na spółgłoski fonetycznie miękkie: ć, dź, ń, ś, ź i na p, b, m, w wymieniające się w przypadkach zależnych z p′, b′, m′, w′ oraz na l i j.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M bez końcówki kowal
D żywotne ~a kowala
nieżyw. ~a (~u) pala (balu)
C ~owi kowalowi
B żywotne jak D kowala
nieżyw. jak M pal
W jak Ms kowalu
N ~em kowalem
Ms ~u kowalu
Liczba mnoga
MW osobowe ~e (~owie) kowale (królowie)
nieosob. ~e pale
D ~i, ~ów kowali (królów)
C ~om kowalom
B osobowe jak D kowali (królów)
nieosob. jak M pale
N ~ami kowalami
Ms ~ach kowalach

Grupa deklinacyjna m II

Rzeczowniki zakończone w M lp na spółgłoski funkcjonalnie miękkie: c, cz, dz, dż, rz, sz, ż.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M bez końcówki stróż
D żywotne ~a stróża
nieżyw. ~a (~u) kołnierza (placu)
C ~owi (~u) stróżowi (chłopcu)
B żywotne jak D stróża
nieżyw. jak M kołnierz
W jak Ms (~e) stróżu (chłopcze)
N ~em stróżem
Ms ~u stróżu
Liczba mnoga
MW osobowe ~e (~y, ~owie) stróże (chłopcy, mężowie)
nieosob. ~e kołnierze
D ~ów (~y) stróżów (żołnierzy)
C ~om stróżom
B osobowe jak D stróżów (żołnierzy)
nieosob. jak M kołnierze
N ~ami stróżami
Ms ~ach stróżach

Grupa deklinacyjna m III

Rzeczowniki zakończone w M lp na spółgłoski k, g, ch.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M bez końcówki robotnik
D żywotne ~a robotnika
nieżyw. ~a (~u) stołka (stogu)
C ~owi robotnikowi
B żywotne jak D robotnika
nieżyw. jak M stołek
W jak Ms robotniku
N ~kiem robotnikiem
~giem stogiem
~chem mchem
Ms ~u robotniku
Liczba mnoga
MW osobowe ~cy (~owie) robotnicy
~dzy (~owie) pedagodzy (geologowie)
~si (~owie) mnisi
nieosob. ~ki stołki
~gi stogi
~chy mchy
D ~ów robotników
C ~om robotnikom
B osobowe jak D robotników
nieosob. jak M stołki
N ~ami robotnikami
Ms ~ach robotnikach

Grupa deklinacyjna m IV

Rzeczowniki zakończone w M lp na spółgłoski twarde: b, d, f, ł, m, n, p, r, s, t, w, z.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M bez końcówki sąsiad
D żywotne ~a sąsiada
nieżyw. ~a (~u) słupa (galopu)
C ~owi (~u) sąsiadowi (chłopu)
B żywotne jak D sąsiada
nieżyw. jak M słup
W jak Ms sąsiedzie
N ~em sąsiadem
Ms ~e sąsiedzie
Liczba mnoga
MW osobowe ~i (~y, ~owie) sąsiedzi (dyrektorzy, panowie)
nieosob. ~y słupy
D ~ów sąsiadów
C ~om sąsiadom
B osobowe jak D sąsiadów
nieosob. jak M słupy
N ~ami sąsiadami
Ms ~ach sąsiadach

Grupa deklinacyjna m V

Rzeczowniki zakończone w M lp na ~anin.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M ~anin mieszczanin
D ~anina mieszczanina
C ~aninowi mieszczaninowi
B jak D mieszczanina
W jak Ms mieszczaninie
N ~aninem mieszczaninem
Ms ~aninie mieszczaninie
Liczba mnoga
MW ~anie mieszczanie
D ~an (~anów) mieszczan (dominikanów)
C ~anom mieszczanom
B jak D mieszczan (dominikanów)
N ~anami mieszczanami
Ms ~anach mieszczanach

Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego

Grupa deklinacyjna n I

Rzeczowniki, których temat kończy się na spółgłoski fonetycznie miękkie: ć, dź, ń, ś, ź, p′, b′, m′, w′ i funkcjonalnie miękkie: c, cz, dz, dż, rz, sz, ż oraz na l i j.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M ~e, ~o pole (jajo)
D ~a pola
C ~u polu
B jak M pole
W jak M pole
N ~em polem
Ms ~u polu
Liczba mnoga
MW ~a pola
D bez końcówki (~i, ~y) pól (stuleci, wybrzeży)
C ~om polom
B jak M pola
N ~ami polami
Ms ~ach polach

Grupa deklinacyjna n II

Rzeczowniki, których temat kończy się na spółgłoski k, g, ch.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M ~o stoisko
D ~a stoiska
C ~u stoisku
B jak M stoisko
W jak M stoisko
N ~kiem stoiskiem
~giem tangiem
~chem echem
Ms ~u stoisku
Liczba mnoga
MW ~a stoiska
D bez końcówki stoisk
C ~om stoiskom
B jak M stoiska
N ~ami stoiskami
Ms ~ach stoiskach

Grupa deklinacyjna n III

Rzeczowniki, których temat kończy się na spółgłoski twarde: b, d, f, ł, m, n, p, r, s, t, w, z.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M ~o stado
D ~a stada
C ~u stadu
B jak M stado
W jak M stado
N ~em stadem
Ms ~e stadzie
Liczba mnoga
MW ~a stada
D bez końcówki stad
C ~om stadom
B jak M stada
N ~ami stadami
Ms ~ach stadach

Grupa deklinacyjna n IV

Rzeczowniki zakończone w M lp na , a w D lp na ~ęcia.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M kurczę
D ~ęcia kurczęcia
C ~ęciu kurczęciu
B jak M kurczę
W jak M kurczę
N ~ęciem kurczęciem
Ms ~ęciu kurczęciu
Liczba mnoga
MW ~ęta kurczęta
D ~ąt kurcząt
C ~ętom kurczętom
B jak M kurczęta
N ~ami kurczętami
Ms ~ach kurczętach

Grupa deklinacyjna n V

Rzeczowniki zakończone w M lp na , a w D lp na ~enia.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M imię
D ~enia imienia
C ~eniu imieniu
B jak M imię
W jak M imię
N ~eniem imieniem
Ms ~eniu imieniu
Liczba mnoga
MW ~ona imiona
D ~on imion
C ~onom imionom
B jak M imiona
N ~onami imionami
Ms ~onach imionach

Grupa deklinacyjna n VI

Rzeczowniki zakończone w M lp na ~um.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M ~um akwarium
D ~um akwarium
C ~um akwarium
B jak M akwarium
W jak M akwarium
N ~um akwarium
Ms ~um akwarium
Liczba mnoga
MW ~a akwaria
D ~ów akwariów
C ~om akwariom
B jak M akwaria
N ~ami akwariami
Ms ~ach akwariach

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego

Grupa deklinacyjna ż I

Rzeczowniki, których temat kończy się na spółgłoski fonetycznie miękkie: ć, dź, ń, ś, ź, p′, b′, f′, w′ oraz na l i j.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M ~a kula
D ~i (~ii) kuli (linii)
C ~i kuli
B kulę
W ~o (~u) kulo (mamusiu)
N kulą
Ms ~i kuli
Liczba mnoga
MW ~e kule
D bez końcówki kul
(~ii, ~i) (linii, stacji)
C ~om kulom
B jak M kule
N ~ami kulami
Ms ~ach kulach

Grupa deklinacyjna ż II

Rzeczowniki, których temat kończy się na spółgłoski funkcjonalnie miękkie: c, cz, dz, dż, rz, sz, ż.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M ~a ulica
D ~y ulicy
C ~y ulicy
B ulicę
W ~o ulico
N ulicą
Ms ~y ulicy
Liczba mnoga
MW ~e ulice
D bez końcówki (~y) ulic (opończy)
C ~om ulicom
B jak M ulice
N ~ami ulicami
Ms ~ach ulicach

Grupa deklinacyjna ż III

Rzeczowniki, których temat kończy się na spółgłoski k, g, ch.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M ~a zatoka
D ~ki zatoki
~gi smugi
~chy muchy
C ~ce zatoce
~dze smudze
~sze musze
B zatokę
W ~o zatoko
N zatoką
Ms ~ce zatoce
~dze smudze
~sze musze
Liczba mnoga
MW ~ki zatoki
~gi smugi
~chy muchy
D bez końcówki zatok
C ~om zatokom
B jak M zatoki
N ~ami zatokami
Ms ~ach zatokach

Grupa deklinacyjna ż IV

Rzeczowniki, których temat kończy się na spółgłoski twarde: b, d, f, ł, m, n, p, r, s, t, w, z.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M ~a zagroda
D ~y zagrody
C ~e zagrodzie
B zagrodę
W ~o zagrodo
N zagrodą
Ms ~e zagrodzie
Liczba mnoga
MW ~y zagrody
D bez końcówki zagród
C ~om zagrodom
B jak M zagrody
N ~ami zagrodami
Ms ~ach zagrodach

Grupa deklinacyjna ż V

Rzeczowniki zakończone na spółgłoski miękkie: ć, dź, ń, ś, ź i na p, b, m, w wymieniające się w przypadkach zależnych z p′, b′, m′, w′ oraz na l i j.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M bez końcówki
D ~i osi
C ~i osi
B jak M
W ~i osi
N osią
Ms ~i osi
Liczba mnoga
MW ~e (~i) osie (radości)
D ~i osi
C ~om osiom
B jak M osie (radości)
N ~ami osiami
Ms ~ach osiach

Grupa deklinacyjna ż VI

Rzeczowniki zakończone na spółgłoski funkcjonalnie miękkie: c, cz, dz, dż, rz, sz, ż.

Przypadek Zakończenia Przykłady
Liczba pojedyncza
M bez końcówki noc
D ~y nocy
C ~y nocy
B jak M noc
W ~y nocy
N nocą
Ms ~y nocy
Liczba mnoga
MW ~e noce
D ~y nocy
C ~om nocom
B jak M noce
N ~ami nocami
Ms ~ach nocach

Odmiana rzeczowników mających tylko liczbę mnogą

(typ pierwszy)

Przypadek Zakończenia Przykłady
MW ~i (~ie, ~ia) drzwi (spodnie, fekalia)
D ~i (~ii, ~iów) drzwi (egzekwii, fekaliów)
C ~iom drzwiom
B osobowe jak D ludzi
nieosob. jak M drzwi
N ~ami drzwiami
Ms ~ach drzwiach

(typ drugi)

Przypadek Zakończenia Przykłady
MW ~y (~i, ~e, ~a) chrzciny (obcęgi, binokle, usta)
D bez końcówki (~ów, ~y, ~i) chrzcin (rodziców, ust)
C ~om chrzcinom
B osobowe jak D rodziców
nieosob. jak M chrzciny
N ~ami chrzcinami
Ms ~ach chrzcinach

Odmiana przymiotników

Odmiana przymiotników w liczbie pojedynczej, w rodzaju męskim

Przypadek Formy
MW ~i tani ~i ośli ~i nagi ~y siny
D ~iego taniego ~ego oślego ~iego nagiego ~ego sinego
C ~iemu taniemu ~emu oślemu ~iemu nagiemu ~emu sinemu
B żywotne jak D jak D jak D jak D
nieżyw. jak M jak M jak M jak M
N ~im tanim ~im oślim ~im nagim ~ym sinym
Ms ~im tanim ~im oślim ~im nagim ~ym sinym

Odmiana przymiotników w liczbie pojedynczej, w rodzaju żeńskim

Przypadek Formy
MW ~ia tania ~a ośla ~a naga ~a sina
D ~iej taniej ~ej oślej ~iej nagiej ~ej sinej
C ~iej taniej ~ej oślej ~iej nagiej ~ej sinej
B ~ią tanią oślą nagą siną
N ~ią tanią oślą nagą siną
Ms ~iej taniej ~ej oślej ~iej nagiej ~ej sinej

Odmiana przymiotników w liczbie pojedynczej, w rodzaju nijakim

Przypadek Formy
MW ~ie tanie ~e ośle ~ie nagie ~e sine
D ~iego taniego ~ego oślego ~iego nagiego ~ego sinego
C ~iemu taniemu ~emu oślemu ~iemu nagiemu ~emu sinemu
B ~ie tanie ~e ośle ~ie nagie ~e sine
N ~im tanim ~im oślim ~im nagim ~ym sinym
Ms ~im tanim ~im oślim ~im nagim ~ym sinym

Odmiana przymiotników w liczbie mnogiej

Przypadek Formy
MW m-os. ~i tani ~i ośli ~y nadzy ~i (~y) sini (obcy, starzy)
ż-rzecz. ~ie tanie ~e ośle ~ie nagie ~e sine
D ~ich tanich ~ich oślich ~ich nagich ~ych sinych
C ~im tanim ~im oślim ~im nagim ~ym sinym
B m-os. jak D jak D jak D jak D
ż-rzecz. jak M jak M jak M jak M
N ~imi tanimi ~imi oślimi ~imi nagimi ~ymi sinymi
Ms ~ich tanich ~ich oślich ~ich nagich ~ych sinych


Ciąg dalszy: koniugacja


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14