Inne moje witryny
My other sites
2008-02-21
Gramatyka języka polskiego
Nowa struktura witryny
New site structure
Polska ortografia
gramatyka polska – Polish grammar – min. 800 * 600
gramatyka polska – Polish grammar – min. 800 * 600
gramatyka polska – Polish grammar – min. 800 * 600
gramatyka polska – tekst w języku polskim
Po polsku
Polish grammar – English text
In English
gramatyka polska: kronika zmian – Polish grammar: changelog
Zmiany
gramatyka polska: spis stron (mapa witryny) – index of the pages (the sitemap) of the Polish grammar
Pl/En
co można znaleźć w Sieci – what can be found on the Net
Linki
A course in the Polish language for English speakers
Course
Upiór dzienny
i inne osobliwości
gramatyka polska – Polish grammar – min. 800 * 600
gramatyka polska – Polish grammar – min. 800 * 600
Przeglądając Sieć, stwierdziłem zastanawiające ubóstwo materiałów poświęconych gramatyce języka polskiego. Postanowiłem uzupełnić tę lukę.
When I was looking over the Net, I found scantiness of the materials on Polish grammar. I decided to fill that gap.
gramatyka polska – Polish grammar – min. 800 * 600
Grzegorz Jagodziński
gramatyka polska – Polish grammar – min. 800 * 600
Jesteś tu
gościem
od dnia 2002-06-18