Wersja z 2015-09-13

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Pojęcie ułamka egipskiego
 3. Rozkład ułamków zwykłych na egipskie
 4. Rozkład zwyczajny
 5. Algorytm zachłanny Fibonacciego
 6. Przykład działania algorytmu Fibonacciego
 7. Rezultaty otrzymywane przez algorytm Fibonacciego
 8. Inne osobliwości rozkładów
 9. Algorytm wyszukujący wszystkie rozkłady zwyczajne
 10. Przykłady działania
 11. Rozkład niektórych ułamków na 2 składniki
 12. Rozkład niektórych ułamków na 3 składniki
 13. Rozkład niektórych ułamków na 4 składniki
 14. Tabela dodawania i odejmowania ułamków egipskich
 15. Tabela zbiorcza rozkładów zwyczajnych wybranych ułamków