Minecraft

Część poprzednia Część następna

Świat gry

Środowisko, część 1

Świat w grze Minecraft jest zbudowany z sześciennych bloków („klocków”) o krawędzi 1 m, jest nieskończony (faktycznie jest ograniczony, ale tak wielki, że trzeba bardzo się postarać, by dotrzeć do jego krańców) i generowany dynamicznie w czasie rozgrywki. Od wersji 1.7 ustalono granice świata: przejście w miejsce o współrzędnej mniejszej niż −30 000 000 lub większej niż 30 000 000 nie jest już możliwe. Raz wygenerowane kawałki mapy (chunks), o rozmiarach 16*16 kratek i maksymalnej możliwej wysokości (256 kratek), są zachowywane. Kolejne wersje gry przynoszą nowe elementy, jednak już wygenerowane części mapy nie zostaną zmienione po aktualizacji (choć mogą pojawić się na nich nowe, nieznane wcześniej istoty). Natomiast nowe części świata, wygenerowane po aktualizacji programu, mogą już zawierać elementy krajobrazu wprowadzone do nowej wersji gry. Stąd wniosek, że nie warto podejmować w świecie gry dalekich wypraw, chyba że w momencie wprowadzenia poważniejszych zmian w grze chcemy rozpocząć nową rozgrywkę.

Bardzo duże („nieskończone”) rozmiary posiada świat gry tylko w odniesieniu do długości i szerokości (w systemie współrzędnych gry oznaczanych literami x oraz z). Wysokość (współrzędna y) jest natomiast poważnie ograniczona:

Świat gry podzielony jest na biomy („strefy klimatyczne”) – na stałe wyznaczone obszary (przynależność danego miejsca do biomu nie ulega zmianie w czasie gry), charakteryzujące się podobnym krajobrazem (rodzajem podłoża, ukształtowaniem terenu, roślinnością, światem zwierzęcym). Ilość różnych możliwych biomów zwiększa się w kolejnych wersjach gry. Każdy z biomów nosi unikalny numer identyfikacyjny. Od wersji 1.7 ilość biomów uległa znacznemu zwiększeniu (dodano biomy o numerach 23 i wyższych). Obecnie w świecie Minecrafta możemy napotkać następujące biomy:

Oprócz tego istnieją także tzw. biomy techniczne, występujące w obrębie lub na granicy normalnych biomów. Gra traktuje je jak inne biomy. Należą tu:

Część poprzednia Część następna


Wersja z dnia 2013-09-17

gramatyka polska – Polish grammar